Haemophagia vagy lykanthropia? Vámpírok és vérfarkasok a fantasy-irodalomban

Felhasznált irodalom

Arisztotelész (2006): Lélekfilozófiai írások. Budapest, Akadémia.

Bartha Tibor (szerk., 1993): Keresztyén bibliai lexikon. Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. [online] https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai...
a-a-C97B4/animizmus-C989A/ [2019. 10. 23.]

Bán Andrea (2019): Ismét látták a tarpai farkasembert! De vajon mi ólálkodik az erdőben? In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hírportál, 2019. okt. 28. [online] https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/ismet-lattak-a-tarpai-farkas... [2020. 08. 12.]

Bernáth István (2015): Skandináv mitológia. Budapest, Corvina.

Birken, Marianna von: Dokumentumok Vlad Tepesről – I. rész.
In: Ekhanomidan, Es reiten die Toten so schnell, 2009. 12. 19. [online]
http://ekhanomidan.blogspot.com/ [2020. 01. 15.]

Bojtár Endre (1997): Bevezetés a baltisztikába. Budapest, Osiris.

Bokor József (szerk., 1998): Pallas nagy lexikona. VIII. köt. Budapest, Arcanum, FolioNET Kft.

Borbély Zsuzsa (2020): 10 érdekesség a vámpírokról. Fidelio, 2020. 02. 14. [online] https://fidelio.hu/vizual/noi-vampir-verszivo-zenetanar-es-magyar-drakul... [2020. 03. 05.]

Cambrensis, Giraldus (2000): The topograpy of Ireland, in parentheses publications, Medieval Latin Series, Cambridge (ON). 44–45. p. [online]
http://www.yorku.ca/inpar/topography_ireland.pdf [2020. 08. 12.]

Cornelius, Jim (2017): I got the gun and the silver bullet – The beast of Gévaudan. In: Frontier Partisans 2017. 10. 27. [online] https://frontierpartisans.com/11892/igun-and-silver-bullet-beas-gevaudan/ [2020. 10. 21.]

Dégh Linda (1957): Adalékok a „hálás halott” epizód mesei és mondai formálódásához, Ethnographia. 68. 307–318. p.

Deutsch Tibor (2015): A Gólem legenda.: Szombat, 2015. 12. 01. [online] https://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/a-golem-legenda [2019. 10. 23.]

Ḏḥwty (2016): Nachzehrers. The shroud eating vampires of Germanic folklore. In: Ancient Origins, 2016. 06. 01. [online] https://www.ancient-origins.net/myths-legends/nachzehrers-shroud-eating-... [2019. 12. 04.]

Dömötör Tekla: Emberfarkas. In: Dömötör Tekla – Hoppál Mihály – Paládi-Kovács Attila (szerk., 1990): Magyar néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest, Akadémiai. 577–578. p.

Fahs, Sophia Lyon – Spoerl, Dorothy (1958): Beginnings. Earth, sky, life,death. Stories, ancient and modern. Boston, Beacon.

Fahey, Richard (2017): Skin-changers. Werewolves in the medieval and modern imagination In: Medieval Studies Reesearch .Blog: Meet Us at the CRrossroads of Everything, 2017. 10. 31. [online] https://sites.nd.edu/manuscript-studies/2017/10/31/skin-changers-werewol... [2020. 10. 15.]

Fraknói Vilmos (1897): Miklós modrusi püspök élete, munkái és könyvtára.
Magyar Könyvszemle. Új folyam, 5. 1. 13. p. [online]
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00096/pdf/001-023.pdf [2019. 11. 10.]

French, Allen (1902): Sir Marrok. A tale of the days of King Arthur. [New York], D. Appleton-Century.

Galuska László Pál (2010): Titkos univerzumok, Tolkien és Rowling. Nyelv és Tudomány. 2010. 05. 14. [online] https://m.nyest.hu/hirek/titkos-univerzumok-tolkien-es-rowling [ 2020. 10. 15.]

Galuska László Pál (2020): Tükör vagy görbe tükör. Budapest, Pont.

Gibson, Dirk C. (2012): Legends, monsters, or serial murderers? The real story behind an ancient crime. Santa Barbara (CA), Denver (CO), Oxford (UK), Praeger, ABC-CLIO.

Ginzburg, Carlo (2003): Éjszakai történet, A boszorkányszombat megfejtése. Budapest, Európa.

Ginzburg, Carlo (1990): Eksztatikus repülések – eksztatikus csaták. Ethnographia. 101. 3–4. 357–363. p.

