Észak-dunántúl neveléstudományi műhelyei

A felsőoktatási intézmények neveléstudományi műhelyei könyvkiadása (2008–2017)

IRODALOM

A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következő lépései. Emberi Erőforrás Minisztérium, Budapest, 2013.

A nemzeti felsőoktatás fejlesztéspolitikai irányelvei. Emberi Erőforrás Minisztérium, Budapest, 2012.

Bazsa György (2014): Metszetek felsőoktatásunk közelmúltjából. Debreceni Egyetem Kiadó, Debrecen.

Bazsa György, Szántó Tibor (2008): Felsőoktatási akkreditáció Magyarországon. Educatio, 1. sz. 36–50. o.

Derényi András (2012): A magyar felsőoktatás átalakulása 1989 és 2010 között. In: Hrubos Ildikó, Török Imre (szerk.): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban. Budapest, 44–72. o.

Derényi András, Temesi József (2016): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Hrubos Ildikó (szerk., 2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Aula Kiadó, Budapest.

Karlovitz János Tibor (2007): A pedagógiai tájékozódás forrásai. (Benne: Pedagógiaszakkönyv-kiadás, 322–324. o.). In: Bábosik István, Torgyik Judit (szerk., 2007): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 315–330. o.

Klebelsberg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916–1926. Athenaeum, Budapest, 1927.

Kotán Attila (2012): A hazai felsőoktatás finanszírozása – helyzetkép, kihívások, feladatok. Felsőoktatási Műhely, 1. sz. 33–50. o.

Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyv­kiadó, Budapest.

Rechnitzer János (2009): A felsőoktatás térszerkezetének változása és kapcsolata a regionális szerkezettel. Educatio, 1. sz. 50–63. o.

Szabó Péter (2012): Magyar felsőoktatás-fejlesztés és versenyképesség nem konszolidált hazai és uniós gazdasági környezetben. In: Bús Imre et al. (szerk): Értékőrzés és -átadás. Nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 129–136. o.