A magyar nép és sorsfordító eseményeinek képe az ukrajnai történelemtankönyvekben

2. rész

IRODALOM

Breisach, E.(2004): Historiográfia. Osiris, Budapest.

Csernicsko István 2010: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Gondolat, Budapest.

Hrytsak, J.: Constructing a National City: The Case of Lviv. In: John J. Czapliczka és Blair A. Rubel (szerk., 2003): Composing Urban History and the Construction of Civic Identities. Washington–Baltimore–London, Woodrow Wilson Center Press.

Kaszjanov, G.: Ukrajina – 1990: „boji za isztoriju”. (Ukrajna – 1990: „harc a történelemért”). In: Novoje ljiteraturnoje obozrenyije, 2007. 1.

Mazur, J. (2001): Az 1848-as forradalom a lengyel történelemtankönyvekben. In: Történelempedagógiai füzetek 8. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. Budapest.

Oszadcsuk, B., (2000): Na perehresztyah csasziv (Korszakok találkozásánál). In: Ukrajinszka isztoricsna didaktika: mizsnarodnij gyialog (fahivci riznih krajin pro szucsasznyi ukrajinszki pidrucsniki z isztoriji). (Ukrán történelmi didaktika: nemzetközi dialógus /külföldi szakértők véleménye a jelenkori ukrán történelemtankönyvekről/). Zb. nauk. sztatej /Za red. Telusz, M. és Sapovala, J. Kijiv.

Pataki Ferenc: Magyarságkép és történeti változásai. In: Pataki Ferenc és Ritoók Zsigmond (szerk., 1999): Magyarságkép és történeti változásai. Műhelytanulmányok. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia.

Portnov, A.: Történelemírás ukrán módra. Megjegyzések a hétköznapi valóság történeti alapú átrendezéséhez. In: Fedinec Csilla és Szereda Viktória (vál. és szerk., 2009): Ukrajna színeváltozása. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. Kalligram, Regio könyvek, Pozsony.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya (2015): Színes rongyszõnyeg vagy klórozott vászon? A multikulturalitás az ukrán közoktatásban és a történelmi szakdidaktikai irodalomban. In: Pro Minoritate, 2015. tél.

 

INTERNETES FORRÁSOK, PUBLIKÁCIÓK:

Ukrajna Állami Statisztikai Hivatalának adatai alapján ez a szám 2016. június 1-re 42, 7 millió fõ. Letöltés: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.... (2016. 08. 02.)

Tolocsko, P., ukrán akadémikus egy tudományos konferencián Kijevben elhangzott előadásából. Letöltés: http://suchasnaosvita.blox.ua/2010/03/Pidruchniki–istoriyi–ne–povinni–robiti–lyudej.html (2011. 05. 12.)

 

TANKÖNYV:

Agibalova, K. V. Donszkoj, H. M. és Duhopelnyikov, V. M. (1996): Világtörténelem. A középkor története. Kísérleti tankönyv a középiskolák 7. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Bilonozsko, Sz. V. Birjuljov, I. M. Davletov, O. R. Koszmina, V. H. Neszterenko és L. O Turcsenko, F. H. (2001): Világtörténelem. Újkor. Második rész. Szvit Kiadó, Lviv.

Burakov, Ju. V., Kiparenko, G. M., és Movcsan, Sz. P. (1998): Vszeszvitnya isztorija. Novitnyi csaszi 1945–1998. 11. klasz. (Egyetemes történelem. Legújabb kor 1945–1998. 11. osztály) Heneza, Kijev.

Duhopelnyikov, V. M. és Donszkoj, G. M. (1997): A középkor (a XV. század vége – a XVIII. század közepe). Kísérleti tankönyv a középiskolák 8. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Hiszem, O. V. és Martinyuk, O. O. (2009): Világtörténelem 9. tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek számára. Szvit Kiadó, Lviv,.

Hricenko, I. Sz., Karabanov, M. M., és Lotockij, A. L. (1994): Homin vikiv. Navcsaljnij poszibnik z isztoriji Ukrajini dlja 5-ho klaszu. RVC Proza, Kijiv,.

Karlina, O. (2000): A középkor története. Tankönyv a középiskolák 7. osztálya számára. Heneza,Kijev.

Krizsanovszkij, O. P., és Hirna, O. O. (2007): A középkor története. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 7. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Kulcsickij, Sz. V., Kovalj, M. V., és Lebegyeva, J. G. (2000): Istorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 11. klaszu szerednjoji skoli. Oszvita, Kijiv.

Kulcsickij, Sz. V. és Társa (1994): Ukrajna története. Kísérleti tankönyv a középiskolák 10–11. osztálya számára. I–II. rész. Oszvita, Kijev-Ungvár.

Ladicsenko, T. V. (2011): Világtörténelem. Tankönyv az általános képzésű oktatási intézmények 11. osztálya számára. Standard szint, akadémiai szint. Szvit kiadó, Lviv.

Ladicsenko, T. V. és Zablocjkij, J. I. (2011): Vszeszvitnja isztorija. Pidrucsnik dlja 11. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Profiljnij riveny. Kijiv, Heneza,.

Ladicsenko, T. V., Oszmolovszjkij, Sz. O. (2010): Vszeszvitnja isztorija. Pidrucsnik dlja 10. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Profiljnij riveny. Heneza, Kijiv.

Ljah, R., és Temirova, N. (2001): Ukrajna története az ősidőktől a XV. századig. Tankönyv a középiskolák 7. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Miszan, V. O. (1998): Olvasmányok Ukrajna történetéből. Tankönyv a középiskolák 5. osztály számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Oszmolovszjkij, Sz. O., és Ladicsenko, T. V. (2011): Vszeszvitnja isztorija. Pidrucsnik dlja 9. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Heneza, Kijiv.

Podaljak, N. (2007): Világtörténelem. Újkor. XV. század vége – XVIII. század. Tankönyv az általános oktatási rendszerű középiskolák 8. osztálya számára. Heneza, Kijiv. (második kiadás: 2011.)

Podaljak, N. H. (2007): Isztorija szerednyih vikiv. Pidrucsnik dlja 7. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Heneza, Kijiv.

Poljanszkij, P. B. (2004): Világtörténelem 1914–1939. Tankönyv az általános rendszerű tanintézetek 10. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Poljanszkij, Pavlo (2010): Világtörténelem. Tankönyv az általános oktatási rendszerû tanintézetek 10. osztálya számára. Standard, akadémiai szint. Szvit Kiadó, Lviv.

Rejent, O., és Malij, O. (2009): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 9. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Heneza, Kijiv.

Svigyko, H. K. (2001): Ukrajna története XVI.–XVIII. század. Tankönyv a középiskolák 8. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Szárbej, V. H. (2001): Ukrajna története a XIX. század és a XX. század kezdete. Tankönyv a középiskolák 9. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Szerhijenko, H. I. és Szmolij, V. A. (1995): Ukrajna története (a legrégibb időktől a XVIII. század végéig). Tankönyv a középiskolák 7–8. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Turcsenko, F. H., Pancsenko P. P. és Timcsenko Sz. M. (2004): Ukrajna legújabb kori történelme (második rész) 1939–2001. Szvit Kiadó, Lviv.

Turcsenko, F. H. (2003): Ukrajna legújabb kori történelme (első rész) 1914–1939. Szvit Kiadó, Lviv.

Turcsenko, F. H., és Moroko, V. M. (2001.): Isztorija Ukrajini, kinec XVIII. – pocsatok XX. sztolittya. Pidrucsnik dlja 9. klaszu (Ukrajna története a XVIII. sz. végétől – a XX. sz. elejéig. Tankönyv a 9. osztály számára). Heneza, Kijiv.

Turcsenko, F. H. (2010): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 10. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Profiljnij riveny. Heneza, Kijiv.

Turcsenko, F. H. (2011): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 11. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Profiljnij riveny. Heneza, Kijiv.

Vlaszov, V. Sz., és Danilevszka, O. (2005): Bevezetés Ukrajna történetébe. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv.

Vlaszov, V. (2008): Ukrajna történelme. 8. osztály. Tankönyv a középiskolák tanulói számára. Bukrek, Csernyivci.

Vlaszov, V. Sz. (2007): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 7 klaszu zahalynooszvitnyih navcsalynih zaklagyiv. Heneza, Kijiv.

Vlaszov, V. Sz. (2008): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 8 klaszu zahalynooszvitnyih navcsalynih zaklagyiv. Bukrek, Csernyivci