Olvasási idő: 
26 perc

Kitekintés – Hírek

 

Felhívás Mészöly Miklós meséinek dramatizálására

(Verseny általános és középiskolai diákok és tanáraik számára)

A Publika Magyar Könyvtári Kör, az Eszterházy Károly Főiskola és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2009. május 19-én rendezte meg az „Egész életen át tartó tanulás – könyvtári támogatások és erőforrások” címet viselő országos konferenciát az Eszterházy Károly Főiskola kápolnájában, az Oratorium Artium Pyrkerianum-ban.

 

A konferencián a hazai könyvtáros szakma több mint 30 intézménye közel száz fővel képviseltette magát. Az ország minden részéből érkeztek résztvevők. Emellett külföldi partnerek képviselői is megjelentek a rendezvényen, így az MDR Partners (UK), a European Schoolnet (Brüsszel) és a Cross Czech a.s. (Cseh Köztársaság) is delegálta egy-egy tagját a magyarországi konferenciára.

 

Az ENTITLE (Europe's New Libraries Together in Transversal Learning Environments) Európai Uniós projektben 12 európai ország, ezen belül 14 konzorciumi tag vesz részt (http://www.entitlelll.eu). A program hazánkban tavaly januárban indult, és ez év decemberében fejeződik be. A projekt célja, hogy elősegítse az európai közkönyvtárak tanulást segítő szolgáltatásainak fejlődését, elsősorban azáltal, hogy közreadja, egyesítse, támogassa a területen meglévő együttműködéseket, kezdeményezéseket és jó programokat. A projekt támogatja azokat az informális tanulással foglalkozó könyvtári kezdeményezéseket, amelyek az életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, társadalmi befogadás érdekében indulnak, különös figyelmet fordítva azokra az eredményekre, amelyek az IKT eszközök alkalmazásával valósulnak meg.

 

Az európai információs és tudásalapú társadalmakban lassan követelménnyé válik az „egész életen át tartó tanulás”, de ez a tendencia új kihívások elé állítja az olyan tudásbázisokat is, mint például a könyvtárak. Az, hogy a könyvtárak hogyan tudnak majd megfelelni az új elvárásoknak, sokban függ attól is, hogy mennyire képesek együttműködni más könyvtárakkal, illetve, hogy tudnak-e élni az Európai Unió által felkínált lehetőségekkel. Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, témákat jártak körül az elhangzott előadások.

 

A konferencia programját megelőző sajtótájékoztatón Billédiné dr. Holló Ibolya (Publika Magyar Könyvtári Kör) bemutatta az ENTITLE projektet, amely azon programok, akciók sorába tartozik, amelyek az egész életen át tartó tanulás minél szélesebb körben való terjesztését célozzák meg. Az előző sikeres programokra építve, az ENTITLE a közkönyvtárak tanulást segítő szolgáltatásainak fejlesztését támogatja eszközök, módszerek, gyakorlati megoldások által, amelyek esélyt teremtenek mind az egyének, mind a csoportok számára a szakképzettség vagy valamilyen képzettség elsajátításához, biztosítva ezzel az „LLL” lehetőségét.

 

Czeglédi László könyvtári főigazgató a sajtó képviselői kérdésére elmondta: az Eszterházy Károly Főiskola elsősorban a szakemberek képzésében, továbbképzésében, illetve a projektet segítő módszerek kutatásában (pl. e-learninges oktatási háttér megteremtése) kapcsolódik az ENTITLE projekthez. A Könyvtári Intézet szerepét a projektben dr. Bartos Éva vázolta fel. Az intézet két irányból segíti a mozgalmat, egyrészt az intézmények oldaláról kutatási, szakmai és társadalmi eredményekkel, másrészt szakemberek által. Ez utóbbira példa „A könyvtáros, mint felnőtt-oktató” akkreditált képzés elindítása.

