Author

Az általános iskola 70 éve – a történelemtanítás felől szemlélve II.

Az általános iskola ügye a Rákosi-korszakban. Történelemtanítás a kemény diktatúrában (1948–1956)

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Történelmünk egyik legellentmondásosabb időszaka az ún. ötvenes évek, a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett kemény kommunista diktatúra időszaka az 1940-es évek vége és 1956 között, amely azért 1953-tól rendelkezett némi belső hullámzással is. A második világháború utáni demokratikus reményekre jogosító rövid időszakot követően a szovjet megszálló hatalom hathatós támogatásával kiépülő pártállam az élet minden területét átszőtte, így az oktatásügyét is. Az iskola – az immár meggyökeresedő általános iskolával együtt – szinte teljesen a politika eszköze lett. Ennek az időszaknak az iskolaügyét vizsgálja az írás, középpontba állítva az első bizonytalan évek után végleg megerősödő általános iskolával, benne a kommunista ideológia fő közvetítőjévé váló történelemtanítással. Ugyanakkor láttatni engedi a dolgozat, hogy mindebben a többi tárgynak (például a számtannak) is részt kellett venni. Mindezek hatástalanságát azonban az 1956-os forradalom, főleg a Rákosi-korszak iskolájába járó „pesti srácokkal” és egyetemistáival jól igazolta.