A performancialiteráció mint komplex literációs nevelő módszer az oktatásban

IRODALOM

Dillingham, B. (2005): Performance Literacy. The Reading Teacher, 59 (1), 72–75. Letöltés: https://doi.org/10.1598/RT.59.1.7. (2020. 01. 20.)

Fernald, A. – Marchman, V. A. – Weisleder, A. (2013): SES differences in language processing skill and vocabulary are evident at 18 months. Developmental Science, 16. 2. 234–248. Letöltés: https://doi.org/10.1111/desc.12019. (2020. 01. 20.)

Fisher, D. – Frey, N. (2007): Implementing a Schoolwide Literacy Framework: Improving Achievement in an Urban Elementary School. The Reading Teacher, 61. 1. 32–43. Letöltés: https://doi.org/10.1598/RT.61.1.4. (2020. 01. 20.)

Gallo, C. (2016): Storytelling. A történetmesélés ereje. HVG Kiadó, Budapest.

Graesser, A. C. – Singer, M. – Trabasso, T. (1994): Constructing inferences during narrative text comprehension. Psychological Review. 101. 3. 371–395. Letöltés: https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.3.371. (2020. 01. 20.)

Hart, B. – Risley, T. R. (1995): Meaningful differences in the everyday experience of young American children. P. H. Brookes, Baltimore.

Józsa Krisztián – Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14–18 éves korban. In: Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Könyvkiadó, Budapest. 131–153.

Juhász Valéria – Radics Márta (2019): Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I. Anyanyelv-pedagógia, 1. Letöltés: http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=771. (2020. 01. 20.)

Kádár Annamária (2012): Mesepszichológia: Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó, Szekszárd.

Myers, J. L. – Duffy, S. A. (1990). Causal Inferences and Text Memory. Psychology of Learning and Motivation, 25. 159–173. Elsevier. Letöltés: https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60254-6. (2020. 01. 20.)

Nagy Attila (2001): Kulturális tőke és internethasználat – középiskolás szemmel. Könyv és Nevelés. 3. 14–22.

Ohler, J. (2013): Digital Storytelling in the Classroom: New Media Pathways to Literacy, Learning, and Creativity (2. kiad.). Letöltés: https://doi.org/10.4135/9781452277479. (2020. 01. 20.)

Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2016): PISA 2015. Összefoglaló jelentés. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/.... (2020. 01. 20.)

Stanley, N. – Dillingham, B. (2009). Performance Literacy Through Storytelling. Maupin House Publishing, Inc., Chicago.

Szinger, V. (2009): Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia. 3. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184. (2020. 01. 20.)

Willingham, D. T. (2004): Ask the cognitive scientist. The privileged status of story. 28(2). Letöltés: https://www.aft.org/periodical/american-educator/summer-2004/ask-cogniti.... (2020. 01. 20.)