 

A délelőtti, „Tanulás életen át – európai irányok” címet viselő szekció prof. dr. Vizi E. Szilveszter (Magyar Tudományos Akadémia) „A tudás ötévente megfeleződik” című, nagy ívű nyitó előadásával kezdődött, majd György Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője (http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm) beszélt az Európai Bizottság életen át tartó tanulást támogató keretprogramjairól. A záró előadásban Roger Blamire (European Schoolnet http://www.eun.org/portal/index.htm) az ENTITLE projekt céljait és hozadékait ismertette. A szekciót Czeglédi László összefoglaló szavai zárták.

 

A program folytatásaként „Magyarországi stratégiák és IKT2 címmel vette kezdetét a délutáni szekció. Az első előadó dr. Skaliczki Judit (Oktatási és Kulturális Minisztérium) volt, aki a tanulás-támogatás európai irányzatait és a hazai kormányzati stratégiát mutatta be, majd dr. Dippold Péter (Országos Széchényi Könyvtár) beszélt az egész életen át tartó tanulás kiterjedésének a könyvtárak tevékenységére tett hatásáról. Őt dr. Komenczi Bertalan (Eszterházy Károly Főiskola) követte, aki az Információtechnológiai fejlesztések hatása az oktatás-tanulási módszereire címmel tartott előadást. A szekciót Tőzsér Istvánné (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) foglalta össze, majd Billédiné dr. Holló Ibolya zárószavaival ért véget a program.

 

Az előadásokkal párhuzamosan szakkiállításra és poszter bemutatóra is sor került. A kiállítók között a Balázs-Diák Kft. (http://www.taneszkoz.hu) interaktív, elektronikus, készségfejlesztő tanítási programokat, a HunDidac Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége (http://hundidac.uw.hu) információs szolgáltatásait, és tagjainak tanulást segítő, elektronikus tankönyv-taneszköz adatbázisait mutatta be. Megtekinthettük a Könyvtárellátó Kht. (http://www.kello.hu) kínálatának egy szeletét, a Monguz–MTA SZTAKI konzorcium (http://www.monguz.hu) szolgáltatásainak repertoárját. Bemutatkozott a Publika Magyar Könyvtári Kör (http://www.ki.oszk.hu/publika), a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (http://www.gvkik.hu), a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (http://www.rfmlib.hu), a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár- és Információtudományi Tanszéke (http://kit2.bdf.hu), a Pest Megyei Könyvtár (http://www.pmk.hu), valamint az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára (http://www.ektf.hu/konyvtar).

 

A programok befejezéseként a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár földszinti aulájában várták a vendégeket egy kerekasztal-beszélgetésre, ahol az ENTITLE projekthez kapcsolódó, a projektmenedzserek számára szükséges ajánlások megvitatására került sor.

 

Az ENTITLE projekt záró konferenciájára 2009. október 16-án, Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor. Az esemény azért is fontos, mert hazánkban ülnek össze a 12 ország szakemberei értékelni, összegezni a projekt hozadékait, eredményeit. Ezek alapján ajánlásokat, irányelveket kívánnak megfogalmazni európai szinten a politikai-társadalmi vezetés és a könyvtáros szakma felé az egész életen át tartó tanulás támogatásának könyvtári vonatkozásaival kapcsolatban.

Gyorsjelentés a 2008/2009. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről

A 2008/2009-es tanévben harmadszor szervezte meg a nagy múltú Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. A hagyományoknak megfelelően a verseny három szinten (iskolai, megyei, országos) zajlott írásbeli és szóbeli fordulókkal.

 

Ebben a tanévben a környezetvédelem jegyében az I. kategóriában a feladatok Az erdő témakörén belül mozgatták meg a versenyzők könyvtárhasználati tudását, míg a II. kategóriában A levegő volt a kiemelt téma. Ez ebben a versenyévadban sem azt jelentette, hogy ezekről a témákról kellett a tanulóknak minél többet tudni, hanem ezek szolgáltak témául a könyv- és könyvtárhasználati tudásuk megmutatásához. Az írásbeli feladatlapok a megyei és az országos fordulón is központilag készültek. Ezeket az adatkereső, összefüggés-kereső feladatokat a versenyzőknek könyvtári környezetben, a könyvtár eszközeivel kellett megoldani. A szóbeli feladatok során pedig egy komplex információs problémát kellett megoldaniuk a tervezéstől a kivitelezésig.

