Juan Luis Vives (1492?–1540) és tanítványa, Mencía Mendoza de Zenete a spanyol, arisztokrata, mecénásnő

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Juan Luis Vives (1492?–1540) spanyol humanista, filozófus, filológus, egyetemi oktató és előkelő családoknál magántanár, aki megújította és elsőként rendszerbe foglalta a humanizmus oktatási és nevelési elveit. A modern nőnevelés történetének fontos műve a De Institutione Feminae Christianae (A keresztény nő nevelése) című alkotása. Műveit azonban nem korlátozta oktatáselméletre, hanem filozófiai, pszichológiai témákkal, a társadalmi igazságosság és béke kérdéseivel, köztük a török fenyegetéssel egyaránt foglalkozott. Levelezésben állt a kor meghatározó személyeivel (köztük VI. Adorján pápa, V. Károly német-római császár, VIII. Henrik angol király), akiknek társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozó műveit ajánlotta. De jó barátságban volt Erasmusszal, Morus Tamással, Frans van Craneveldttel és sok más humanistával is. Pályáját új információkkal is gazdagítva kísérjük végig, és életének utolsó, a németalföldi Breda udvarában töltött szakaszát mutatjuk be részletesen, ahol III. Nassaui Henrik feleségének, Mencía Mendoza de Zenete spanyol, arisztokrata mecénásnőnek volt a preceptora.