A szlovákiai középiskolai tankönyvek magyarságképe

IRODALOM

Borries, Bodo von (2000): Narrating European history. In: Approaches to European historical consciousness. Reflections and Provocations. Macdonald, Sharon (Ed. 2000) Körber-Shiftung, Hamburg, 2000. pp. 152–162 (Eustory Series Shaping Euroepan History, I.)

Erdmann, Elisabeth – Hasberg, Wolfgang (2011): Facing–mapping–bridging diveristy. Foundation of a European Discourse on History Education. Part 1 and 2. Wochenschau Verlag, Schwalbach am Taunus.

Dárdai Ágnes, F. (2006): Történeti megismerés – történelmi gondolkodás. ELTE BTK, Magyar Történeti Társulat. Budapest. I. és II. kötet. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, XLI.)

Kojanitz László (2009): Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? Iskolakultúra, 9. pp. 30–38.

Kaposi József – Korpics Zsolt – Vajda Barnabás (2011): Az én hősöm – a te ellenséged. Beszámoló a Visegrádi Négyek országainak prágai történész és történelemtanítási konferenciájáról. (Prága, 2011. december 1–3.) Történelemtanítás. Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLV.) Új folyam 2. 4. 2011. december.
 http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kaposi-jozsef-korpics-zsolt-vajda-barnabas-az-en-hosom-a-te-ellenseged-02-04-10/

Katona András – Sallai József (2002): A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kollai, István (szerk. 2008): Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Nadácia Terra Recognita, Budapest.

Kollai, István – Zahorán, Csaba – Otčenášová, Slávka (2011): Neznámy sused. Dvadsať rokov Maďarska (1990–2010). Nadácia Terra Recognita – Vydavateľstvo Talentum, Budapest – Bratislava.

Kratochvíl, Viliam (2008): K problémom tvorby didakticko-historického textu. In: Historiciké štúdie k životnému jubileu Mikuláša Píscha. Ed. Miroslav Daniš. FiF UK, Bratislava, pp. 86–97.

Kratochvíl, Viliam (2011): History Teaching in the Slovak Republic. In: Erdmann, Elisabeth – Hasberg, Wolfgang: Facing–Mapping–Bridging Diveristy. Foundation of a European Discourse on History Education. Part 2. Wochenschau Verlag, Schwalbach am Taunus. pp. 195–229.

Kratochvíl, Viliam – Vajda, Barnabás (2015): History didactics in the Slovak Republic. In: Erdmann, Elisabeth – Hasberg, Wolfgang (ed., 2015): History teacher education. global interrelations. Wochenschau Geschichte Verlag, Schwalbach. 2015. pp. 63–74.

Ruda Gábor – Szabómihály Gizella (szerk., 2013): Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben. Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné skoly. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, pp. 174.

Vajda Barnabás (2016): Az első világháború a szlovákiai történelemtankönyvekben. In: Peregi Tamás (szerk. 2016): Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 96–113.

Vajda Barnabás: Milyen lehetőségek rejlenek a helyi és a regionális történelem tanításában?. In: Szarka László – Nagy Melinda (szerk., 2013): A dél-szlovákiai multietnikus települések történelmi emlékezetének, environmentális kultúrájának és lokális identitásának sajtosságai. Selye János Egyetem, Komárom. pp. 46–50.

Vajda, Barnabás: Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu. (A Trianon-téma a (cseh)szlovákiai történelemtankönyvekben.). In: Michela, Miroslav – Vörös, László et al.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva: k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava, Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. pp. 185–204.

Vajda Barnabás (2011): Analysis of some Slovakian history textbooks. Yearbook of the ISHD 2011. Wochenschau Verlag, Schwalbach, pp. 147–158.

Vajda, Barnabás (2010): Cseh és szlovák útikönyvek magyarságképe az 1970-es, 1980-as években. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk., 2010): Kutatási füzetek 16. Idegen szemmel. Magyarságkép 19–20. századi útleírásokban. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 195–209.

Vajda, Barnabás (2014): A helyi és a regionális történelem tanításának lehetőségei Szlovákiában. Történelemtanítás. Online történelemdidaktikai folyóirat. (XLVIX.) Új folyam 5. 1.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/vajda-barnabas-a-helyt...

Vajda Barnabás – Zahorán Csaba (2015): Uhorský kód: Kam zmizli Maďari? Časopis .týždeň, 1.-2. týždeň, 5. jan. 2015. pp. 50.

Vajda Barnabás – Deák Irén – Elek József (2013): Miért elfogadhatatlanok számunkra a szlovákból fordított történelemtankönyvek? Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat. (XLVIII.) Új folyam 4. 2.
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-barnabas-deak-iren-elek-jozsef-miert-elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/

Czintula, Attila – Vajda, Barnabás (2012): K problematike tzv. prekladaných učebníc dejepisu. Eruditio Educatio 7. 2. pp. 119–122.