Jókai parlamenti beszédei

IRODALOM

Adamik Tamás (2010, szerk.): Retorikai lexikon. Kalligram, Pozsony.

Adamik Tamás, A. Jászó Anna és Aczél Petra (2004): Retorika. Osiris, Budapest.

Adamikné Jászó Anna (2013): Klasszikus magyar retorika. Holnap, Budapest.

Adamikné Jászó Anna (2014): A politikai beszéd és első politikai szónoklattanunk. In: Raátz Judit és Tóth Etelka (szerk.): A politikai beszéd. Trezor, Budapest. 35–53.

Adamikné Jászó Anna (2016): Jókai és a retorika. Trezor, Budapest.

A. Jászó Anna (2012): A retorikai elemzésről. In: Markó Alexandra (szerk.) Beszédtudomány, ELTE Bölcsészettudományi Kar – MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 171–191.

Arisztotelész (1999): Rétorika. Telosz, Budapest.

Bérenger, Jean és Kecskeméti Károly (2008): Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon. 1608–1918. Napvilág, Budapest.

Kenneth, B. (1968): Counter-statement. University of California Press, Berkeley.

Cooper, M. (1989): Analyzing public discourse. Prospect Heights, Waveland Press, Illinois.

Corbett, E. P. J. (1969, szerk.): rhetorical anlyses of literary works. Oxford University Press, London–Toronto.

Corbett, E. P. J. és Connors, R. J. (1965/1999): Classical rhetoric for the modern student. Fourth edition. Oxford University Press, New York – Oxford.

Cornificius (1987): A C. Herenniusnak ajánlott rétorika. Latinul és magyarul. Fordította és jegyzetekkel ellátta Adamik Tamás. Akadémiai, Budapest.

Garami Erika (2011): Jókai Mór a pénzügyekről és a bankkérdésről. mek.oszk.hu/09800/09874 (2016. 12. 02.)

Gyüszi László (2013): Jókai a zsidókérdésről. Hitel, szeptember, 95–108.

Kelemen Ferenc (1937): A magyar politikai szónoklat története a múlt század első felében. Germ Károly Nyomdája, Budapest.

Kozári Monika (2003): Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Napvilág, Budapest.

Kozári Monika (2009) A dualizmus kora. 1867–1914. Kossuth, Budapest.

Majdán János (1987): A „vasszekér” diadala. Kossuth, Budapest.

Mikszáth Kálmán é. n. (1997/1906): Jókai Mór élete és kora. Unikornis, Budapest.

Perelman, C. (1982): The Realm of Rhetoric. University of Notre Dame Press, Notre Dame – London.

Raátz Judit és Tóth Etelka (2014, szerk.): A politikai beszéd. Trezor, Budapest.

Sőtér István é. n. [1941]: Jókai Mór. Franklin-Társulat, Budapest.

Toulmin, S. (1958): The uses of argument. Cambridge University Press, Cambridge.