Látássérült felnőttek olvasási szokásai Heves megyében

FELHASZNÁLT IRODALOM

141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. Wolters Kluver Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000141.KOR&searchUrl=/gyorskere... [2020.05.04.]

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról. Wolters Kluver Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv [2020.05.04.]

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-right... [2020.05.12.]

Bartos Éva (2012): Megkérdeztük a fogyatékos személyeket: mi a véleményük a könyvtárról? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf. 3. sz. p. 10–15. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00199/pdf/EPA01367_3K_2012_03_10-15.pdf [2020.05.13.]

Bartos Éva (2019): Társadalmi követelmények és igények speciális könyvtári ellátásra. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66. évf. 3. sz. p. 149–152. http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/11105/12711 [2020.05.13.]

Bemutatták az első, kifejezetten vakoknak szánt tabletet. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének honlapja. 2017. január 19.: https://www.vgyke.com/hir/bemutattak-az-elso-kifejezetten-vakoknak-szant... [2020.05.04.]

Bieber Mária (2016): Mi újság a Braille-írás-olvasás „háza táján”? – Az aktualitások összegzése – 2. rész. Vakok Világa, 2016. október. Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete: http://www.bacsvakok.hu/?page=page&name=mi_ujsag_a_braille_iras_olvasas_... [2020.05.05.]

Birkás Péter (2019): Itt az eszköz, ami szemet ad a vakoknak. 24.hu: https://24.hu/tech/2019/01/17/orcam-myeye2-vakok-gyengenlatok-szemuveg-c... [2020.05.04.]

Blindness and vision impairment. WHO hivatalos honlapja. 2019. október 8.: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-im... [2020.05.05.]

Bodor Tibor Hangoskönyvtár. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének honlapja: https://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/bodor-tibor-han... [2020.05.05.]

Dancs Szabolcs (2012): Az elektronikus kötelespéldányok könyvtári szolgáltatása. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59. évf. 10. sz. http://tmt-archive.omikk. bme.hu/show_news.html@id=5707&issue_id=542.html [2020.05.05.]

DEX konvertáló program. Informatika a Látássérültekért Alapítvány: http://infoalap.hu/tevekenysegek/sajat_fejlesztesek/dex/ [2020.05.05.]

Eszközvásárlási kedvezmény. Informatika a Látássérültekért Alapítvány: http://infoalap.hu/szolgaltatasok/eszkozvasarlasi_kedvezmeny/ [2020.05.05.]

Fábri Tímea – Szatmári Péter (2007): A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei. Budapest. http://www.szpeti.hu/wp-content/uploads/2010/03/vakugyi_informatika_jegy... [2020.05.05.]

Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári ellátására. Könyvtári Intézet honlapja: https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/felkeszules-fogyatekossaggal-elok-kor... [2020.05.12.]

Fogyatékossággal élők adatai. Központi Statisztikai Hivatal: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossag [2020.05.05.]

Gereben Ferenc (2002): Olvasás és könyvtárszociológiai vizsgálatok Magyarországon. In: Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve – 4. kötet. Budapest: Osiris Kiadó. p. 17–50.

Gombás Judit (2016): Budapesten élő, 18–65 év közötti látássérült személyek szabadidő-sportolási szokásainak, és a szabadidősport látássérültek számára akadálymentes hozzáférésének vizsgálata. Budapest, Testnevelési Egyetem. http://real-phd.mtak.hu/467/19/gomb%C3%A1sjudit.d.pdf [2020.08.06.]

Gulyás Fruzsina (2014): A látássérültek kommunikációja. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar. http://midra.uni-miskolc.hu/document/18949/12631.pdf [2020.05.05.]

Heves megyére vonatkozó területi adatok. Központi Statisztikai Hivatal: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_10 [2020.05.05.]

Horváth Balázs (2016): Elkészülhet a vakoknak szánt e-bookolvasó. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63. évf. 3. sz. p. 125. http://epa.oszk.hu/03000/03071/00094/pdf/EPA03071_tmt_2016_03_121-131.pd... [2020.05.05.]

Horváthné Mészáros Márta (2006): Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Budapest: SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. http://www.kooperativ.hu/szovegertes/ajanlasok/szovegertes-05.pdf [2020.05.05.]

Informatika a Látássérültekért Alapítvány (2010): A vak és gyengénlátó emberek számára alkalmazható hangoskönyv megoldások és szabványok áttekintése / A magyarországi helyzet elemzése, potenciális megoldási javaslatok kidolgozása. Budapest. http://www.szpeti.hu/wp-content/uploads/2010/03/hangoskonyvekrol.pdf [2020.05.05.]

KDS-K. Országos Széchényi Könyvtár honlapja: http://www.oszk.hu/kds-k [2020.05.13.]

