Author

Gőgös zseni – istenáldotta tehetség – tékozló fiú?

Ady iskolaévei

IRODALOM

Ady Endre összes költeményei. [online] https://mek.oszk.hu/00500/00588/html/

Ady Endre összes prózai műve. [online] https://mek.oszk.hu/00500/00583/html/

Ady Lajos (1923): Ady Endre. Debrecen, Amicus.

Bölöni György (1966): Az igazi Ady. Budapest, Szépirodalmi.

Földessy Gyula (1962): Ady minden titkai. Budapest, Magvető.

Király István (1972): Ady Endre. I-II. Budapest, Magvető.

Kovalovszky Miklós (1943): Ady Endre önképzőköri tag. Budapest, Fischhof Henrik Nyomdája.

Kovalovszky Miklós (1961): Emlékezések Ady Endréről. Budapest, Akadémiai.

Kovalovszky Miklós (1961): Emlékezések Ady Endréről. Budapest, Akadémiai.