 

Ebben a tanévben először a versenybizottság pályázatot írt ki a döntő helyszínének kiválasztására. A pályázat nyertese, a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium iskolai könyvtára a döntő méltó helyszínének bizonyult. A békéscsabai programok értékes ajándékai voltak a döntőbe jutott tanulóknak és tanároknak.

 

A versenyen résztvevők száma az előző tanévhez képest 30%-kal növekedett: a megyei fordulóban, az I. kategóriában 140 iskolából 230 tanuló vett részt, míg a II. kategóriában 88 iskola 152 tanulója indult.

 

 

A verseny legeredményesebb tanulói:

 

I. kategória, 7-8. évfolyamos tanulók

 

Helyezés

Tanuló neve

Felkészítő tanára

Iskolája

Település

1.

Duma Lilla

Veress Béla Károlyné

Békési Kistérségi Ált. Isk., Alapfokú Műv. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg. Dr. Hepp Ferenc Tagiskola

Békés

2.

Stamler Lili

Horváth Éva

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Nagykanizsa

3.

Szabó Attila

Vincze Mária

Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskola

Pécs

4.

Pap Viktória

Zseli Klára

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Székesfehérvár

5.

Dajka Gábor

Haraszti Istvánné

Ádám Jenő Általános Iskola

Kazincbarcika

6.

László Loretta

Gellainé Tuboly Zsuzsanna

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár

Gyomaendrőd

7.

Szabó Anna

Dankóné Mészáros Katalin

Balassi Bálint Gimnázium

Balassagyarmat

8.

Kiss Zoltán

Sipos Mária

Deák Ferenc Gimnázium

Fehérgyarmat

9.

Dányádi Fruzsina

Sipos Mária

Deák Ferenc Gimnázium

Fehérgyarmat

10-12.

Sellyei Diána

Albert Anikó

EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és AMI

Eger

10-12.

Baranyai Ádám

Mazcekné Simon Gyöngyi

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Sorkifalud

10-12.

Hartmann Ábel

Szalay Zsoltné

ÁMK Általános Iskolája

Szomód

13-15.

Ludas Krisztina

Dankóné Mészáros Katalin

Balassi Bálint Gimnázium

Balassagyarmat

13-15.

Koszti Dániel

Gáspár Dezsőné

Derkovits Gyula Általános Iskola

Szombathely

13-15.

Liszkai Mária

Gellainé Tuboly Zsuzsanna

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár

Gyomaendrőd

 

 

II. kategória, 9-10. évfolyamos tanulók

 

Helyezés

Tanuló neve

Felkészítő tanára

Iskolája

Település

1.

Kovács Dóra

Szakály Erzsébet

Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

Budapest

2.

Szentes Ádám

Borók Sándorné

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Salgótarján

3.

Tóth Hajnalka

Vargáné Herman Anna

Esze Tamás Gimnázium

Mátészalka

4.

Nagy Petra

Biczó Zoltán

Kölcsey Ferenc Gimnázium

Körmend

5.

Pánczél Viktória

Kincsesné Gerő Jusztina

Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Nagykanizsa

6.

Gőcze Dóra

Zseli Klára

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Székesfehérvár

7.

Al-Taani Szabit

Czégény Márta

Bocskai István Gimnázium

Hajdúböször­mény

8.

Pintér Fruzsina

Jákliné Tilhof Ágnes

Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ajka

9-11.

Németh Buda Gábor

Horváthné Szandi Ágnes

Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szombathely

9-11.

Greff Krisztina

Nagyné Kovács Anikó

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Cegléd

9-11.

Geszler Attila

Szalay Izabella

Árpád Gimnázium

Tatabánya

12-13.

Horváth Andor

Horváthné Szandi Ágnes

Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szombathely

12-13.

Kalácska Nóra

Némethné Sáhó Éva

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola

Győr

14.

