Olvasási idő: 
8 perc

Gárdonyi pedagógiai vonatkozású írásai

Válogatott bibliográfia

Agárdi László: Gárdonyi Géza és az iskola. In: Magyar Középiskola. 1942. 12. p.178-183.

Bakos József: Gárdonyi Géza diákévei Sárospatakon. In: Borsodi Szemle. 1963. 6. p.85-87.

Balassa Bruno: Gárdonyi Géza nevelő lelke. In: Magyar Középiskola. 1929. 9-10. p.147-154.

Barabás György: A tanítók patrónusa. In: Tanítóbarát 1886. 2. 26-28.p.

Barabás György: Megemlékezés Gárdonyi Géza halálának első évfordulóján. In: Néptanítók Lapja. 1923. 39. p.19-22.

Barsi Ernő: Gárdonyi Géza, a muzsikáló néptanító. In: Embernevelés. A Győri Tanítóképző Intézet tanárainak pedagógiai tanulmányai. Győr: 1965. p.157-188.

Berencz János: Gárdonyi pedagógiai szemlélete az „Isten rabjai”-ban. In:Tudósító 1963. 1. sz. p.31-34.

Berencz János: Pedagógiai problémák Gárdonyi Az én falum c. művében. In: Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. Eger: 1955. p.67-82.

Berencz János: Vázlat Gárdonyi Géza műveinek pedagógiai vonatkozásaiból. In: Emlékkönyv Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulóján. Eger: 1963. p.131-180.

Bognár Gyula: Gárdonyi Géza gyermekjátékai. In: Kisdednevelés. 1939. p.193-197.

Bognár Gyula: Gárdonyi gyermekkori pedagógiai tanulságai. In: Nevelésügyi Szemle. 1938. p.453-454.

Brassai Zoltán: Gárdonyi Géza kismonográfia. Veszprém: Művészetek Háza, 2003. 209p.

Czeidli József: Gárdonyi Géza és Devecser. Devecser: Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2010. 83 p.

Dluhopolszky Bertalan: Gárdonyi mint pedagógus. In: Néptanítók Lapja. 1917. 2-3. p.22.

Dluhopolszky Bertalan: Gárdonyi Géza mint pedagógus. In: Hevesmegyei Tanügy. 1916. 8. sz.

Dömötör Sándor: Gárdonyi Géza nyugat-dunántúli élményei. In: Életünk. 1964. 2. p.135-141.

Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére. Bp: 1925. Ismerteti Gárdonyi Géza. In: Századok. 1925. 9-10. sz.

Finta Sándor: Gárdonyi Géza élet- és jellemrajza. In: Dunántúli Tanító. 1933. p.4.

Földi Sándor: Apró képek Gárdonyi Géza tanítói működéséről. In: Néptanítók Lapja. 1941. 20. p.1006-1008.

Gárdonyi nevelői lelke. In: Budapesti Híralap. 1930. jan. 16. p.10.

Németh Zoltán (szerk.): A Gárdonyi Géza Általános Iskola évkönyve 1921-71. Győr: 1971. Gárdonyi Géza Általános Iskola p.63.

Gárdonyi Géza és a tanító. In: Tanügyi Értesítő. 1901. 6-7. sz. 24. évf. p.73.

Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. Bp.: Dante Kiadó, 1934. 1. kötet, p.76-91. p. (Szőllősgyöröki és karádi tanítói tevékenységéről.) p 94-105.p. (Devecseri tanítói munkásságáról.) p.113-126. (Dabronyi tanítói munkásságáról.)

Gárdonyi József: Gárdonyi Géza ábécéje. In: Néptanítók Lapja. 1935. 7. p.262-264.

Gopcsa László: Emléktábla Gárdonyi első iskolájának és lakásának falán. In: Néptanítók Lapja 1931. 14. p.9-10.

Gopcsa László: Gárdonyi, a tanító. In: Új Nemzedék. 1922. p.276.; In: Nemzeti Újság 1928. p.212.

Gopcsa László: Gárdonyi Géza néptanítói és pedagógiai munkássága. In: Néptanítók Lapja. 1923. 4-5. p.17-21.

Gopcsa László: Gárdonyi Géza tanítói cikkeiről. In: Budapesti Szemle. 1924. 196. p.26-36.

Gopcsa László: Gárdonyi Géza tanítói munkássága. In: Katholikus Szemle 1924. p.212-221.

Havas István: Gárdonyi Géza. In: Néptanítók Lapja 1922. 45-46. p.14.

Hegedűs András: Gárdonyi, a néptanító. Bp.: Tankönyvkiadó, 1962.

Hegedűs András: Gárdonyi Géza és a gyermek. In: Köznevelés 1963. 15. p.474-479.

Hegedűs András: Gárdonyi Géza és az iskola. In: Köznevelés 1960. 3. p.92-93.

Hegedűs András: Gárdonyi Géza és a népművelés. In: Pedagógusok Lapja. 1959. 4. p.6.

Hegedűs András: Gárdonyi Géza pedagógiai nézetei. In: Pedagógiai Szemle 1963. 7-8. p.668-679.

Hegedűs András: Gárdonyi Géza a „Tanítóbarát” szerkesztője. In: Köznevelés 1956. 2. p.31-33.; In: Győr irodalmi örökségéből. Győr: 1961. 59-109.

