Olvasási idő: 
15 perc

Hírek

A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai

• KTE XI. Nyári Akadémiája – Kecskemét, 2007. július 2-5. között.

Helyszín: a helyi ÁFEOSZ Szakközépiskola.

Téma: Arculattervezés – Marketing – Kommunikáció.

Jelentkezés folyamatosan.

Információ: Bondor Erika, Kiss Anna (anna@bacs-kisk-ped.sulinet.hu)

 

• MKE vándorgyűlés, Szeged – a hivatalos megnyitó előtt, 2007. július 12-én, 11 órakor szakmai találkozót,kötetlen beszélgetést hirdetünk a konferencián részt vevő könyvtáros-tanároknak az egyik helyi iskolai könyvtárban. A részletekről, a helyszínről a későbbiekben tájékoztatunk.

Információ: Bondor Erika, Sáráné Lukátsy Sarolta (tsy.saci@freemail.hu)

 

 MIKES-konferencia – Magyar Iskolai Könyvtárak Együttműködése Sepsiszentgyörgyön, 2007. augusztus 8-10. A helyszín stílusosan Sepsiszentgyörgy, a Mikes Kelemen Líceum. Határon túli és hazai iskolai könyvtárosoknak ajánljuk. Témák: a szakmai szerveződések tapasztalatai, könyvtár-pedagógiai gyakorlat bemutatása, infokommunikációs fejlesztések az iskolai könyvtárakban, az új IKT eszközök a határokon átívelő szakmai kapcsolattartásban.

Információ: Bondor Erika, Kiss László (kisslaci@mikes.educv.ro)

 

• A KTE Őszi Szakmai Napja – 2007. október 25-én az Apáczai Kiadó budapesti konferenciatermében egész napos program várja az érdeklődőket: délelőtt előadások, főként az iskolai könyvtárak és a kistérségi társulások, valamint az intézmények integrálása témakörében. Négy kategóriában átadjuk az idei KTE emlékérmeket, amelyekre a felterjesztéseket 2007. szeptember 20-ig várjuk. Megnyitjuk az Iskolai Könyvtárak Világnapjának központi rendezvényeként a plakátkiállítást, amelyre országosan, online módon lehet benevezni. (Határidő: 2007. szeptember 25. Hazai és határon túli diákok alkotásait várjuk!) – s egyúttal átadjuk a díjakat a nyertes pályaművek szerzőinek.

Információ: Bondor Erika, Dömsödy Andrea (domsody.andrea@freemail.hu)

 

 

Programjainkról, részletesebb szakmai információkról az alábbi honlapokon, blogon (friss információk!), illetve a levelezőlistáinkon lehet tájékozódni!

 

Az Egyesület honlapja: www.ktep.hu

A Könyvtárostanárok blogja: http://konyvtarostanar.klog.hu

A Világnap központi honlapja: www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php

 

Bondor Erika, KTE elnök

(bondor@berzsenyi.hu)


 

Zenei pályázat a kettős Kodály-emlékév tiszteletére
A pályázat védnöke Kodály Zoltánné
A Tehetséges Magyarországért Alapítvány és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége nyílt pályázatot hirdet Kodály Zoltán által pedagógiai célra megalkotott zeneművek felhasználására vonatkozó pályaművek elkészítésére.

A pályaműveket három kategóriában várjuk:

I.   Iskolai énekoktatás

II.   Énektanárképzés

III.   Felsőfokú szakzenész-képzés

 

A pályázat célja lehetőséget nyújtani a zenepedagógusoknak arra, hogy Kodály Zoltán által pedagógiai célra megalkotott zeneművek felhasználásával kapcsolatos eredményes zeneoktatási módszereiket, elképzeléseiket közreadhassák, és ezzel segíthessék a zeneoktatás hatékonyságát.

A pályázati tanulmány terjedelme (a beillesztett képek, ábrák, táblázatok nélkül) legfeljebb 20.000 karakter lehet szóközökkel, és nem haladhatja meg a 10 nyomtatott oldalt.

A pályázaton mindenki részt vehet. A külföldről érkező pályázatokat angol nyelven kérjük beküldeni. A pályázat jeligés, a szerző nevét, címét lezárt borítékban kérjük mellékelni. A pályázatra benyújtott tanulmányok beküldési határideje (postabélyegző dátuma): 2007. szeptember 30.

A pályázatokat kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként fogadjuk el. Postacím: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.

A pályázatot egy nyomtatott példányban, valamint digitális adathordozón kell beküldeni.

A pályázat díjátadására 2007. december 16-án, Kodály Zoltán születésnapján kerül sor. Az eredményhirdetés pontos időpontját és helyszínét a www.mzmsz.hu weboldalon időben közzé tesszük.

A pályázat zsűrije 2007. december 10-ig tájékoztatja a nyerteseket eredményükről, illetve az eredményt nyilvánosságra hozza a www.temal.hu, valamint a www.mzmsz.hu honlapokon.

A pályázat zsűrijének tagjai: Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész; Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke; Erdei Péter, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára; Szabó Dénes Kossuth-díjas zenetanár és karvezető.