Balogh Gergő

Némethné Horváth Gabriella

Krúdy Gyula Gimnázium

Nyíregyháza

15-16.

Barta Enikő

Némethné Horváth Gabriella

Krúdy Gyula Gimnázium

Nyíregyháza

15-16.

Horváth Simon

Hársas Oszkárné

Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Budapest

 

Az egyes fordulókon résztvevő tanulók és iskolák száma és teljesítménye alapján a legeredményesebb megyék a következők: 1. Budapest, 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 3. Békés megye, 4. Vas megye, 5. Nógrád megye, 6. Zala megye. A három legjobb eredményt elért megye képviselője a jövő évi versenybizottságnak tagja lesz.

 

A verseny támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Békéscsaba, WWF Magyarország, Levegő Munkacsoport, Százszorkép Kiadó, Pont Kiadó, Békés Megyei Tudásház és Könyvtár.

 

A verseny honlapján (http://www.opkm.hu) elérhetők a részletesebb eredmények mellett a verseny összes fordulójának feladatlapjai megoldó kulcsokkal. Ez utóbbiakat szíves figyelmébe ajánljuk minden könyvtárostanárnak, hiszen segíthetik a jövőbeni felkészítő munkát.

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden felkészítő tanár és megyei szervező munkáját, és gratulálunk a nyerteseknek! Figyeljék a jövő tanév elején versenykiírásunkat és pályázati felhívásunkat!

 

Dömsödy Andrea

országos versenyszervező


 

 

Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a Könyvtárostanárok Egyesületének szakmai támogatásával a fenti címen önálló szekciót szervezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. Vándorgyűlésén, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában, 2009. július 10-én.

 

*

 

Könyvtárostanárok XII. Nyári Akadémiája

 

Iskolai könyvtár és tehetséggondozás – Esélyteremtés multikulturális környezetben címmel 12. alkalommal szervezte meg nyári akadémiáját a Könyvtárostanárok Egyesülete a pécsi Gandhi Gimnáziumban, 2009. június 30 és július 3. között.

 

Bővebb információ: www.ktep.hu

 

*

 

Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja, 2009

 

Az IASL idei felhívásához igazodva, 2009 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve a Könyvtárostanárok Egyesülete és a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI közös pályázatokat hirdet iskolai könyvtáraknak, tanulóknak Iskolai könyvtári honlap készítésre.

 

Bővebb információ a KTE és a világnap honlapján: http://www.ktep.hu

 

Továbbá ebben az évben is várják, hogy az egyes iskolai könyvtárak is kapcsolódjanak a rendezvénysorozathoz. A programok regisztrálására a fenti oldalon van mód.

 

*

 

Mese Útja

 

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) Magyarországi Egyesülete több szervezet (többek közt: OPKM, KTE) összefogásával 2009 áprilisában útjára indította Mese Útja projektjét, melyhez bármilyen intézmény folyamatosan kapcsolódhat programjaival egy éven át. A projekt célja, hogy szakmai támogatást nyújtson mindazoknak, akik gyermekkel foglalkozva olvasási nehézségeket, az olvasási kedv romlását tapasztalták.

 

Bővebb információ: http://www.meseutja.hu

 

Dömsödy Andrea


 

 

Hol találom? Hogy találom?

Pedagógiai szakirodalom az Interneten

Május 18-án a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet megújult Pedagógia Szakkönyvtára és Információs Központja Pedagógiai folyóiratok az Internet korában címmel szakmai délutánra várta az oktatás iránt érdeklődőket a könyvtár egyik új színhelyén, az Egyetem téren.

 

Borostyániné Rákóczi Mária, az OFI–OPKM osztályvezetője előadásában ismertette a pedagógiai szakirodalom elérhetőségeit az interneten. A jelenlévők hasznos ötleteket kaptak arra, hol találnak megbízható, pontos szakmai információkat, hogyan dolgozzák fel a talált adatokat. Bebizonyosodott, hogy ugyanúgy, mint a nyomtatot dokumentumoknál is, nem szabad megelégedni az első találatokkal, az internet korában is több forrást meg kell nézni, értékelni. Nem lehet kritika nélkül rábízni magunkat az internetes keresők automatikus motorjaira. Az információkeresés technikáját meg kell tanulnunk, az értékelő szellemi munka nem mellőzhető.

