Olvasási idő: 
7 perc

Könyvtárosok találkozása az ELLA projekt keretében

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) a két-három évente megrendezésre kerülő Nyári Akadémián és az Őszi és Tavaszi Szakmai Napon kívül, 2011 óta Szellemi műhely néven szakmai találkozókat is szervez. Ez utóbbi rendezvények közös jellemzője, hogy a tanév közben felmerülő szakmai problémák megvitatására, ill. a kollégák javaslatára jönnek létre.

Az ELLA projektről a KTE szellemi műhelyében

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) a két-három évente megrendezésre kerülő Nyári Akadémián és az Őszi és Tavaszi Szakmai Napon kívül, 2011 óta Szellemi műhely néven szakmai találkozókat is szervez. Ez utóbbi rendezvények közös jellemzője, hogy a tanév közben felmerülő szakmai problémák megvitatására, ill. a kollégák javaslatára jönnek létre. A 2014. június 4-én az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) lezajlott a Könyvtárostanárok 3. szellemi műhelye The New Librarian - Találkozás az ELLA projekt keretében című rendezvényre Pataki Marianna, a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium könyvtárostanára kezdeményezésére került sor.

A programon jelen voltak az ELLA projekt hazánkban tartózkodó külhoni résztvevői is. Az ELLA projekt célja az európai kulturális intézmények interkulturalitás területén végzett jó gyakorlatainak összegyűjtése, összehasonlítása. Az ezen a területen folytatott képzések elemzése, és ezekre építve pedig egy képzés összeállítása. A projekttalálkozók hetedik állomása 2014 júniusában Magyarország volt. A projekt angol nyelvű honlapja: http://ellaprojecteurope.blogspot.hu/

A projekt magyar résztvevőinek külföldi tapasztalatai

Spanyolország

A spanyolországi Zaragoza egy ifjúsági könyvtárát Pataki Marianna mutatta be fényképekkel gazdagon illusztrálva. A CUBIT névre keresztelt könyvtár célközönsége a 16-25 év közötti fiatalok. A cukorgyárból átalakított épület könyvtári terei nagyon modernek, tágasak, átláthatóak, sőt átlátszóak. Az egyedi és különleges építészeti, berendezési és dekorációs megoldásokkal is igyekeznek bevonzani, megragadni a fiatalokat.

A gyűjtemény médiaorientált, mindenféle hordozón találhatók fiataloknak szóló tartalmak. Az állomány nem a mennyiségével akarja lenyűgözni a fiatalokat. Fontos az átlátszóság, mert minél több dokumentum van a polcokon, azok annál jobban akadályozzák a fény épületen belüli áramlását.

A szolgáltatásokban nagy hangsúly van a közösségen, a közösségi téren és a kommunikáción. Az épületbe lépve egy melegítőkonyhával is ellátott térbe érkezünk, ahol beszélgetés mellett étkezni is lehet. A fiatalok helyet/asztalt foglalhatnak maguknak kisebb programjaikhoz, bármilyen tartalmú csoportmunkáikhoz, megbeszéléseikhez, tanuláshoz, magántanítványokhoz …

A hagyományos információ- és olvasmányszolgáltatás mellett kiemelt szerepe van a továbbtanulással, munkavállalással, szórakozással kapcsolatos információknak is.

Svédország

Galamb Eszter, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem könyvtárosa a svédországi Västerås könyvtárairól tartott előadást. A városi könyvtárnak kiemelt célja, hogy közösségi térként működjön. Magyarországról nézve különleges, hogy használóik 38%-a nem svéd anyanyelvű, és 52 különböző nyelvet beszélnek. Ennek az olvasói rétegnek speciális, nyelvtanulást és munkavállalást támogató programokat, szolgáltatásokat nyújtanak.

A bevándorlók ellátását a stockholmi Nemzetközi Könyvtár (Internationella Biblioteket) segíti. Az intézmény több mint száz nyelven gyűjt dokumentumokat, könyvtárosaik kétnyelvűek, így az olvasók anyanyelvükön is kaphatnak tájékoztatást. A más településeken élő közösségeket pedig könyvtárközi kölcsönzésen keresztül küldött könyvcsomagokkal segítik.