Hafdahl, Meg – Kelly, Florence (2019): The science of monsters. The truth about zombies, witches, werewolves, vampires, and other legendary creatures. New York, Skyhorse Publishing.

Heitz, Markus (2010): Vámpírok! Vámpírok! Minden, amit a vérszopókról tudni kell, Könyvmolyképző, Szeged.

Henderson, Joseph L. (1997): Az ősi mítoszok és a modern ember. In: Jung, Carl Gustav (szerk.): Az ember és szimbólumai. Budapest, Göncöl. 105–156. p.

Herskovits Eszter (szerk., 2009): Biztonságos stresszkezelés vámpírokkal. 168 Óra. 2009. 09. 14. [online] https://168ora.hu/kultura/biztonsagos-stresszkezeles-vampirokkal-120152 [2019. 12. 20.]

Hume, Lynn – McPhillips, Kathleen (szerk., 2006): Popular spiritualities. The politics of contemporary enchantment. Aldershot, Ashgate Publishing.

Jékely Endre (szerk., 1980): Hogyan győzte le a jaguárt a teknős? Budapest, Móra.

Keleman (2018): A Drakula-filmek evolúciója. In: Cinegore, A Magyar Horrorportál 2018. 06. 07. [online] http://www.cinegore.net/2018/06/07/
a-drakula-filmek-evolucioja/ [2020. 03. 15.]

Klaniczay Gábor (1983): Benandante – kresnik – zduhač – táltos. Samanizmus és boszorkányhit érintkezési pontjai Közép-Európában. Ethnographia. 94. 116–134. p.

Köves Slómó (szerk.): Gilgulim – A reinkarnációk könyve. In: zsido.com [online]
https://zsido.com/fejezetek/gilgulim-a-reinkarnaciok-konyve/ [2019. 01. 20.]

Kunt Ernő (1993): Temetési szokások. In: Ujváry Zoltán (szerk., 1993): Magyar néprajz VII. Budapest, Akadémiai. 67–101. p.

James I of England (2008): A counter-blaste to tobacco. London, Book Jungle. 95. p.

King, Stephen (1989): Cujo. Budapest, Maecenas.

King, Stephen (1985): Ezüst pisztolygolyó. A farkasember naptára. Veszprém, Ararát.

Láng János (1979): A kettős természet motívuma a történelmi népek elbeszéléseiben. In: Láng János: A mitológia kezdete. Ősi népek elbeszélései. Budapest, Gondolat.

Mann, Craig Ian (2020): Phases of the Moon. A cultural history of the werewolf film. Edinborough, University Press.

Marie, de France – Harf-Lancner, Laurence (trad., annot.) – Warnke, Karl (ed., 1990): Lais de Marie de Fance. Paris, Librairie Generale Française, 116–133. p. (Lettres gothiques) https://fr106.files.wordpress.com/2011/11/marie-de-france-bisclavret.pdf [2019. 10. 07.]

Martin, George R. R. (1996): On fantasy. In: George R. R. Martin [online]
https://georgerrmartin.com/about-george/on-writing-essays/on-fantasy-by-... [2021. 05. 10.]

Martin G. R. R. (2012): Sárkányok tánca. Budapest, Alexandra.

Meyer, Stephenie (2009): New Moon – Újhold. Budapest, Könyvmolyképző.

Miller, Elisabeth (2005): 20 common misconceptions about Bram Stoker & his novel Dracula. [online] http://www.ucs.mun.ca/~emiller/misconceptions.html [2020. 11. 27.]

N. Balogh Anikó (szerk., 1985): Edda. Óészaki mitologikus és hősi énekek. Budapest, Európa.

Ogden, Daniel (2002): Magic, witchcraft, and ghosts in the Greek and Roman worlds, a sourcebook. Oxford, Oxford University Press.

Ortutay Gyula (szerk., 1969): A mesemondó szikla. Budapest, Móra. (Népek meséi-sorozat).

Ovidius Naso, Publius (1964): Átváltozások, Metamorphoses. Budapest, Magyar Helikon.

Petronius Arbiter, Titus (1963): Satyricon. Budapest, Helikon.

Pivárcsi István (2003): Drakula gróf és társai – Nagy vámpírkönyv. Budapest, Palatinus.

Pócs Éva (1997): Élők és holtak, látók és boszorkányok. Mediátori rendszerek a kora újkor forrásaiban. Budapest, Akadémiai.

Pócs Éva: Élők, holtak és a víz mitológiája. [Konferencia-előadás]. Magyar Tudomány Ünnepe ’A víz kultúrája’ konferencia. 2008. 11. 04. [online] https://mta.hu/data/dokumentumok/i_osztaly/1_Eloadasok_tara/A%20viz%20ku... [2021. 05 15.]