 

A rendezvény második részében a pedagógiai folyóiratok főszerkesztői, szerkesztői mutatták be lapjukat, mondták el magukról, a pedagógia mely területével foglalkoznak, kiknek szólnak az írásaik. Céljuk közös ugyan: az oktatásban részt vevők szakmai tájékoztatása, a pedagógiai szaksajtót mégis a sokszínűség jellemzi. Van orgánum, amely a hagyományos értékeket képviseli, van, amely az informatika felhasználásának lehetőségeit, vagy a legfrissebb kutatási eredményeket mutatja be. Van, amelyiknek filozófiája középpontjában a jó példák állnak. S van, amelyik a jó értelemben vett közérthetőségre törekszik, bevonva az olvasók körébe a szülőket, a pedagógia iránt érdeklődőket.

 

A bemutatkozó folyóiratok: Budapesti Nevelő, Fejlesztő Pedagógia, Felnőttoktatás, Könyv és Nevelés, Köznevelés, Mentor, Mester és Tanítvány, Mindennapi Pszichológia, Modern Iskola, Szakoktatás, Szakképzési szemle, az aula.info.hukölöknet.hu és osztályfőnök.hu portálok.

 

Külön öröm volt, hogy miközben meg kell felelni a napi rutinfeladatoknak, s egyre több feladat vár mindenkire, jutott idő szakmai ismereteink bővítésére, tapasztalataink megbeszélésére is. A szakmai délután hozadéka az is, hogy mind a kollégák, mind a szerkesztők biztattak minket, szervezőket a szakmai délután folyatására, amelyre a tanévkezdés után sort kerítünk.

 

Bacsó Ildikó


 

 

Egy portugál szervezet, az APHELLE munkájáról

Az Associação Portuguesa para a História do Ensino das Línguas e Literaturas Estrangeiras, röviden APHELLE  olyan portugál kulturális szervezet, amelynek tagjai főként az idegen nyelv és irodalom tanításának történetével foglalkoznak. Az egyesület 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy külföldi testvérszervezeteivel együttműködve olyan szakterületet hozzon létre Portugáliában, amely az idegen nyelv és irodalom tanításának történelmi aspektusait vizsgálná. Fennállása óta az egyesület már számos hazai és nemzetközi konferenciát is szervezett különböző témakörökben azzal a szándékkal, hogy platformot teremtsen a témával foglalkozó kutatók számára. Ezen kívül szemináriumok, tanfolyamok, kerekasztal-beszélgetések és egyéb kulturális események szervezését is tervezik. Az eddig érintett témakörök: ismeretelmélet, oktatás intézményesítése, a nyelvtanítás ideológiai, politikai, illetve szociokulturális kontextusa, művelődéspolitika, az oktatás módszerei és szokásrendszere, az iskolák, tanárok, tanulók profilja, oktatásügyi rendeletek, tantervek, tankönyvek, szöveggyűjtemények és irodalomtörténeti munkák elemzése. Az egyesület lényegében ennek a speciális kutatási területnek a tudományos módszertanát szeretné megteremteni működésével. Konferenciáik nyelve a portugálon kívül az angol, francia és a spanyol. A 2007 októberében az Algarve-ban, Dél-Portugáliában megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia témája például az autoriter és egyéb diktatúrák nyelv- és irodalomtanításának története volt.

 

Az egyesület honlapja egyelőre még csak portugálul érhető el: http://www.aphelle.pt/index.html

 

 

APHELLE, Society of Foreign Language and Literature Teaching History in Portugal

 

The article introduces a Portuguese society, the APHELLE to the Hungarian readers and researchers. APHELLE organises national and international conferences on a yearly basis. Their web-site is currently available only in Portuguese: http://www.aphelle.pt/index.html

 

Gombár Zsófia


 

 

Népmese Napja (2009. szeptember 30.)

