Kovács Mihály piarista tanár (1916–2006)

IRODALOM

Kovács Mihály 75 éves. In: A Budapesti Piarista Gimnázium jubileumi évkönyve az 1991/92. iskolai tanévről az iskola fennállásának 275. évében. Budapesti Piarista Gimnázium. Budapest, 1992.

Kovács Mihály (1993): Piarista diákok a Balatonon. In: A Budapesti Piarista Gimnázium évkönyve: az 1992/93. iskolai tanévről az iskola fennállásának 276. évében. Budapesti Piarista Gimnázium. Budapest, 1993.

Kovács Mihály(1994): Diákmunka – diáklelemény. In: A Budapesti Piarista Gimnázium évkönyve: az 1993/94. iskolai tanévről az iskola fennállásának 277. évében. Budapesti Piarista Gimnázium. Budapest, 1994.

Kovács Mihály (1995): Száz éve született Öveges József. In: A Budapesti Piarista Gimnázium évkönyve: az 1994/95. iskolai tanévről az iskola fennállásának 278. évében. Budapesti Piarista Gimnázium. Budapest, 1995.

Kovács Mihály (1993): Negyvenezer magyar levente kálváriája a második világháború végén: Napló 1945. február 16-tól 1946. május 14-ig. OPKM. Budapest

Kovács Mihály (1993): Öveges József. OPKM. Budapest

A magyar piarista rendtartomány történeti névtára, 1666-1997 / Léh István ... adatgyűjtését sajtó alá rend. és kieg. Koltai András; a rövid történeti áttekintés szerzője Balanyi György = Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarus Piarum, 1666-1997 / collectionen Stephani Léh ... complevit et in volumen redegit Andreas Koltai; auctor brevis conspectus historici Georgius Balanyi. Magyar Piarista Tartományfőnökség Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. Budapest, 1998.