Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága

Felhasznált irodalom

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről = Hivatalos CD Jogtár 2.20, 2004/12, Bp., Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2004. 11. 30.

Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai, Bp. – Pécs, Dialóg, 2002, 156 p.

Dömsödy Andrea: Egy Nat-nak megfelelő informatika tankönyvcsaládról = Iskolakultúra, 2004/8., 141–144. p.

Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia, Bp., KTE, Flaccus, 2003., 120 p.

Közoktatási Tankönyvjegyzék a 2005/2006. tanévre = Közoktatási Információs Iroda, Tanügyigazgatási Szakportál, Tankönyvjegyzék / Hivatalos tankönyvjegyzék, http://tankonyv.kir.hu, Utolsó letöltés: 2005. 01. 19.

Nagy Attila: A több könyvű oktatás hatása, Beszámoló egy gimnáziumi kísérletről, Bp., Akadémiai Kiadó, 1978., 146 p.

Nemzeti alaptanterv, Bp., Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Korona Kiadó, 1995., 262 p.

Nemzeti alaptanterv 2003, Bp., OM, 2004., 170 p.; vagy: A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról = Oktatási Minisztérium honlapja, Közoktatás / Tantervek / NAT, 2004. 01.

http://www.om.hu/main.php?folderID=391&articleID=1478&ctag=articlelist&iid=1