A piarista iskola Kecskeméten

IRODALOM

Emlékfüzet 1925. A piaristák Kecskeméten való működésének 210., a társház fennállásának 200. és a mostani gimnáziumi épület alapkőletételének 100. évfordulóján kiadott Emlékfüzet. 1925. május 17. Kecskemét, 1925.

Historia Domus Kecskemetiensis. A kecskeméti ház története, 1714–1715. Ford. Glovitzky Zoltán. In: A kecskeméti Piarista Gimnázium évkönyve 1989/90. pp. 8-25.

Historia Domus Kecskemétiensis. A kecskeméti ház története 1716–1719. In.: A kecskeméti Piarista Gimnázium évkönyve 1991/92. Az iskola fennállásának 277. évében. Szerk. Farkas István igazgató. [Kecskemét, 1992.]

Holczer József: Adatok a piarista gimnázium színjátszásához. Levéltári Füzetek (Bács-Kiskun megye) IV. Kecskemét, 1989. pp. 5-70.

Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral I-IV. Kecskemét, 1860–1866.

Jernyei Kiss János: A piaristák kecskeméti temploma Koháry I emlékkönyv 2015. pp. 139-190.

Junker László: A kegyestanítórend kecskeméti főgymnásiumának története. Kecskeméti kegyesrendi gimnázium értesítője 1895/1896. Az intézet főbb eseményei 1715–1862.

Koháry István emlékkönyv a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Szerk. Kozicz János – Koltai András: Piarista Rend Magyar Tartománya, Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda (Kecskemét). Budapest, Kecskemét, 2015.

Koltai András: Koháry István és a kecskeméti piarista rendház alapítása. in.: Koháry István emlékkönyv. 2015. pp. 115-138.

Magyar művelődéstörténeti lexikon IX. Középkor és újkor. Főszerkesztő Kőszeghy Péter. Balassi Kiadó, Budapest, 2009.

Nyers Lajos A kecskeméti piarista gimnázium első tanárai és tanítványai 1715-1730. Kecskeméti kegyesrendi gimnázium értesítője 1935/36. pp.1-31.

Papp Gyula: Az intézet vázlatos története. In: Emlékfüzet 1925. A piaristák Kecskeméten való működésének 210., a társház fennállásának 200. és a mostani gimnáziumi épület alapkőletételének 100. évfordulóján kiadott Emlékfüzet. 1925. május 17. Kecskemét, 1925. pp. 3-32.

Perger József: A Kegyes-tanítórend kecskeméti főgymnasiumának története. Az intézet főbb eseményei 1862-1897. A kegyes-tanítórend kecskeméti főgymnasiumának értesítője az 1896/97iki tanévről. Közli Perger József igazgató Kecskemét, 1897. pp. 1-39.

Péterné Fehér Mária szerk. „Sok jókkal áldgyon Isten benneteket.” Gróf Koháry István levelei Kecskemét város főbíróihoz és Tanácsához 1673–1730. (Kecskeméti Örökség Könyvek 4.) Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Kecskemét, 2014.

Péterné Fehér Mária: Koháry István, Kecskemét földesura. In.: Koháry István emlékkönyv 2015. pp. 101-115.

Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskeméti Életrajzi Lexikon. Kecskemét, 192.

Székelyné Kőrösi Ilona 1988. A Piarista Gimnázium. Lapok a város múltjából. Kecskeméti Szemle 1988. július. 26-27.

Szentgyörgyi András: A kecskeméti piarista templom In: Emlékkönyv – A kecskeméti Piarista Gimnázium 35 éve. Szerk. Ruppert József. Kecskemét, 1985. pp. 21-50.

Vékony István: Koháry István gróf élete tekintettel a kecskeméti kegyesrendi társház és gimnázium alapítására 1715–1915. In: Kecskeméti kegyesrendi gimnázium értesítője 1914/1915.