Pócs Éva (2003): Esővarázslók és idővarázslók a kora újkori forrásokban. In: Pócs Éva szerk.): Folyamatok és fordulópontok. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Studia Ethnologica Hungarica IV. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz Tanszék. 159–207. p.

Pócs Éva (1983): Gondolatok a magyarországi boszorkányperek néprajzi vizsgálatához, Ethnographia. 94. 134–146. p.

Pócs Éva (2002): Kereszteletlenek, zivatardémonok és az ördög. In: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán, Válogatott tanulmányok I. Budapest, L’Harmattan. 64–78. p.

Raj Tamás: A vér szerepe a Bibliában és a zsidó életben. A tiszaeszlári vérvád
120. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferenciaelőadás.
Nyíregyháza, 2003. szeptember 11. In: zsido.hu [online]
http://www.zsido.hu/tortenelem/ver.htm [2019. 11. 02.]

Ráth-Végh István (1982): A könyv komédiája. Budapest, Gondolat.

Ross, Jack (2010): Dracula’s guest. In: The Imaginary Museum. 2010. 05. 21. [online]
http://mairangibay.blogspot.com/2010/05/draculas-guest_21.html [2020. 09. 18.]

Schwalb, Robert S. – Romero, Gustavo Sánchez (2016): Beast, werewolves, serial killers, and man-eaters. The mystery of the monsters of the Gévaudan. New York, Skyhorse Publishing.

Rowling, Joan Kathleen (2017): Harry Potter és a halál ereklyéi. Budapest, Animus.

Rowling, Joan Kathleen (2007): Harry Potter and the deathly hallows. London, Bloomsbury.

Snell, Paul (2013): Naked came the werewolf. 2013. 02. 13. [online] https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2013/02/naked-came-the-werewolf... [2020. 10. 10.]

Steiger, Brad (2011): The werewolf book. The encyclopedia of shape-shifting beings, Detroit, Visible Ink Press.

Stemper, Cory (2007): The tale of Sir Marrok. (2007. 04. 09.) [online]
https://ealuscerwen.wordpress.com/2007/04/09/the-tale-of-sir-marrok/
[2020. 01. 08.]

Stoker, Bram (1985): Drakula gróf válogatott rémtettei. Budapest, Árkádia

Stoker, Bram (1914): Dracula's guest and other weird stories. London, George Routledge & Sons Ltd.

Szent Ágoston (2005): Isten városáról I. – De civitate Dei. Budapest, Kairosz.

Taake, Karl-Hans (2016): Solving the mystery of the 18th century killer „Beast of Gévaudan”. In: National Geographic Society Newsroom. 2016. 09. 27. [online]
https://blog.nationalgeographic.org/2016/09/27/solving-the-mystery-of-th... [2020. 10. 15.]

Takács Gábor: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz. In: Spaceman Spiff. 2014. 04. 04. [online] http://acelpatkany.blogspot.com/2014/04/mary-shelley-frankenstein.html [2019. 10. 14.]

Tarján M. Tamás: 1897. május 26. Megjelenik Bram Stoker Drakula című regénye. In: Rubiconline [online] http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1897_majus_26_megjelenik_bram_stoke... [2019. 10. 11.]

Taylor Stewart, Caroline (1909): The origin of the weerefolf superstition. Missouri. University of Missouri Studies.

The saga of King Hrolf Kraki. Penguin Books, 2005.

Tolkien, J. R. R. (2012): A hobbit. Budapest, Európa.

Tóth Béla (1984): Mendemondá. A világtörténet furcsaságai. Budapest, Helikon.

Top 10 list of ways I learned how to become a werewolf. In: MonstrumAthenaeum, 2009. [online] http://monstrumathenaeum.org/top-10-list-of-ways-i-learned-how-to-become... [2020. 10. 04.]

’Vérfarkas’ címkével ellátott könyvek a rukkolán. In: Rukkola. [online]
https://rukkola.hu/cimkek/246-verfarkas [2020. 11. 04.]

Werewolves in popular culture. In: Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Werewolves_in_popular_culture#cite_ref-sd_1-0 [2020. 11. 04.]

Woodward, Ian (1979): The Werewolf Delusion. New York & London, Paddington Press.

W. Salgó Ágnes (2002): Drakula vajda története. [online]
https://mek.oszk.hu/02400/02470/html/pages/tan.htm [2020. 10. 04.]