Egy „nagy ember” szinte „egyszerű temetése”

Eötvös József végső búcsúztatása

Források és irodalom

B. Eötvös elhunyta. Ellenőr. 3. 143. (1871. február 5.) https://adt.arcanum.com/hu/view/Ellenor_1871_02/?pg=14&layout=s

B. Eötvös József emlékezetéhez. Budapesti Közlöny. 5. 33. (1871. február 10.) 702. https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1871_02/?pg=163&layout=s

B. Eötvös József halálához. Néptanítók Lapja. 4. 6. (1871. február 9.) 99. https://adt.arcanum.com/hu/view/NeptanitokLapja_1871/?pg=118&layout=s

B. Eötvös József halálának hire. Magyarország és a Nagyvilág. 7. 7. (1871. február 12.) 76-77. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarorszagEsANagyvilag_1871_1/?pg=77&l...

B. Eötvös József temetése. Ellenőr. 3. 144. (1871.február 6.) https://adt.arcanum.com/hu/view/Ellenor_1871_02/?pg=18&layout=s

B. Eötvös József tetemének beszentelése. Budapesti Közlöny. 5. 30. (1871. február 7.) 635. https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1871_02/?pg=96&layout=s

B. Eötvös Józsefért […]. Fővárosi Lapok. 8. 33. (1871. február 10.) 157. https://adt.arcanum.com/hu/view/FovarosiLapok_1871_02/?pg=32&layout=s

Budapesti Közlöny. 5. 28. (1871. február 4.) 586. https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1871_02/?pg=47&layout=s

Báró Eötvös József. Nefelejts. 13. 7. (1871. február 12.) 79–80. https://adt.arcanum.com/hu/view/Nefelejts_1871/?pg=87&layout=

Báró Eötvös József. A Hon. 9. 27. (1871. február 3.) Esti kiadás. https://adt.arcanum.com/hu/view/AHon_1871_02/?pg=10&layout=s

Buza Péter (szerk. és bev. 1994): Táncsics Emese és Csorba Géza naplója. Budapest, Széphalom Könyvműhely.

D. (1871): B. Eötvös temetése. Fővárosi Lapok. 8. 30. (1871.február 7.) 142. https://adt.arcanum.com/hu/view/FovarosiLapok_1871_02/?pg=19&layout=s

Devescovi Balázs (2016): Eötvös József elfelejtett pesti Erzsébet téri lakhelye: a Sina-ház, Aetas. 31. 2. 104–110. http://acta.bibl.u-szeged.hu/40247/1/aetas_2016_002_104-110.pdf

Devescovi Balázs (2020): Eötvös József betegeskedése és halála. Aetas. 35. 1. 93–105. http://acta.bibl.u-szeged.hu/71899/1/aetas_2020_001_093-105.pdf

Az egyetem két tornyának […]. A Hon. 9. 32. (1871. február 9.) Esti kiadás. https://adt.arcanum.com/hu/view/AHon_1871_02/?pg=41&layout=s

Az ercsi-i temetés. Fővárosi Lapok. 8. 31. (1871. február 8.) 148. https://adt.arcanum.com/hu/view/FovarosiLapok_1871_02/?pg=23&layout=s

Eötvös József. Pesti Napló. 22. 27. (1871. február 3.) Esti kiadás.

Eötvös József báró temetése Ercsiben. A Hon. 9. 30. (1871. február 7.) Reggeli kiadás. https://adt.arcanum.com/hu/view/AHon_1871_02/?pg=27&layout=s

Eötvös József holttestének beszentelése. Pesti Napló. 22. 29. (1871. február 6.) Esti kiadás. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1871_02/?pg=24&layout=s

Eötvös József temetése. A Hon. 9. 29. (1871. február 6.) Esti kiadás. https://adt.arcanum.com/hu/view/AHon_1871_02/?pg=24&layout=s

Ferencz József (1871): (Ő Felsége) a következő kéziratot intézte báró Eötvös József özvegyéhez. Pesti Napló. 22. 29. (1871. február 5.) Reggeli kiadás.

