Author

Eötvös József emlékezete a pedagógiai sajtóban 1871–1913

Források és irodalom

Antall József (1968): 1000 esztendős a népiskolai törvény – Eötvös József és az 1868‑as népiskolai törvény országgyűlési vitája. Magyar Pedagógia, 68. 4. 414–434. http://misc.bibl.u-szeged.hu/12218/1/mp_1968_004_4714_414-433.pdf

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Gyáni Gábor (2010): Kollektív emlékezet és történetírás: kapcsolatuk ellentmondásossága. In: uő: Az elveszíthető múlt. Budapest, Nyitott Könyvműhely. 68–84.

Imre Sándor (1912): Nemzetnevelés. Budapest, Magyar Társadalomtudományi Egyesület.

Mann Miklós (1989): Eötvös és a minisztérium szervezése. Pedagógiai Szemle, 39. 6. 536–540. https://adt.arcanum.com/hu/view/PedagogiaiSzemle_1989_1/?pg=530&layout=s

Mann Miklós (1993): Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Budapest, OPKM.

Nora, Pierre (1999): Emlékezet és történelem között. Aetas. 14. 3. 142–157. https://epa.oszk.hu/00800/00861/00012/99-3-10.html

Szabolcs Éva – Mann Miklós (1997): Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó. Budapest, ELTE BTK.


Sajtóforrások

Népnevelők Lapja 1871, 1881, 189, 1911

Néptanítók Lapja 1871, 1881, 1891, 1911

Magyar Paedagogia 1913