Héjj Erzsébet: Gárdonyi Géza a nevelők nevelője. Székesfehérvár: 1939. Különnyomat a Magyar Gyermeknevelés c. folyóiratból.

Kallós Károlyné: Néptanítói hittel és szívvel. In: Tanító. 1998. 36. 1. p.1.

Kallós Károlyné: Emlékezés a győri Gárdonyi Géza iskola fennállásának 75. évfordulóján. Győr: 1996.

Kelemen Ferenc: Gárdonyi nevelői személyisége Az én falum tükrében. Makó: 1929.

Keller Péter: Gárdonyi Géza: az isteni Mesterét követő néptanító. In: Magyartanítás 2013. 54. 1. p.2-14.

Kertész Ödön: Gárdonyi és a tanító. In: Pedagógusok Lapja 1963. 14-15. p.8.

Koltai Gábor: Gárdonyi Géza a néptanító. In: Honismeret 1993.

Kürti Menyhért: Gárdonyi pedagógiája. In: A Gárdonyi Társaság első évkönyve 1925-ös naptárral. Eger: 1924. p.157-166.

Loska Károly: Iskolánk tíz éves története. In: Az Egri Gárdonyi Géza Gimnázium évkönyve az 1966-67. iskolai évben. Eger: 1967. p.19-35.

Móra László: Gárdonyi és az új tanterv. In: Néptanítók Lapja 1936. 4. p.124-126.

Móra László: Gárdonyi Géza. In: Néptanítók Lapja 1933. 10. p.326-330.

Móra László: Gárdonyi: a tanítók tanítója. In: Simon Lajos (szerk.): Az egri remete – tanulmányok Gárdonyi Gézáról halálának tíz éves évfordulója alkalmából Dante Könyvkiadó, Bp.: 1932. p.175-195.

Násik Sarolta: Eger és Gárdonyi. In: Néptanítók Lapja 1944. 8. p.308-309.

Novák Rezsőné: A Gárdonyi Géza Általános Iskola. In: Molnár Zoltán (szerk.): Sárvár iskolatörténete. Szombathely: 1988. p.111-132.

Oláh János: Gárdonyi Géza korának iskolájáról.

In: Dombi Alice - Oláh János (szerk.):Emlékezzünk régiekről : Tanulmányok a XIX. sz. nevelési törekvéseiről Gyula: APC-Stúdió, 2000. 2. bőv. kiad. p.131-135.

Oppé Vilmos: Gárdonyi Géza tanítóalakjai. In: Néptanítók Lapja 1922. 45-46. p.16.p.

Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Évkönyve. 1929. p.57-65.

Ősz Iván: Gárdonyi Sárvárott. In: Magyar Nyugat. 1922. p.276-281.

Palovecz János: „A lámpás én vagyok”. Száz éve született Gárdonyi Géza. In: Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója. 1963. p.20-21. p.

Pereszlényi Zoltán: Gárdonyi Géza legelső munkatársai. In: Dunántúli Tanítók Lapja 1931. p.73-74.

Pereszlényi Zoltán: Katholikus néptanító és református pap (Gárdonyi Géza és az édesapám). In: Kálvinista Szemle 1933. 22. p.177-178.p.

Prohászka János: Gárdonyi és a magyar nyelv. In: Magyar Nyelvőr 1959. p.272-273.

Scossa Dezső: Ami a tollba maradt. Emlékezés Gárdonyi Gézára. In: Néptanítók Lapja 1932. 12. p.466-469.

Simon Lajos: Gárdonyi Géza mint tanügyi író és szerkesztő. In: Simon Lajos (szerk.) :Az egri remete – tanulmányok Gárdonyi Gézáról halálának tíz éves évfordulója alkalmából Dante Kiadó, Bp.: 1932. p.117-127.

Simon Margit: Gárdonyi Géza élete fiatal tanító korában. In: Pesti Hírlap. 1942. 160. p.7.

Solymos Bea: Húsz éve állt meg Gárdonyi Géza szíve. In: Néptanítók Lapja 1943. 1. p.15-16.

Somos Lajos: Gárdonyi Géza a néptanító. In: Köznevelés 1957. 9. p.202-202.

Somos Lajos: A hűtlenül hű Gárdonyi Géza. In: Néptanítók Lapja. 1936. 3-4.

Szakály Éva: Gárdonyi eleibe járt. In: Köznevelés 1963. 19. p.610-611.

Szalai Sándor: Gárdonyi nagy útja. Bp.: 2013. Kairosz, 458.p.

Tilhof Endre: Devecseri életrajzi lexikon. Devecser: Devecser Város Önkormányzata Városi Könyvtár, 2007. p.209

Varga László: Gárdonyi és a testedzés. In: Tud. Sportélet. 1974. 10. 5. p.4-5.

Váth János: Gárdonyi a tanító. In: Magyar Család, 1924. 10-11. p.156-158.

Váth János: Gárdonyi Géza életrajza. (A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság országos pályázatán első díjjal jutalmazott tanulmány.) Devecser: Devecseri Kastélykönyvtár, 1997.; Veszprém: EKMK, IV, 40.p.

Veress D. Csaba: Devecser évszázadai. Devecser: Devecser Nagyközség Önkormányzata, 1996.