Author

Az egyetemi hallgatói kutatások szerepe a szaktudományi tájékoztatás megújításában

Irodalom

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományii Szekció. Rezümékötet (2015). Debrecen, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar.

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományii Szekció. Rezümékötet (2019). Budapest, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar.

XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományii Szekció. Rezümékötet (2021). Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem.

Barátné Hajdu Ágnes (2014): Tehetséggondozás és pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta. Könyvtári Figyelő. (24)60. 2. 187−193. p.

Bartos Éva (2006): A könyvtárosok jövője: a könyvtárosképzés jövője. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 53. 9. 404−408. p.

Czeglédi László (2009): Hatékony oktatástámogatás könyvtári portál által menedzselt környezetben: Az EKLEKTIKA projekt tervezésének háttere az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 56. 1. 3−17. p.

Csík Tibor (2019): A neveléstudomány és oktatásügy magyar szakirodalmi adatbázisa. Könyvtári Figyelő. (29)65. 4. 545−557. p.

Fodor János (2015): Kollaboratív tartalomfejlesztési projektek az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 62. 11−12. 429−441. p.

Fodor János (2014): Mestereket szólító tanítványok. MLS 3 konferencia az ELTE BTK informatikus könyvtáros hallgatóinak szervezésében. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 23. 7. 39−41. p.

Fodor János (2018): Tér, idő, tartalom. Kor- és helytörténeti webprojektjeink újabb tanulságai. In: Kiszl Péter – Csík Tibor (szerk. 2018): Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. 191–198. p. https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.2... [Letöltés: 2021. 11 20.]

Fodor János (2016): Történeti gyűjteményrészek hálózati bemutatása. Műhelypéldák és tanulságok az ELTE könyvtártudományi képzéséből. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 25. 11. 23−32. p.

Fodor János – Kiszl Péter (2018): Projektalapú információtechnológiai kompetenciafejlesztés: digitalizálás, hálózati tájékoztatási rendszerek létrehozása a könyvtár- és információtudományi képzésben. Képzés és Gyakorlat. 16. 2. 49−60. p.

Hangodi Ágnes (2019): Képzések és továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatában. Könyvtári Figyelő. (29)65. 2. 218−232. p.

Hangodi Ágnes − Ládi László (szerk., 2005): Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár − Informatikai Központ.

Hegedűs Gábor – Koltói Lilla – Tóth József (szerk., 2011): XXX. Jubileumi OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományii Szekció. Rezümékötet. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar.

Hegyi Ádám (2002): Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtárosképzésben. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. 5. 33. p.

Hegyi Zsanett − Verók Attila (szerk., 2013): XXXI. Jubileumi OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományii Szekció. Rezümékötet. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar.

Hrubos Ildikó (2021): A tudás természetének átalakulása a digitalizáció és a globalizáció korszakában. In: Koósné Török Erzsébet (szerk., 2021): A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Akadémiai. 174−177. p.

Károly Krisztina – Winkler Bea – Kiszl Péter (2020): Across 20 years. A bibliometric analysis of the journal’s publication output between 2000 and 2020. Across Languages and Cultures. 21. 1. 145−168. p.
https://doi.org/10.1556/084.2020.00010 [Letöltés 2021. 10. 16.]

Kerekes Pál − Kiszl Péter (2018): Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 2018. 132 p.

Kiszl Péter (2020a): A könyvtár- és információtudományi képzés ökológiája. Könyvtári Figyelő, 66. 1. 9−40. p.

Kiszl Péter (2020b): Kutatás és innováció: kompetenciafejlesztés a könyvtár- és információtudományi doktori képzésben. In: Barátné Hajdu Ágnes (szerk., 2020): Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. Válogatott könyvtártudományi tanulmányok. Budapest, MKE. 163−178. p.

Kiszl Péter − Csík Tibor (szerk., 2017): Valóságos könyvtár − Könyvtári valóság. III. Konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival. Budapest, ELTE BTK KITI.

Kiszl Péter − Radó Rita – Hubay Miklós Péter (2018): From divergence to convergence in Hungarian librarianship. Towards a common digital platform.
https://doi.org/10.1515/libri-2018-0049 [Letöltés: 2021. 10. 30.]

Kiszl Péter − Szüts Etele (2021): Cirkuszművészeti központok tartalomszolgáltatási modelljei – a COVID-19 idején. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 68. 6. 374−382. p.

Koltay Tibor (2010): Az információs társadalom írástudásai és a könyvtárosképzés. Képzés és Gyakorlat. 8. 1. 47−54. p.

Koósné Török Erzsébet (2021): Gyökereink ereje a jelen alakításában, a jövőre való felkészülésben. In: Koósné Török Erzsébet (szerk., 2021): A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Akadémiai. 66−70. p.

Lengyelné Molnár Tünde (2021): A szemantikus web hatása a könyvtárak információfeldolgozására. Korunk. 32. 2. 85–92. p.