Kunt Zsuzsanna (2012): A Braille-galaxis válsága (?) - Eredmények és kérdések az esettanulmányok tükrében . Iskolakultúra, 22. évf. 12. sz. p. 37–45. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00171/pdf/EPA00011_iskolakultura_2012_12_... [2020.05.05.]

Lapról hangra. http://www.laprolhangra.hu/magunkrol/bemutatkozas [2020.05.05.]

Láthassam. Informatika a Látássérültekért Alapítvány: http://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ [2020.05.05.]

Louis Braille Könyvtár. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének honlapja: https://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/braille-konyvtar/ [2020.05.05.]

Magyar Elektronikus Könyvtár – mp3 formátumú találatok listája. https://mek.oszk.hu/keresesek/keresesf.phtml?formatum=MP3 [2020.05.05.]

Magyar Életrajzi Lexikon https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-l... [2020.08.06.]

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagegyesületi listája: https://www.mvgyosz.hu/kapcsolat/tagegyesuletek/ [2020.05.05.]

MBraille applikáció használati utasítása. https://mpaja.com/mbraille/hu.lproj/help.htm#introducing-the-braille-key... [2020.05.05.]

Mezey László Miklós (2005): A hangoskönyv múltja, jelene, jövője. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14. évf. 6. sz. p. 23–26.: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00066/pdf/03muhelykerdesek.pdf [2020.05.05.]

MOST. http://rehab.wigner.mta.hu/?q=hu/node/31 [2020.05.05.]

Múlt, jelen, jövő. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének honlapja: https://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-hu/mult-jelen-jovo/ [2020.05.05.]

Nagy, G. (2007). A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 16. évf. 9. sz. p. 31–44. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00129/pdf/04vakok.pdf [2020.05.13.]

Az NVDA nyílt forráskódú képernyőolvasó honlapja. https://www.nvda.hu/ [2020.05.04.]

Pajor Emese (2009): Tapintható írásrendszerek, alternatív olvasási módszerek. Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

Pajor Emese (2017). Látássérülés – Sérült látás? Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

Pályázat a nemzeti kulturális kincsek és a könyvtári tartalmak digitális megőrzésére. Emberi Erőforrások Minisztériuma: https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-fe... [2020.05.13.]

Pascolini, D. - Mariotti, S. P. (2012): Global estimates of visual impairment: 2010. British Journal Ophthalmology. 96. évf. 5. sz. 614–618. doi: 10.1136/bjophthalmol-2011-300539.

Sándor Eszter Anita (2018): Az e-könyvek és az e-kölcsönzés megítélése. Arsboni: https://arsboni.hu/az-e-konyvek-es-az-e-kolcsonzes-megitelese-2/ [2020.05.05.]

Stratégiai Terv. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár: https://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/strategiai_terv_0.pdf [2020.05.13.]

Szalacsi Alexandra (2013): E-könyvkölcsönző szolgáltatás a hazai könyvtárakban. Könyvtári Figyelő, 59. évf. 3. sz. p. 277–282. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00087/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2013... [2020.05.05.]

Szatmári Péter (2008): A látássérült emberek médiafogyasztási és tájékozódási lehetőségei. Budapest. http://www.szpeti.hu/wp-content/uploads/2010/03/ujsagiro_szakdolgozat.pdf [2020.05.05.]

Szombati Zsigmondné (2010): A látássérült fiatalok olvasási szokásai. Könyv és nevelés, 12. évf. 3. sz. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/a-latasserult-fiatalok-ol... [2020.05.05.]

T. Gábor (2016): Már működik az első Braille-írásos tablet. PC World: https://pcworld.hu/mobil/mar-mukodik-az-elso-braille-irasos-tablet-17241... [2020.05.05.]

Tapolcai Ágnes – Kojnok Krisztina (2004): A Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai látássérült felhasználók számára és az XML-formátum szerepe. Könyvtári Levelező/lap, 16. évf. 2. sz. p. 11–15. http://epa.oszk.hu/00300/00365/00027/pdf/KLL_EPA00365_2004-02_011-015.pdf [2020.05.05.]

Tóth Máté (2013): Mobilizált könyvtári szolgáltatások. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22. évf. 5. sz. p. 3–21. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00213/pdf/EPA01367_3K_2013_05_03-21.pdf [2020.05.05.]

Tóth Máté (2019): Könyvtárhasználat és információkeresés – egy országos reprezentatív felmérés eredményei. In: Béres Judit (szerk.): A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése. Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. p. 204–260.

Tóth Zoltán (1997): A vakok képzetvilága. Budapest: Pont Kiadó.

Versenyfelhívás nemzetközi Braille versenyre. Informatika a Látássérültekért Alapítvány: http://infoalap.hu/versenyfelhivas/ [2020.05.05.]

Windows Narrátor https://support.microsoft.com/hu-hu/help/22817/windows-10-narrator-intro... [2020.05.05.]