Editor

Az olvasási érdeklődés fejlesztésének kutatási lehetőségei és relevanciája kisiskoláskorban

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az olvasásszociológiai kutatások többnyire a tanulók olvasás iránti negatív attitűdjéről írnak. Hasonló felkavaró vizsgálati eredményeket olvashatunk az olvasási motivációról és az olvasási készség kialakulásról is. Tulajdonképpen maga az olvasáspedagógia tudományköréből hiányoznak azok a releváns szakmai vizsgálatok, amelyek nem csupán a tanulók olvasási attitűdjével és negatív pszichológiai kognitív és affektív állapotával, hanem ezen felül az olvasás iránti érdeklődésük fejlesztésével foglalkoznának. A nemzetközi szakirodalomban felismerték az olvasási szövegértés és olvasási érdeklődés, valamint az olvasási motiváció és olvasási érdeklődés közötti összefüggő kapcsolatot, és ezeknek kutatási lehetőségeit. A tanulmány első részében célom az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozó kutatásokat bemutatni, illetve célom rámutatni arra, hogy az olvasás iránti érdeklődés fontos megelőző szakasza a gyakran emlegetett olvasóvá nevelésnek, illetve az olvasási motivációnak. A második részében konkrét, az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésével kapcsolatos megoldási javaslatot lehet eredményként olvasni.