Könyvgyűjtő katonaorvosok

György Aladár Magyarország köz- és magánkönyvtárai című művében

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A kiegyezés után kialakult magyar kormányzati rendszerhez kötődően létrejött a Magyar Királyi Honvédség, ezen belül meg kellett teremteni a korábbi hagyományokra építve a katonaorvosi kart és a katonaorvos-képzés intézményrendszerét is. A korszakban öt olyan katonaorvos volt, aki magánkönyvtáráról adatokat szolgáltatott az első hazai könyvtárstatisztikai kiadványhoz, György Aladár Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben című összeállításához. A dolgozat a katonaorvos-képzés korabeli történeti hátterével az öt honvédorvos – Zlamál Vilmos (1803–1886), Hamary Dániel (1826–1892), Otrobán Nándor (1828–1901), Lendvay Benő (1830–1901) és Kelemen Mihály (1841–1919) – magánkönyvtárait, életútját és erudícióját mutatja be.