Mátyus László (2021): Milyen az ideális TDK-(pálya)munka – szerintem. In: (szerk. Koósné Török Erzsébet): A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Akadémiai 78−80. p.

Monok István (2020a): A jövő könyvtárosa a bibliothecarius aliterque doctus.
In: Uő. (2020): Könyvtári (?) problémák. Budapest, MTAK. 166−171. p.
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19345/1/Monok_ktros_DOI2.pdf [Letöltés: 2021. 11. 25.]

Monok István (2020b): A múzeummá és kutatóműhellyé váló könyvtár. A művelődési eszmények és a könyvtáros változásai. In: Uő. (2020): Könyvtár(i) problémák. Budapest, MTAK. 88−121., 129−171. p. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19345/1/Monok_ktros_DOI2.pdf [Letöltés: 2021. 11. 25.]

Monok István (2020c): A múzeummá és kutatóműhellyé váló könyvtár. Egy konkrét példa: Könyvtörténeti adatbázis az irodalomtörténet kutatóinak. In: Uő.: Könyvtári (?) problémák. Budapest, MTAK. 115−121. p.
https://doi.org/10.17167/mksz.2020.3.267-274
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19345/1/Monok_ktros_DOI2.pdf
[Letöltés: 2021. 11. 25.]

Monok István (2020d): Egy konkrét példa: Gondolatok a könyvtárosok képzéséről. In: Uő. Könyvtári (?) problémák. Budapest, MTAK. 171−173. p.
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19345/1/Monok_ktros_DOI2.pdf [Letöltés: 2021. 11. 25.]

N. Mandl Erika (2009): Helytörténeti-helyismereti gyűjtemények a regionális kutatások szolgálatában: Trendek és alapelvek a dunántúli helyismereti munkában, megjelenésük a könyvtáros képzésben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására közleményei. 1. 1. 220−225. p.

N. Mandl Erika (2001): A történeti stúdiumok 'megújult' szerepe a könyvtárosképzésben. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 10. 10. 33−38. p.

Nagy Andor − Kiszl Péter (2020): First published personal digital legacy preservation by libraries. Journal of Librarienship and Information Science. 2020. Augusztus 17. https://doi.org/10.1177%2F0961000620948574 [Letöltés: 2021. 10. 25.]

Németh Katalin − Bíbor Máté János (2017): Lendületben a múlt. Történeti tárgyú kurzusok, rendezvények és intézményközi együttműködések az ELTE könyvtáros-oktatásában. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 64. 1. 37−46. p.

Pálvölgyi Mihály (2005): Az informatikus könyvtárosképzés helyzete és tendenciái. Veszélyek és lehetőségek. Könyvtári Figyelő. (15)51. 1. 19−29. p.

Ritoók Zsigmond (2021): A „rátalálás” varázslatos öröme. In (szerk. Koósné Török Erzsébet): A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Akadémiai. 108−109. p.

Sipos Anna Magdolna (2017): Könyvtárosok a kompetenciák rengetegében. Orvosi könyvtárak. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 14. 3. 26−38. p.

Sonnevend Péter (2013): Változások sodrában az amerikai könyvtárak. Könyvtári Figyelő. (23)59. 1. 115−123. p.

Szabó Sándor (2008): Fülöp Géza, a képzést megújító tanszékvezető. Könyvtári Figyelő. (18)54. 3. 438−442. p.

Szabó Sándor (2006): Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Könyv és Nevelés. 8. 4. 36−38. p.

Tószegi Zsuzsanna (2021a): Digitális bennszülött hallgatók, digitális bevándorló tanárok. Új utak, új módszerek az informatikus könyvtárosok képzésében. In: Kiszl Péter − Boda Gáborné Köntös Nelli (szerk., 2021): Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. 2021. 75−86. p.

Tószegi Zsuzsanna (2008): Az informatikus könyvtáros hallgatók által elsajátítandó tudásanyag és szakmai kompetenciák a bolognai képzési rendszerben. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 55. 10. 470−480. p.

Tószegi Zsuzsanna (2021b): Kulturális örökségünk a világhálón. Innovatív megoldások a digitalizálásban. Élet és Tudomány. 76. 5. 136−139. p.

Vass Johanna (2018): Magyar irodalom @ világhálón. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 65. 11. 570−574. p.

Verók Attila (2021): A TDK örök(ség). In: Koósné Török Erzsébet (szerk., 2021): A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Akadémiai. 126−130. p.

Szirmai Éva (szerk., 2017): XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományii Szekció. Absztraktok. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. http://www.jgypk.hu/otdk2017/wp-content/uploads/2017/04/OTDK-v%C3%A9gleg...

Winkler Bea – Kiszl Péter (2020): Academic libraries as the flagships of publishing trends in LIS: a complex analysis of rankings, citations and topics of research. The Journal of Academic Librarienship. 46. 5. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102223, [Letöltés: 2021. 10 20.]