A zsűri a díjazott tanulmányokat kategóriánként Kiemelt Nívó díjbanNívó díjban és Dicséretben részesíti, ennek megfelelően a díjak értéke kategóriánként: 100.000;  80.000; 50.000 Ft.

A zsűrinek jogában áll a díjakat visszatartani, vagy többszörösen kiadni.

A díjazott tanulmányokat a meghirdetők egy jubileumi kiadványban jelentetik meg, illetve hozzáférhetővé teszik honlapjukon.

A zsűri döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs!

 

Budapest, 2007. április 20.


Kállai Gábor                                           Ember Csaba
 
kuratóriumi elnök                                    elnök
Tehetséges Magyarországért                 MZMSZ
Alapítvány
 

 

Felhívás

 

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézete

valamint a

Magyar Olvasástársaság

 

2007. június 21–22-én rendezi meg

 

Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

című konferenciáját.

 

A konferencia célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása. A rendezvény évente kíván tanácskozási és találkozási alkalmat nyújtani a téma kutatói, a gyakorló óvodapedagógusok és tanítók, és nem utolsósorban a téma iránt érdeklődő közönség számára. Reményeink szerint a konferencia olyan fórum lehet majd, mely elősegíti a meglévő tapasztalatok, kutatási eredmények országos megismertetését, regionális és országos szintű kutatási hálózatok létrejöttét, a gyakorlat és elmélet kölcsönös egymásra hatását, valamint szakmai kapcsolatok létrejöttét, elmélyítését.

A konferencia helyszíne a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, Kecskemét, Kaszap u. 6–14.

A konferencia nyelvei: magyar, angol, német, francia. Igény esetén a tolmácsolásról a szervezők gondoskodnak.

A konferencia 2007. június 21-én 10 órakor plenáris előadásokkal kezdődik.

Előadók:

Dr. Csapó Benő intézetvezető egyetemi tanár, SZTE:

A kisgyermekkori képességfejlesztés jelentősége

 

Dr. Horváth Zsuzsanna olvasáskutató, OKI:

Szövegjellemzők és eredmények az országos kompetenciamérésekben

 

Dr. Poór Zoltán egyetemi docens, VE:

A gyerekek idegen nyelvi kompetenciái és az azok kialakításához szükséges pedagógiai kompetencia

A plenáris előadásokat követően szekciókban folytatódik a munka.

Szekciók:

 • Beszédfejlesztés, beszédművelés

 • Az íráskészség fejlesztése

 • Olvasáspedagógia (olvasás-szövegértés tanítása)

 • Képességfejlesztés az idegen nyelvek tanításában

 • Drámapedagógia, irodalmi nevelés

 • Nyelvpolitika, szociolingvisztika a nyelvpedagógiában

 • Egyéb

Az előadás írott változatának leadási határideje a konferencia napja. A kéziratokat idén vagy jövőre tervezett publikálás céljából gyűjtjük össze. A vonatkozó formai követelmények a Tanítóképző Kar honlapján megtalálhatók, illetve letölthetők.

A rendezvény részvételi díja: 6000 Ft, az előadóknak és a Magyar Olvasástársaság tagjainak 3000 Ft. Határon túli kollégáknak a részvétel ingyenes.

Jelentkezni május 31-ig a jelentkezési adatlap kitöltésével és a részvételi díj befizetésével lehet. A jelentkezéseket a konferencia titkára fogadja (postai úton, faxon, e-mailben). Email-cím:nyelvikonf@yahoo.com.

A részvételi díjakat átutalással és csekken lehet befizetni. Átutalás esetén a megjegyzés rovatba a „Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban” megjegyzést kell szerepeltetni. Átutalás a 10025004-00282730-00000000 számlaszámra történik.

A részletes program, a jelentkezési adatlap és a számlakérő lap letölthető a Tanítóképző Kar és a Magyar Olvasástársaság honlapjáról: www.ketif.huwww.hunra.hu. Kérésre csekket postai úton küldünk.

 

Várjuk jelentkezésüket!

 

Kecskemét, 2007. május 7.

 
Dr. Steklács János                             Sági Norberta
a konferencia elnöke                          a konferencia titkára

 

 
 

Kecskeméti Főiskola

Tanítóképző Főiskolai Kar

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tel.: 76/501-770/1808,1827

Fax: 76/483-282

nyelvikonf@yahoo.com


 

 

HUNRA HÍRLEVÉL

2007. március

Magyar Olvasástársaság, HUNRA

1827 Budapest, OSZK Budavári Palota, F épület

www.hunra.hu

 

A tisztújító közgyűlésről

 

2006. november 3-án, pénteken megtartott közgyűlésünkön Nagy Attila elnök köszöntője után Regéczy Nagy László emlékezett az 1956-os eseményekre, majd a társaságunk által meghirdetett „... egy nép azt mondta: Elég volt!” című pályázatunk ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A díjazottak névsora olvasható honlapunkon.

Ezután került sor a tisztújító közgyűlésre, amelynek bevezetőjeként a leköszönő elnök, Nagy Attila beszélt az Olvasástársaság elmúlt 15 évéről, Gereben Ferenc alelnök és Kádárné Fülöp Judit tanácstag méltatta a leköszönő elnök energikus munkáját, szuggesztív személyiségét.