Jeles évfordulóra emlékezik 2009 szeptemberének utolsó napján a világ magyarsága. 150 éve, 1859. szeptember 30-án az Udvarhely megyei Kisbaconban született Benedek Elek. Bárhol a világon, ha magyar népmesét keresnek könyvtárban, könyvesboltban, elsők között az ő neve hangzik el – méltán! Felnőtt immár a negyedik nemzedék, mely szókincsének, beszédfordulatainak jelentős részét akaratlanul is az ő könyveiből merítette, tanulta s remélhetőleg adja tovább utódai számára.

 

Benedek Elek hallatlanul gazdag életművét csak kevesen ismerik. Egy személyben újságíró, író, szerkesztő, kiadó, művelődés- és oktatáspolitikus, országgyűlési képviselő, mesegyűjtő, mesemondó volt. Többek között novellák, színdarabok és regények mellett a Magyar nép múltja és jelene 2, a Magyar mese- és mondavilág 5, a Nagy magyarok élete 12 kötetének szerzője, a Nemzeti Iskola, valamint a Néptanítók Lapjának szerkesztője. Továbbá (Pósa Lajossal), Az én Újságom, (Sebők Zsigmonddal) a Jó Pajtás, majd egyedül a Cimbora című gyermeklapokat szerkesztette. Ez utóbbit a legnehezebb időkben saját költségén adta ki. Mindent összevetve a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjét tisztelhetjük benne.

 

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása, és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját a Népmese Napjaként tiszteljük. Az ünnep mára határokon átívelő mozgalommá nőtte ki magát. E különlegesen jeles évforduló alkalmából nem pusztán kegyeleti okok miatt tartjuk fontosnak Benedek Elek életművét megbecsüléssel felidézni. Sokkal mélyebb jelentőségű a visszatekintés. Nem Benedek Eleknek van szüksége a mi koszorúinkra, hanem fordítva! Az ő életműve máig erőforrás számunkra. A kulturális emlékezet folytonossága, életben tartása minden közösség megmaradásának és lelki egészségének alapfeltétele. Másrészt pszichológus, szociológus, pedagógus szakemberek megfigyeléseik, kutatásaik eredményeként egybehangzóan állítják, hogy a népmesék szimbolikus képei, konfliktusai, történetei eszközként közvetítik, adják át az élet értelmét felnőttnek és gyereknek egyaránt. A lehetséges és lehetetlen határán zajló konfliktusokból, gesztusokból a mesehallgató tudattalanul is mélyen megérti a súlyos nehézségek kikerülhetetlenségét, a küzdelem különféle stratégiáit, a „jótett helyébe jót várj” mindenek fölötti erkölcsi parancsát, és a túléléshez szükséges erők forrását.

 

Pedagógusok, könyvtárosok, szülők, nagyszülők! Megfigyelések, kutatási eredmények nyomán egyre biztosabban tudjuk, hogy a népmeséket, a legjobb kortársi gyermekirodalmat nem pótolhatja a rajzfilm, a villódzó képernyő, az agresszió, a horror. Ezek néhány percre, órára látszólag elnémítják, lekötik a lelket, de nem nyugtatják meg, s főként nem tanítják meg élni. Azért kell fejből és könyvből, reggel és este, hétfőtől vasárnapig sokat és még többet mesélni, mert a gyerekek tőlünk függetlenül is keresik, de, a felnőttek és a mesék segítségével sokkal nagyobb valószínűséggel meg is találják életük értelmét. Kérjük tehát a meseszerető emberek apraját-nagyját, hogy ezt a napot szenteljék a mesék bölcs világának, elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről. Kérjük az intézmények vezetőit, hogy a jelzett napon vagy azt megelőző hétvégén teremtsenek rendhagyó alkalmakat, ahol felnőttek és gyerekek az eddigieknél tudatosabban, gyakrabban, nagyobb örömmel részesülhetnek a mesemondás, a felolvasás, a mesehallgatás mással nem pótolható örömében! Tegyük lehetővé, hogy kicsi és nagy ezekben a napokban legalább egy népmesét tarisznyájába tehessen okulásul, vigasztalásul, netán egyszerűen örömforrásként.