A Szellemi műhely résztvevői két hasznos, adaptálásra érdemes svéd projektről is kaptak információkat. Mindkettőben fontosak a kölcsönözhető, speciálisan összeállított csomagok. A Skoldatatek projekt az iskolák munkáját támogatja a fogyatékkal élő gyermekek olvasásfejlesztésében. A szolgáltatásban nagy hangsúly van az IKT eszközökön, az olvasást segítő eszközök kölcsönzésén és a módszertani támogatáson.

Az IDA enheten projekt pedig nagyon hasonlatos a Nemzetközi Könyvtár fentebb említett szolgáltatásához. Célja a bevándorlók gyermekeinek olvasásfejlesztése és nyelvtanulásuk támogatása. A szolgáltatásnak itt is része a könyvcsomagok kölcsönzése óvodák és iskolai könyvtárak részére. A csomagok az igényeknek megfelelően lehetnek anyanyelviek, tematikusak, egy műből több példányt tartalmazók.

Anglia

Az angliai Cornwallban, egy középiskolai könyvtárban tett látogatásának tapasztalatairól Pataki Marianna számolt be. Angliában nem kötelező iskolai könyvtárat működtetni és iskolai könyvtárost alkalmazni. Érdekes, hogy a könyvtár állományából az öt évnél régebbi műveket kivonják.

Központi módszertani segítséget lehet igénybe venni, amelynek része például az Accelerated Reader (AR) program. A programban a tanulók olvasási szintjét teszttel megállapítják, majd mindenki maga választhat a neki megfelelő szintű olvasmányok közül. Az olvasmányhoz kötődően újra megmérik az olvasási szintjét. A választás révén a gyerekek kezébe olyan olvasmányok kerülnek, melyek sikerélményt és kihívást egyaránt nyújtanak.

A települési könyvtárakban hangsúlyosak az állampolgári lét adminisztratív feladataihoz nyújtott szolgáltatások. Emellett itt is elterjedt az iskolai könyvtárakon keresztül szolgáltatott tematikus és szépirodalmi könyvcsomag. Vagy éppen műalkotások reprodukcióit vagy kitömött állatokat tartalmazó dobozok is kölcsönözhetők. A közösségi térként pedig kertet is működtetnek, mely programok, beszélgetések, olvasás helyszíne is egyben.

Magyarországi iskolai könyvtárak

A magyarországi iskolai könyvtárak helyzetét a KTE elnöksége által összeállított prezentációval Horváth Viktória, a Kőbányai Szent László Gimnázium könyvtárostanára mutatta be.

A 2010/2011-es tanévben 3836 iskolai könyvtár működött, melyben 1505 könyvtárostanár dolgozott, vagyis ezer tanulóra 2,87 könyvtár jutott, és az iskolák 60-70%-ában érhető el a könyvtári szolgáltatás. Szó esett a könyvtárostanárok 2006 óta folyó felsőfokú képzéséről, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről, az iskolai könyvtáraktól elvárt széles körű szolgáltatásokról és a könyvtári tevékenység megújuló szemléletről a tanulás módszertani támogatásával, a személyes kapcsolatok kialakításával, a lelki támogatással, valamint a közösségi térrel kapcsolatban.

Összefoglalásul

Több, nálunk is jól hasznosítható gyakorlat megismerésére volt lehetőség. Irigylésre méltók az iskolai munkát, a gyerekeket az iskolai könyvtárakon keresztül támogató tartalmas és igényekhez szabott központi szolgáltatások. A külföldiek szemével az iskolai könyvtárak hazai fenntartási kötelezettsége és a könyvtári ismeretek tantervi beépülés figyelemre méltó.

Az előadások prezentációi, az esemény fotói és más beszámolói elérhetők a KTE honlapján: http://www.ktep.hu/KSZM3