Ferenczi Zoltán (1903): Báró Eötvös József, 1813–1871. Budapest, Magyar Történelmi Társulat.

Gyáni Gábor (1999): Az utca és a szalon: A társadalmi térhasználat Budapesten (1870–1940). Budapest. Új Mandátum.

A gyász nyilatkozatai. Fővárosi Lapok. 8. 29. (1871. február 5.) 137. https://adt.arcanum.com/hu/view/FovarosiLapok_1871_02/?pg=14&layout=s

Halász Ernő (1939): Így búcsúzott a T. Ház nagy halottaitól. Egy miniszterelnök és kilenc aktív miniszter hunyt el 1867 óta. Újság. 15. 257. (1939. november 12.) 6. https://adt.arcanum.com/hu/view/Ujsag_1939-11/?pg=95&layout=s

Halász Ernő (1941): Miniszterek a ravatalon. Tizenegyedszer ütött rést a halál a kormányon. Újság. 17. 26. (1941. február 1.) 4. https://adt.arcanum.com/hu/view/Ujsag_1941-02/?pg=5&layout=s

Katona Csaba (2017): Deák Ferenc halála és temetése. [online] Újkor.hu – A velünk élő történelem. 2017. 01. 27. https://ujkor.hu/content/deak-ferenc-halala-es-temetese

A képviselőház ülése febr. 4-én. Politikai Ujdonságok. 17. 6. (1871. február 8.) 70. https://adt.arcanum.com/en/view/PolitikaiUjdonsagok_1871/?pg=71&layout=s

Lakner Judit (1993): Halál a századfordulón. Budapest, MTA Történettudományi Intézet. (História könyvtár) 15.

Néhai Báró Eötvös József. Orvosi Hetilap. 15. 7. (1871. február 12.) 115.

P. Szathmári Károly (1871): Fővárosi levelek. XII. Magyar Polgár. 5. 32. (1871. február 9.) 95. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarPolgarKolozsvar_1871-1/?pg=96&layo...

Pauler Tivadar (1877): Napi jegyzetek. 1871. 77r. OSZK KT 2611 II. Quart Hung.

Pótlék. Báró Eötvös József temetése Ercsiben. Pesti Napló. 22. 30. (1871. február 7.) Reggeli kiadás. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1871_02/?pg=28&layout=s

[Szász Károly] – á – r – (1871): Az ercsi-i kápolna. Vasárnapi Újság. 18. 9. (1871.február 26.) 109. http://epa.oszk.hu/00000/00030/00886/pdf/00886.pdf

Szilágyi Márton (2017): Egy nemzeti ügy: Vörösmarty temetése, Századok. 151. 3. 537–548. https://epa.oszk.hu/03300/03328/00024/pdf/EPA03328_szazadok_2017_03_537-...

Tárcza, Pest, február 3-kán. Orvosi Hetilap. 15. 6. (1871. február 5.) 99. https://adt.arcanum.com/hu/view/OrvosiHetilap_1871_02/?pg=0&layout=s

A temetés Ercsiben. Politikai Ujdonságok. 17. 6. (1871. február 8.), február 8. 72. https://adt.arcanum.com/en/view/PolitikaiUjdonsagok_1871/?pg=71&layout=s

Trefort Ágoston [1998] és Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872, S. a. r. Gángó Gábor. Aetas. 13. 2–3. (1998), 203–2015. https://epa.oszk.hu/00800/00861/00009/98_2-3-09.html

Vörös Boldizsár (2018): Két rendszer, két halott, két temetés: Ady Endre és Eötvös Loránd búcsúztatásai 1919-ben. In: Uő.: Eszmék, eszközök, hatások: Tanulmányok a magyarországi propagandáról, 1914–1919. Budapest, MTA BTK. 191–200. http://real.mtak.hu/88546/1/V%C3%B6r%C3%B6s_Boldizs%C3%A1r_K%C3%96NYV_online.pdf