Author

Előzetes megfontolások és javaslatok az új Nemzeti alaptanterv elkészítéséhez

HIVATKOZÁSOK ÉS TOVÁBBI NÉHÁNY KIEMELTEN FONTOS FORRÁS

Az érintett kérdések mélyebb megértéséhez szíves figyelmükbe ajánlunk néhány kiemelkedően fontos, hagyományos nyomtatott formában és interneten elérhető könyvet, dolgozatot, előadást.

Bacsa Tibor et al. (2016 szerk.): Lélekpendítés I. A hatvani olvasótáborosok kalandozása a Kárpát-medencében 1972 – 2001. Hatvan.

Csapó Benő (2016): A tanárképzés és az oktatás fejlesztésének tudományos háttere. Iskolakultúra, 26. 2. 3-18.

Csüllög Krisztina – Lannert Judit – Zempléni András: Számít a pedagógus és az iskola! A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos kompetenciamérés adatai alapján. Letöltés: http://www.t-tudok.hu/files/2/reziliencia2015.pdf

Horváth Zsuzsanna: Beszélgetés Halász Gáborral. Letöltés: http://halaszg.ofi.hu/PUBLIKACIOK_HG.htm

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2008): Olvasási kompetenciák és a könyvekhez való hozzáférés: a települési és iskolai könyvtárak szerepe. A közoktatás teljesítményének mérése-értékelése című kutatási program keretében készült tanulmány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. Letöltés: http://econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/konyv.htm

Lannert Judit: A PISA adatok használata és értelmezése a módszertani kritikák tükrében. Letöltés: http://www.t-tudok.hu/files/2/educatiopisa2015_hosszuvaltozat.pdf

Nagy Attila (2014): Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia (PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések). Könyvtári Figyelő. 24. 2. 143-150.
Letöltés: http://ki.oszk.hu/kf/2014/06/kutatas-szakpolitika-%E2%80%93-nemzetstrate...
http://ki.oszk.hu/kf/2014/06/kutatas-szakpolitika-%E2%80%93-nemzetstrate...

Nagy Attila – Imre Angéla – Köntös Nelli (2011 szerk.): Az olvasás össztantárgyi feladat. Letöltés: http://mek.oszk.hu/10600/10605/index.phtml

Programme for International Student Assessment. PISA 2015. Összefoglaló jelentés (2016). Oktatási Hivatal. Budapest. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/P...

Sahlberg, Pasi (2013): A finn példa. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Budapest

Steklács János (2006): Olvasási stratégiák, szövegértő olvasás. Az olvasásértés tanítása és fejlesztése a stratégiai olvasásra épülő kísérleti fejlesztőprogramban. Letöltés: http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2006/osz/20.pdf

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének értelmezése. Háttéranyag. (2009) Letöltés: http://mek.oszk.hu/07900/07999/index.phtml

Tanácskozás a PISA-eredményekről – videón az MTA székházában rendezett konferencia. Letöltés: http://mta.hu/tudomany_hirei/tanacskozas-a-pisa-eredmenyekrol-videon-az-mta-szekhazaban-rendezett-konferencia-107431