Author

Babits Mihály – avagy a tanári szabadság határai

IRODALOM

Ady Lajos: Válasz Dunántúlinak. OKTK. 1915. nov. 1. (Az írás név nélkül jelent meg a Levelezés rovatban.)

Dunántúli: Levelek. Budapesti Hírlap, 1915. november 9.

Babits Mihály: Békenapra. Fogaras és Vidéke, 1910. máj. 29.

Babits Mihály: Mit tegyen az író a háborúval szemben. Nyugat, 1934. II.

Babits Mihály. Világ, 1916. jan. 30. 19. p.

Babits Mihály: Haza a Telepre. (Néhány dokumentum a költő tisztviselőtelepi éveiről.) Szerk., vál., a szöveget gondozta Téglás János (1991). Szépirodalmi, Budapest.

Babits Mihály: Politizáljon-e az író vagy ne politizáljon? Az Est, 1926. ápr. 11.

Békenapra. Írta és felolvasta Babits Mihály. Fogaras és Vidéke, 1910. máj. 29. 3-4. p.

Benedek Marcell (1969): Babits Mihály. Gondolat, Budapest

Éder Zoltán (1996): Babits a katedrán. Szépirodalmi, Budapest.

Téglás János (1996, szerk.): A vádlott Babits Mihály. Dokumentumok. 1915–1920. Universitas, Budapest.

Téglás János (1976, írta, összeáll.): Babits tanár úr. [Széchenyi István Nyomdaipari Szakközépiskola], Budapest.

(Idézi Babits írását a Játszom a kezeddel című verse keletkezéséről.)

Téglás János (1977, szerk.): Száztizenhat oldal egy iskola múltjából. Széchenyi István Gimnázium, Budapest.