Author

Az egyetemi hallgatói kutatások szerepe a szaktudományi tájékoztatás megújításában

Tartalmi összefoglaló

A tanulmány a könyvtár- és információtudományi témájú országos diákköri munka (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) keretében − az utóbbi évtizedben − született tudományos dolgozatokat vizsgálja és elemzi abban a megközelítésben, hogy az egyetemi hallgatói kutatások milyen módon járulnak hozzá a könyvtári innovációkhoz. Az áttekintés egyik fő része azokat a hiánypótló feldolgozásokat veszi nagyító alá, amelyek egy-egy szakterülethez kapcsolódóan fontos forrásmunkának számítanak, főként a tudománytörténeti kutatásokat szolgálva, vagy muzeális gyűjtemények forrásanyagait gyarapítva. A másik vizsgált terület a szaktudományi adatbázisokat és az ehhez kapcsolódó tájékoztató munkát megújító, innovatív elképzeléseket tartalmazó, tudományos igényű dolgozatok csoportja. A tanulmány igyekszik bemutatni azokat a felsőoktatási műhelyeket is, amelyek egy körülhatárolható koncepció mentén orientálják hallgatóikat olyan témák kutatására, amelyek megújítják, segítik a könyvtári szaktudományi tájékoztatást.