Az Arany-emlékév diákversenyének tanulságai

IRODALOM

Arató László (2001): A szöveg vonzásában. Iskolakultúra, 5. 75–77.

Balázs Géza (2017): A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról. Széchenyi István születésének 225., Arany János születésének 200. évfordulójára. Nyelvőr. 141. 2.  Letöltés: http://nyelvor.c3.hu/period/1412/141207.pdf (2017. 08. 10.)

Büky László (ismerteti 2017): Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I. A–Gy, 869 lap; II. H–M, 964 lap; III.1177 lap. (Szerkesztette: Balázs Géza) Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter, Budapest, 2017. Nyelvőr, 141. 2. Letöltés: http://nyelvor.c3.hu/period/1412/141211.pdf (2017. 08. 10.)

Knausz Imre (2014): A fókusz mint oktatáselméleti kategória. Taní-taniOnline, Letöltés: http://www.tani-tani.info/fokusz_mint (2017. 08. 24.)

Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Gondolat, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár; 10.), Budapest.

M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás: Elmélet és gyakorlat. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár 5.) Gondolat, Budapest.

Magyar irodalmi arcképcsarnok. Letöltés: http://enciklopedia.fazekas.hu/gallery/magyar/gallery.htm (2017. 08. 10.)

Simon Gábor – Tátrai Szilárd (2017): „Tőlem ne várjon senki dalt” – Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében. Nyelvőr, 141. 2. Letöltés: http://nyelvor.c3.hu/period/1412/141207.pdf (2017. 08. 24.)

Tolcsvai Nagy Gábor (2017): A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében, Nyelvőr. 141. 2. Letöltés: http://nyelvor.c3.hu/period/1412/141203.pdf (2017. 08. 24.)