Olvasási idő: 
6 perc

Beszámoló Erdélyből, a KTE M.I.K.E.S konferenciáról

Mit is takar a címben a betűszó? Magyar iskolai könyvtárak együttműködése Sepsiszentgyörgyön. A Kárpát-medencei könyvtáros(tanárok) összefogása a Könyvtárostanárok Egyesülete és a sepsiszentgyörgyi könyvtárosok szervezésében valósult meg.

 

2007. aug. 7-én a kora délutáni hőségben indultunk tizenketten Budapestről, hogy a másnap hajnali a tusnádfürdői derengés után reggel megérkezzünk Sepsire. A kedves vendégfogadás forgatagában éppen csak a szállás elfoglalására és egy szusszanásnyi szünetre volt időnk, mert már kezdődött is a program! A konferenciának a Mikes Kelemen Elméleti Líceum adott otthont, fizikai, lelki és szellemi értelemben egyaránt. A szép számban érkező kollégákat köszöntötte a házigazda Jancsó Árpád igazgató, Kiss László könyvtáros, aki a helyi fő szervező volt, Kiss Jenő, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, és Bondor Erika KTE elnök.

 

Kiss Jenő a kölcsönös megismerést, a közös gondolkodást említette, melyet megerősít a hivatalos programokon túli magánbeszélgetések fontossága és hasznossága. Az informális kapcsolatok megerősítését és hivatalossá tételét szolgálják a KTE együttműködési szerződései. Így a megnyitón került sor a felvidéki kollégákkal való megállapodás ünnepélyes aláírására, melyet Bondor Erika és Halász Péter látott el kézjegyével. Kiss László, mint szervező és az RMKE iskolai könyvtáros tagozatának elnöke, bemutatta az erdélyi magyar iskolai könyvtárak és könyvtárosok helyzetét, a legfontosabbnak azt tartva, hogy megalakultak, szerveződnek, szakmai fórumot biztosítnak, segítik egymást. Ezután Kaszás Angéla Zentáról Bácska, Bánát és Szerémség kulturális életéről, saját munkájáról tartott élvezetes, képes beszámolót. Ezt követően Dudás Judit Kassáról a városi könyvtár egyik kiváló kettős funkciójú ifjúsági könyvtárát és programjaikat mutatta be, sok ötlettel. Székely Győző a Magiszter Kiadót és kiadványait ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Ezután Halász Péter a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok nevében a kassai iskolai könyvtárakban és a városi könyvtárban kalauzolt bennünket Vrankó, a varjú – melynek szárnya kitárt könyv! – segítségével. Bondor Erika egész röviden ismertette a KTE történetét és tevékenységét, mivel a jubileumi CD-ből és a kis KTE könyvekből jutott minden résztvevőnek. Dömsödy Andrea és Seresné Barta Ibolya mutatta be az IASL-t, az Iskolai könyvtári világnap nemzetközi és hazai történetét és honlapját, a csatlakozás fontosságát és a sokféle lehetőséget. A nap zárása volt a közös vacsora, városnézés és éjfélig tartó beszélgetés a kollégium könyvtárában.

 

A második napon Balogh Mihály vázolta azt a folyamatot, melynek során az iskolai könyvtártól, az iskolai könyvtárostól eljutottunk a könyvtár pedagógiai szervező erejéig és benne a könyvtárostanár szerepéig. Ezzel párhuzamosan alakult a szakmai közélet, az egyesület története. Kiemelte, melyek azok a legfontosabb elvek, célok melyek a szerveződést meghatározhatják, segíthetik.

 

Ezt követően a kiskunfélegyházi közgazdasági szakközépiskola diákjainak filmjét tekinthettük meg, melyet Csernyánszky Zsóka küldött üdvözletül. Dömsödy Andrea a könyvtárostanár képzés jelenlegi helyzetéről, a lehetséges képzési szintekről, továbbképzésekről és lehetőségekről beszélt. Sunyovszky Anna révén újra 9. évfolyamos diákként könyvtárhasználati órán vehettünk részt egy játékos, dokumentumismereti foglalkozáson.

 

Az ebédet követően a jogszabályokat, a könyvtárhasználati tantervek különféle változatait „emésztette” a hallgatóság, megismerve Szakmári Klári iskolájának gyakorlatát. Bondor Erika és Kiss László az arculattervezés, marketing és PR lehetőségeit mutatta be gyakorlati szempontból, sok ötletet nyújtva a hallgatóságnak. Petri Ágnes az olvasásfejlesztés lehetőségeibe vezetett be bennünket – a „tanulva játszunk, játszva tanulunk” jelszóval, sok kedves ötlettel. Az ötletparádét folytatta Zseli Klára, amikor a tanév rendjébe leleményesen beillesztette az iskolai könyvtári programokat! A hosszú napba még belefért a Székely Múzeumba tett villámlátogatás, majd az esti beszélgetés.

 

A harmadik nap programjának helyszíne a gépterem volt, ahol Paszternák Ádám az iskolai könyvtár 2.0-t mutatta be. Honlapok, blogok, levelezőfórumok, az internet és a digitális, virtuális világ lehetőségei, melyek akár 0 Ft ráfordítást igényelnek, csak szakmai ismeret, elkötelezettség, más szemléletmód és munka kell hozzájuk! Ezt követően mód nyílt a saját iskolai könyvtári blogunk létrehozására. Ádám nem csak beszél a dologról, tanítja, de meg is csinálja: itt hívom fel a figyelmet a konferencia részletes beszámolójára ahttp://konyvtarostanar.klog.hu ill. http://konferencia.klog.hu oldalakon.

 

Zseli Klára pályázati lehetőségeket ismertetett a kollégákkal, majd a stafétabot átadására, a zárásra került sor, hogy reményeink szerint jövőre Kassán találkozhassunk! A gyors ebéd után vendéglátóink még egy kirándulást is megszerveztek, így eljuthattunk Kézdivásárhely főterére és múzeumába, ahol székely falvak népviseletbe öltöztetett babáit láthattuk. Bod Péter szülőfalujában, Alsó-Csernátonban a Haszman Pál Múzeum gyűjteményeit, az Alkotótábor és Népfőiskola életét ismerhettük meg. Ennél stílusosabb látogatást nem is tehettünk volna! Este aztán mindenki vonatra szállt, hogy szellemileg, lelkileg gazdagodva hazatérjen „szolgálati helyére”.

 

Köszönjük a szervezők, a vendéglátók lelkesedését, szívélyességét, az NKA anyagi segítségét!