Az olvasáspedagógia szolgálatában. Észrevételek a Lovász-tankönyvcsalád két olvasókönyvéről

Jegyzetek

1. Dr. Lovász Gabriella – Balogh Beatrix – Barkó Endre: Betűvásár – Olvasókönyv az általános iskolák 1. osztálya számára. Kiadó: az Oktker-Nodus Kiadó Kft., Veszprém; dr. Lovász Gabriella–Balogh Beatrix: Gyermekvilág – Olvasókönyv az általános iskolák 1. osztálya számára. Kiadó: az Oktker-Nodus Kiadó Kft., Veszprém

2. Vajda Kornél: Tankönyv és politika. Könyv és Nevelés, X. évfolyam, 2008/1.:25–31.