 

A rendezvényünket támogató, együttműködő szervezetek: Országos Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Életfa Kulturális Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány – Nyíregyháza, Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány.

 

Részvételi díj: 1000 Ft /felnőtt + 3 gyerek. (Vagyis minden 1000 Ft-ot fizető felnőtt 3 gyermeket hozhat magával ingyenesen.)

 

A Magyar Olvasástársaság tagjai részvételi díj nélkül vehetnek részt a „Benedek Elek 150.” című konferencián.

 

A csatlakozási szándékot és tervezett rendezvény rövid leírását kérjük, küldje el a gombos.peter@ke.hucímre, hogy regisztrálhassuk, majd a www.hunra.hu honlapon közzé lehessen tenni.

 

 

Benedek Elek 150.

A NÉPMESE NAPJA 2009

Programtervezet

2009. szeptember 26. szombat

 

1. szekció: OSZK VI. emeleti tanácsterem

9.00 – 9.30:

 

regisztráció

9.30 – 9.40:

 

Győri János köszöntője

Levezető elnök: Győri János

9.40 – 10.00:

 

Gazda István: Benedek Elek a magyar művelődéstörténetben

10.00 – 10.20:

 

Benedek Katalin: Benedek Elek a világ legszebb meséiről

10.20 – 10.40:

 

Antalfai Márta: Lelki fejlődésünk dimenziói Benedek Elek „Az égig érő fa” című meséjében

10.40 – 10.50:

 

vita

10.50 – 11.00:

 

szünet

Levezető elnök: Nagy Attila

11.00 – 11.30:

 

Szőnyi Magdolna: Létünk rejtjelei a mese nyelvén

11.30 – 11.50:

 

Stiblár Erika: Küzdelem a sárkányokkal meséinkben és lelkünkben

11.50 – 12.10:

 

Koszecz Sándor: „Gyere te is, válassz lovat...” – népmeséink útjain, égi-földi tájakon

12.10 – 12.20:

 

vita

12.20 – 12.40:

 

szünet

12.40 – 14.10:

 

A Magyar Olvasástársaság közgyűlése

14.10 – 14.20:

 

szünet

14.20 – 14.40:

 

Agócs Gergő: A mesemondás mesterségéről, művészetéről

14.40 – 15.20:

 

Berecz András mesél

15.20 – 15.25:

 

Győri János zárszava

 

 

 

2. szekció: OSZK VIII. emeleti társalgó

A Hagyományok Háza „Ahol a madár se jár” Mesemondó kör tagjai gyerekeknek és szüleiknek, kísérőiknek mesélnek.

10.00 – 11.00:

 

mesemondás nagycsoportos óvodásoknak és 1. osztályosoknak

11.00 – 12.00:

 

mesemondás alsó tagozatos gyerekek részére (2. 3. 4. osztályosok)

12.00 – 13.00:

 

kárpátaljai mesemondó mesél nagyobb gyerekeknek

 

 

 

16.00:

 

Koszorúzás Benedek Elek kútjánál

 

*

 

Benedek Elek a művelt, olvasott nemzetért címmel 2009. szeptember 21-én az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kamara kiállítást nyit meg és emlékülést tart Benedek Elek nevelésügyi, gyermekirodalmi munkásságáról, születésének 150. évfordulója alkalmából.

 

A kiállítás és az emlékülés helyszíne az OPKM díszterme (Bp., Könyves Kálmán krt. 40.)

 

Az emlékülés tervezett témái:

 

  • oktatáspolitika a 19.-20. század fordulóján

  • Benedek Elek olvasó- és irodalomkönyvei

  • a meseíró

  • történelemkönyvei

  • a gyermek- és ifjúsági lapok szerkesztője