Az irodalom és medialitás viszonya a középiskolai oktatásban

Medialitás és irodalomtanítás

IRODALOM

Kulcsár-Szabó Zoltán – Szirák Péter (szerk., 2004) Esztétikai tapasztalat és medialitás. Ráció, Budapest.

Kulcsár Szabó Ernő (2004) Szöveg − medialitás − filológia. Akadémiai, Budapest.

Bónus Tibor − Kelemen Pál−Molnár Gábor Tamás(szerk., 2005) Intézményesség és kulturális közvetítés. Ráció, Budapest.

Oláh Szabolcs − Simon Attila − Szirák Péter (szerk., 2006) Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Ráció, Budapest.

Jeney Éva − Szegedy-Maszák Mihály(szerk., 2006) A kultúra átváltozásai − Kép, zene, szöveg. Balassi, Budapest.

Szegedy-Maszák Mihály (2007) Szó, kép, zene. A művészetek összehasonlító vizsgálata. Kalligram, Pozsony.

Hász-Fehér Katalin(szerk.) (2006) A látható könyv. Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből. Tiszatáj Alapítvány, Szeged.