Olvasási idő: 
6 perc

Hírek

KTE programajánló könyvtárostanároknak

 • 2007. április 12–15. – 14. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Terveink szerint mi is jelen leszünk a Könyvtáros Klub keretében programokkal. 14-én 11–12 óra között (KTE bemutatkozása), valamint 15-én 10 órakor (CD-ROM SHOW). Előadások, könyvbemutató, dedikálás szerepel a programjaink között
   
 • 2007. április 19. – KTE Tavaszi Szakmai Nap, helyszín: FPI, 1088 Budapest, Vas u. 10. Téma: Kompetenciafejlesztés az iskolai könyvtárakkal.
   
 • 2007. július 2–6. – KTE XI. Nyári Akadémiája, Kecskemét. Téma: Arculattervezés – Marketing – Kommunikáció. Az iskolai könyvtár menedzselésének új és hagyományos eszközei.
   
 • 2007 júliusa – MKE Vándorgyűlés, Szeged. Időpont és részletek később, az MKE honlapján. Téma: partnerség, könyvtáros pályakép, oktatás. Önálló szekciót nem, előadásokat viszont tervezünk.
   
 • 2007. október 25. – KTE Őszi Szakmai Nap, helyszín: Budapest, Apáczai Kiadó konferenciaterme. Téma: kistérségek és többcélú intézmények iskolai könyvtári ellátása, könyvtár-pedagógiai szolgáltatásai. Délután:Iskolai Könyvtári Világnap országos, központi rendezvénye, kiállítás-megnyitó és díjkiosztás, valamint az idei KTE emlékérmek ünnepélyes átadása.

Későbbi programokról, részletekről információkat találtok majd a KTE honlapján, és folyamatosan a levelezőlistákon!

 

Már előre felhívjuk a figyelmet a tavaszi Internet Fiestához való csatlakozásra, valamint az IKSZ-hez kapcsolódóan az idén is október első hetében várható a könyvtárak összefogása rendezvény.

 

2008 az OKM tájékoztatása szerint kiemelten az olvasás éve lesz, programokkal, pályázatokkal, amelyekre kifejezetten várják iskolai könyvtárak és könyvtárostanárok bekapcsolódását!

 

Javaslom az iskolai könyvtárak szélesebb körének csatlakozását az említett kampányokhoz, programokhoz, valamint a könyvtáros-tanárok részvételét a szakmai programokon.

 

Bondor Erika

KTE elnök

                                                                                                                                            

Ünnepélyes megnyitó a „Tündérpalotában”

2007. február 19-én az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit, új székházában a Könyves Kálmán körút 40. sz. alatt.

 

Az ünnepélyes eseményen megjelent vendégeket Dr. Varga Katalin főigazgató köszöntötte. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Vajda Péter Éne-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tanulói, Szabó András előadóművész és Bokor Tünde népdalénekes.

 

Magyar Pedagógusok Házát Dr. Farkas Katalin, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondtak: Berki Imre titkársági referens, az OKM Közoktatási Szakállamtitkárság munkatársa, Dr. Vígh Annamária, az OKM Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője, Dr. Skaliczki Judit, az OKM Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezető-helyettese, Takács Gábor, a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere, Dr. Kelemen Elemér főiskolai tanár, valamint Dr. Pukánszky Béla neveléstörténész.

 

F E L H Í V Á S

 

A Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége,

alapításának 15. évében, a 2007. esztendőben 8. alkalommal is meghirdeti a

 

HUNDIDAC TANESZKÖZMINŐSÍTŐ DÍJVERSENYT

 

A DÍJVERSENY CÉLJA:

A nagy múltú magyar taneszköz fejlesztés, kereskedelem és ipar támogatása és értékelése, valamint az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési terveinek segítése, a pedagógusok orientálása, a digitális és a hagyományos taneszközök értékarányos minősítése.

 

A NEVEZÉS TÁRGYA:

A Díjversenyre nevezni lehet bármely magyar ötlet alapján fejlesztett, vagy külföldi eredetű adaptált, Magyarországon gyártott és forgalmazott tankönyvvel, taneszközzel, információhordozóval, speciális iskola-felszerelési tárggyal. A nevelő-oktató munkában használatos, de nem taneszköznek, iskolai felszerelésnek készült termékek nem nevezhetők.

 

A NEVEZÉSI FELTÉTELEK:

• alapfeltétel a mellékelt nevezési lap kitöltése termékenként,

• a termék feleljen meg a díjverseny céljának és tárgyának,

• a benevezett eszköz ne legyen korábban már elbírált taneszköz,

• a termékenként 30.000 Ft nevezési díj* befizetése 2007. május 18-ig,

• bírálás céljából a termék átadása a titkárságnak 2007. június 15-ig.

 

A DÍJAK ODAÍTÉLÉSE:

A nevezni kívánt taneszközök a nevezési lapon szereplő osztályokba, kategóriákba sorolódnak, értékelésük kategóriák szerint történik, tartalmi, módszertani, médiadidaktikai, esztétikai és gazdaságossági kritériumok alapján. Az értékelést a HunDidac által felkért független szakértők végzik. A szakértők írásos véleménye és javaslata alapján, HunDidac Zsűri a termékeket rangsorolja és dönt a díjazásról, az arany, ezüst vagy bronz fokozatú HunDidac díjak, valamint 2 különdíj, a HunDidac Nagydíj és a XXI. Század Taneszköze díj odaítéléséről.

 

A díjak ünnepélyes átadását az EDUCATIO 2007 keretében tervezzük megvalósítani. A díjazott termékek nevezői a kapott díjról szóló diplomát a rendezvény előtt kézhez kapják. A díjverseny eredményeiről a HunDidac Szövetség tájékoztatja a hazai szaksajtót, a WorldDidac, és az International Council for Educational Media (Nemzetközi Taneszköz Tanács) fórumait. A díjazott termékek képes ismertetőit a szövetség közzé teszi a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis www.tanszertar.hu és www.eken.opkm.hu honlapon, az elektronikus Könyv és Nevelés 2007/ 4. számában.

Budapest, 2007. január  22.

Dr. Nádasi András
főtitkár

 

A NEVEZÉSI LAPOKAT 2007. MÁJUS 18-IG LEHET BEKÜLDENI A TITKÁRSÁGRA!

 

* A HunDidac Szöv6etség gazdálkodó és intézményi tagjai számára a nevezési díj kedvezményes, összege 15.000 Ft.