A tisztújító közgyűlés eredményét, az új tisztségviselők névsorát itt közzé tesszük:

 

Elnök: Steklács János, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Alelnök: Horváth Zsuzsa, Országos Közoktatási Intézet

Titkár: Varga Linda, Országos Széchényi Könyvtár

Tiszteletbeli elnök: Nagy Attila, Országos Széchényi Könyvtár

 

Tanácstagok: Győri János,  ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ; Hock Zsuzsanna,  Fővárosi Pedagógiai Intézet; Kaszás Veronika,  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, tel.: 1-411-5020; Kocsis Éva,  Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ; Koszecz Sándor, Életfa Kulturális Alapítvány; Mikulás Gábor, GM Consulting; Oláh Anna, Polgármesteri Hivatal, Pestszentlőrinc; Péterfi Rita,  Országos Széchényi Könyvtár; Póttag: Sudár Annamária, Országos Széchenyi Könyvtár, tel.: 30-390-6213.

A számvizsgáló bizottság tagjai: Borosné Jakab Edit, Szent István Gimnázium; Éhmann Gáborné Havas MáriaPompor Zoltán.

A megválasztott új tisztség viselők részletes életrajza, bemutatkozása olvasható a 2006 szeptemberi Hírlevélben.

A közgyűlés zárásaként „Problématérkép a hazai gyermek és ifjúsági sajtó helyzetéről” összefoglaló címmel három előadást hallgathattak meg a résztvevők. Az előadások írott formában a Fordulópontban olvashatók, illetve honlapunkon is elérhetők.

A megalakult új Tanács és elnök januárban állította össze a Társaság ez évi programját, s megtárgyalta az új tagdíjakat is.

Az új tagdíjak, s a változatlan számlaszám a következő:

A HUNRA számlaszáma: 11702036-20568377

Tagdíjak 2007-re: egyéni: 2000 Ft, testületi: 5000 Ft, diák: 1000 Ft, nyugdíjas: 1000 Ft.

 

2007. évi programjaink:

A Magyar Olvasástársaság ez évben három alkalommal is szervez konferenciát.

2007. április 2-án Gyermekirodalom és esélyegyenlőség? Lehetőségek és kérdőjelek határon innen és túlcímmel rendezünk konferenciát, amelynek házigazdája a Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ. (A részletes program a honlapunkon is olvasható.)

2007. június 21–22 az időpontja a Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferenciának, amely a HunRA és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet közös rendezvénye lesz. A részvételi díj 6000 Ft, tagjainknak 3000 Ft. A jelentkezési lap hamarosan letölthető lesz a honlapról.

2007. szeptember 28-án az idén Salgótarjánba költözik a Népmese Napja. A mára már határokon is átívelő mozgalommá vált rendezvénysorozatunk központi ünnepségének házigazdája ezúttal a Balassi Bálint Megyei Könyvtár lesz. A program a honlapunkon rövidesen olvasható majd.

 

Egyéb híreink:

 • 2006 novembertől 2007 februárig Stratégiai olvasás, stratégiai tanulás címmel volt hallható előadássorozat, amelyet a HunRA, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara és a kecskeméti Piarista Iskola közösen rendezett.

 • Honlapunkon szülők számára külön rovatot nyitottunk. Jelenleg a nagysikerű „Szülők kérdezik az olvasásról ” valamint gyermekfolyóirat ajánló olvasható Máté Lászlóné tollából.

 • Társaságunk szeretné megszólítani az ifjúságot is, ezért tervezünk könyvajánló rovatot is. Minden kedves vállalkozó kedvű tagtárs írását szívesen „közöljük”!

 • A 15. Európai Olvasáskonferenciának Berlin ad otthont 2007 augusztus 5. és 8. között. Összefoglaló témája: Checkpoint Literacy. Részletes információ az alábbi oldalakon található:

English: https://www.congressa.de/DGLS_2007/index.php?language=en;

Deutsch: https://www.congressa.de/DGLS_2007/index.php?language=de

 

 • IDEC-ülés Dublinban. Az IDEC – International Development in European Committee – az európai olvasástársaságok szervezete, amelynek gyűlésein az olvasástársaságok vezetői vesznek részt. (Az előző gyűlés 2006. augusztusában Kecskeméten volt.)

A találkozón Gerry Shiel vezetésével a jelenlévők áttekintették, hogy mely európai szervezetekkel milyen szinten áll a kapcsolat, pl. melyek hiányoznak (pl. Franciaország, Svájc, Olaszország), illetve milyen tagsági érvényesítési eljárások szükségesek.

A 2006. évi zágrábi Európai Olvasáskonferencia anyagáról korlátozott számú, válogatott előadásokat tartalmazó nyomtatott kiadvány készül. Az elektronikus változat teljes lesz.

Felmerült az elektronikus szövegek olvasásának témaköre; melynek kutatásával, megvitatásával kapcsolatban a közeljövőben munkacsoport alakul.

Az elnök közölte még, hogy Tervben van az európai írásbeliséggel foglalkozó társaságok szövetségének a megalakulása.