A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium öregdiák baráti köre története (1939–2020)

Dokumentum- és irodalomjegyzék

A Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottsága (1989): Felhívás diáktársaságok (önképzőkörök) alakítására. Honismeret. 17. 5.[oldalszám nélkül a Mellékletben.] https://epa.oszk.hu/03000/03018/00088/pdf/

A Napló (Veszprém megye napilapja) cikkei, híranyagai.

A Sümeg és Vidéke (a város önkormányzata havilapja) cikkei, híranyagai.

A Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium (és elődintézményei) évkönyvei (1859–1948).

A Sümegi Gimnázium Öregdiákjainak és Barátainak Egyesülete 1939. évi iratanyaga. (Lelőhely: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém.)

A Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium Öregdiák Baráti Köre iratanyaga (1982-től). (Lelőhely: Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium titkársága, Sümeg.)

Bartha Dénes (2020): Ifjúsági szerveződések. A Mi Erdőnk. 10. 1. 16–17. p. https://magyarmezogazdasag.hu/2020/04/18/ifjusagi-szervezodesek

Bodolay Géza (1963): Irodalmi diáktársaságok. Budapest, Akadémiai.

Bolvári-Takács Gábor (2012): Történeti kronológia a sárospataki öregdiák-mozgalomról. Sárospataki Füzetek. 16. 1. 73–76. p. https://www.epa.hu/04000/04035/00017/pdf/EPA04035_sarospataki_fuzetek_20...

Darnay László (2009): A sümegi múzeumalapító. Darnay Kálmán élete. Sümeg, Sümegi Fórum Alapítvány, Sümeg Város Önkormányzata.

Enyingi Kálmán (szerk., 2002): A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium 1952-ben érettségizett diákjainak emlékkönyve. Sümeg. [Text-Print Nyomdaipari Kft.]

Gárdos Ervin (szerk., 1965): A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve hazánk felszabadulásának huszadik évfordulójára az 1963–64. iskolai évről. Sümeg.

Groza Péter (1984): „Így indultunk.” In: Sipos Attila (szerk., 1984): Groza Péter emlékére. Budapest, Kossuth, (Első közlése: Dr. Petru Groza (1957): Így indultunk. Részlet egy életrajzi regényből. Előre. 11. 3154. (1957. december 14.) https://adt.arcanum.com/hu/view/RomaniaiMagyarSzo_1957_12/?pg=50&layout=s)

Hamar Imre (szerk., 1982): 125 éves a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium és Kollégium. Veszprém.

Homér Hanna (szerk., 1957): A sümegi állami Kisfaludy Sándor ált[alános] gimnázium jubiláris emlékkönyve fennállásának századik évfordulójára. [s.l.]

Horváth Edit (2018): Líceumi olvasókönyv. Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium.

Kerpel Péter Józsefné (2017): Egy reformkori diáklap, a Rózsa, és munkatársai. Neveléstörténet, 14. 3–4. 82–131. p. https://epa.oszk.hu/04300/04386/00018/pdf/EPA04386_nevelestortenet_2017_...

Kisfaludy László (2004): A kisfaludi Kisfaludy család története. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága. (Régi magyar családok 2.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_Saa_20_Rmcs_02/?pg=5&la...

Kovács Attiláné (főszerk., 2007): 150 éves a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium. Jubileumi évkönyv. Sopron, Soproni Anzsu Kft.

Mihály Ildikó (2010): Iskolai szertartások. Új Pedagógiai Szemle, 60. 3–4. 238–245. p. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_238-24...

Miklósi–Sikes Csaba: Adatok a Kisfaludy Emlékmúzeum alapításának történetéhez. In: Geiszt Jakabné (szerk., 1994): Múzeumi Diárium. Veszprém megyei múzeumi napló az 1994. esztendőre. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatósága. 78–88. p.

Miklósi-Sikes Csaba (szerk., 2007): Adatok és források a sümegi oktatás történetéhez. Sümeg és Vidéke. Honismereti és művelődéstörténeti folyóirat. 1. 2–3. [október]

Miklósi–Sikes Csaba (2016): Életrajzok, családtörténetek. Sümegi ismeretek tára I. Sümeg, Sümegi Fórum Alapítvány, Sümeg Város Önkormányzata. (Sümeg és Vidéke Honismereti és művelődéstörténeti kiadványok, 2016.)

Pedagógiai lexikon I–III. Budapest, Keraban, 1997. [vonatkozó szócikkei]

P. Miklós Tamás (1993): A magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott bibliográfiája. 1945–1990. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. (Neveléstörténeti bibliográfiák 14.)

Szeidlné Lakos Éva (szerk., 2017): 160 éves a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium. Jubileumi évkönyv. Sümeg, Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola.