Olvasási idő: 
6 perc

Borostyániné Rákóczi Mária: Pedagógiai folyóiratok az interneten – tájékozódás a szakirodalomban

Információszerzési szokásainkat egy sor képesség befolyásolja, melyek alapvetően meghatározzák, hogy mennyire sikeresen tájékozódunk. Az American Library Association definíciója szerint: „Az információs műveltség azon képességek halmaza, melyek segítségével az ember felismeri az információs szükségletet, képes a szükséges információt megtalálni, értékelni és hatékonyan alkalmazni.”

 

Az információs szükséglet felismerésén azt értjük, hogy az ember megfelelő szintű szakmai műveltség birtokában, a szakterület terminológiájának ismeretében új kérdéseket képes megfogalmazni, és megvan az igénye további új ismeretek megszerzésére. Az információk megtalálása bizonyos forrásismeretet és kutatási módszerek elsajátítását feltételezi, mind a hagyományos, mind az elektronikus források esetében. Alapvetően meghatározza a kutatás eredményességét a keresett információra vonatkozó pontos, jól körülhatárolt kérdésfeltevés, az információs igény szabatos megfogalmazása. Célszerű a keresés stratégiáját előre megtervezni, a különböző keresőrendszerek sajátosságaihoz igazodva. A keresés eredményét mindenképpen értékelni kell, egyrészt a forrás szempontjából (mennyire megbízható helyről származik, azonosítható-e a szerző stb.), másrészt a megszerzett adatok szempontjából (megbízhatóság, értékesség, korszerűség, különféle sajátos álláspontokat, előítéleteket tükröz-e, milyen kulturális kontextusban jelenik meg stb.) A hatékony alkalmazáson az előzetes tudás és a megszerzett új információk olyan ötvözését értjük, melynek során új szellemi alkotás születik. Az eredményeket megfelelően kell tudni kommunikálni, akár előadás, akár publikáció formájában. Az információk felhasználása jogszerű és etikus legyen, a hivatkozás a forrásra nem maradhat el.

 

A szakirodalmi tájékozódás során, akár hagyományos, akár elektronikus forrásokat használunk, hasonló típusú információkkal találkozunk. Faktografikus információk, azaz tények, adatok leginkább különféle adattárakban, névtárakban, címtárakban, egyes intézményi honlapokon, wikipédiákban találhatók. A bibliográfiai adatok forrásai elsődlegesen a könyvtári katalógusok (cédulakatalógusok vagy elektronikus katalógusok), bibliográfiák, szakirodalmi adatbázisok. Elsődleges információkhoz juthatunk a szövegeket teljes terjedelmükben közreadó szövegarchívumokban, illetve a szakirodalmi adatbázisok egy részében.

 

 

Pedagógiai információforrások az interneten: az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) szolgáltatásai

 

Az OPKM, mint pedagógiai információs központ, szakterületének országos feladatkörű, nemzeti szakbibliográfiai funkciókat is ellátó szakkönyvtára, az alábbi szolgáltatásaival segíti a tájékozódást a szakirodalomban:

 

  • Teljességre törekvően gyűjti, feldolgozza, szolgáltatja és megőrzi a magyar szakirodalom-termést

  • A könyvtárba beérkező külföldi folyóiratokból naprakész tartalomjegyzék-szolgáltatást nyújt (current contents), az idegen nyelvű cikkeket rendszeresen szemlézi, a referátumokat az interneten közzéteszi

  • Online elérhető szakirodalmi adatbázist épít

  • Gondozza a szakterület terminológiáját, a mintegy 3500 lexikai egységet tartalmazó Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék közvetlenül is segíti a keresést  az adatbázisban

  • A magyar és idegen nyelvű elektronikus információforrásokat adatbázisban feldolgozza, és tematikus portálon szolgáltatja (Magyar Pedagógusok Háza Portál)

  • Honlapján összegyűjti és naprakészen tartja nyilván a teljes szöveggel elérhető magyar és külföldi szakfolyóiratok jegyzékét

  • A könyvtár teljes nyitvatartási idejében folyamatos szaktájékoztató szolgálatot működtet

 

A pedagógiai szakterület kutatói számára az OPKM honlapján összegyűjtve találhatók az interneten elérhető források, melyek közül most a folyóiratokkal kapcsolatosakat vesszük számba.

 

 

Teljes szöveggel elérhető elektronikus szakfolyóiratok

 

Az OPKM honlapján a gyorsmenüből érhető el a magyar és külföldi cikkeiket teljes terjedelmükben közlő folyóiratok listája. A jegyzéket folyamatosan gondozzuk, naprakészen tartjuk. A lista elemeire kattintva közvetlenül az elektronikus folyóiratok oldalára lehet eljutni.

 

Világszerte – tartalomjegyzék-szolgáltatás és szakirodalmi szemle

 

Itt található az OPKM-ben előfizetett külföldi folyóiratok listája. A folyóirat címlapjának képe mellett itt található egy rövid leírás is a kiadvány eredeti nyelvén, illetve a folyóirat honlapjára mutató link. A külföldi folyóiratok árának emelkedése miatt nyomtatott formában csak azokat a folyóiratokat rendeljük, melyek nem érhetők el szövegarchívumokban. Az idegen nyelvű szakirodalmi adatbázisok jelentős része ma már a legtöbb nyilvános könyvtárból elérhető az EISZ- és EBSCO-szerződéseknek köszönhetően. Ezért külföldi folyóiratcikkeket már nem dolgoz fel a könyvtár saját adatbázisában, viszont naprakész tartalomjegyzék-szolgáltatást nyújt a beérkező folyóiratszámokról, valamint a rendszeres szemlézés során annotációkat, referátumokat készít a külföldi szakirodalomból. A cikkmásolatok könyvtárközi kölcsönzéssel igényelhetők (kkozi@opkm.hu)

 

 

Magyar Pedagógusok Háza Portál

 

A tematikus gyűjtőportál az elektronikus információkat adatbázisban feldolgozva tartalmazza. A portál adatbázisa a könyvtár elektronikus katalógusával megegyező keresőfelületen kérdezhető le. Itt is találhatók folyóiratok. Cím vagy téma szerint, a dokumentumtípus megjelölésével érdemes keresni.

 

 

PAD – az OPKM Pedagógiai ADatbázisa

 

A szakirodalmi adatbázis a pedagógiai témájú magyar nyelvű folyóiratcikkeket a teljesség igényével dolgozza fel. A PAD évente mintegy 3500 cikk bibliográfiai leírásával gyarapszik. Amennyiben a folyóirat teljes szöveggel hozzáférhető az interneten, azaz szerzői jog nem tiltja, csatoljuk a cikk szövegét is a bibliográfiai leíráshoz. Az adatbázis sok szempontú, részletes tartalmi keresést tesz lehetővé, a keresés dokumentumtípusra is szűkíthető.

Az OPKM számos távolról elérhető szolgáltatást nyújt használóinak, de a közel 300 féle folyóirat lapozgatására, az olvasásra a legjobb hely a könyvtár olvasóterme. Teljes nyitvatartási időben, segítőkész tájékoztató könyvtárosokkal, szeretettel várjuk kedves olvasóinkat a Magyar Pedagógusok Házában.