Olvasási idő: 
17 perc

A Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye: A 2022-es év KTE díjazottjai

A 2022-ben 25 éves önállóságát ünneplő Könyvtárostanárok Egyesülete az Országos Széchényi Könyvtárral közös Őszi Szakmai Napján már három díjat adott át 2022. november 29-én az OSZK dísztermében. A kiemelkedő kollégák kitüntetése mellett díjazásban részesültek a 2021-es év szavazás útján kiemelt publikációi is.


2022-ben KTE emlékérmet kaptak

A Könyvtárostanárok Egyesülete történeti elődje, az MKE Iskolai Könyvtárosok Szervezete húszéves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított 2006-ban. A KTE emlékéremre a felterjesztési határidőig, 2022. október 20-ig 24 felterjesztés érkezett. Az Életműdíjra 7 kollégát, A könyvtárostanári hivatásért kategóriára 17 kollégát terjesztettek fel az intézményvezetők és a könyvtárostanári munkaközösségek. Az év ígéretes könyvtárostanára és Az egyesületért kategóriában nem érkezett felterjesztés, így ezeket a díjakat nem osztották ki.

A kuratórium javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2022-ben az alább bemutatott kollégákat tüntette ki. 2022-ben a KTE elnöksége az Életműdíjra felterjesztett kollégák munkáját emléklappal ismerte el és köszönte meg.

A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2023. október 20. Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja a felterjesztéseket.

A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról, a korábbi évek díjazottjairól a KTE honlapján (https://portal.ktep.hu/emlekerem2022) lehet bővebben tájékozódni, ahol a díjazottak bemutatkozása és fotók is elérhetők.


KTE emlékérem – Életműdíj – Gráberné Bősze Klára

Gráberné Bősze Klára a soproni állami leánygimnáziumban érettségizett 1950-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem szakos középiskolai tanári és könyvtárosi diplomát 1960-ban.

A Soproni Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárában kezdte könyvtáros pályafutását. Ezt követően az Országos Mezőgazdasági Könyvtár, végül 1978-tól az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum könyvtárosa, főosztályvezető helyettese volt 1989-es nyugdíjazásáig. Tartalmi feltárással, katalógusszerkesztéssel, tartalmi és formai feltárás revíziójával foglalkozott, emellett összeállított, szerkesztett és lektorált neveléstörténeti bibliográfiákat is. Ezek közül is kiemelkedik a magyar iskolai értesítők bibliográfiája és lelőhelyjegyzéke, valamint az értesítőket megelőző érdemsorok számbavétele – 1800–1850, 1850/51–1948/49 – mintegy húsz kötetben, amelyek nélkülözhetetlenek a kutatás számára.

Tanított a VI. kerület több általános iskolájában és a Varga Katalin Leánygimnáziumban.

Nyugdíjasként a Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanára volt 1989-től 2012-ig, azóta pedig önkéntesként dolgozik az iskolában. Feldolgozta a gimnázium teljes könyv- és folyóirat-állományát, szakszerű, a bibliográfiai szabványnak megfelelő katalógust szerkesztve. Ő kezdte el az állomány bevitelét a számítógépes adatbázisba is. Az 1990-es évek közepén kezdett foglalkozni a Veres Pálné Gimnázium történetével, Verőcei Katalinnal közösen összeállította a gimnázium értesítőinek repertóriumát, mutatókkal és a tanárok névsorával 1896-tól 1947-ig. A Schola Orbis iskolatörténeti adattár munkálataihoz kapcsolódva, többéves kutatómunka alapján írta meg az iskola történetét 1869. évi alapításától (akkor Országos Nőképző Egyesület Tanintézete) a 2007/2008. tanévig. A 2009-ben megjelent kétkötetes mű bemutatja a tanárok és a nevessé vált diákok munkásságát is. A gimnázium történetét azóta is folyamatosan kiegészíti. Összeállította Veres Pálné füveskönyvét, mely az alapító születésének 200. évfordulója alkalmából megjelent Bicentenáriumi évkönyvben jelent meg.

A több évtizedes bibliográfiai adatgyűjtő és feldolgozó munka, a neveléstörténeti kutatást hatékonyan támogató kiadvány elismeréseképpen Gráberné Bősze Klárát 2009. augusztus 20-án Szinnyei-díjjal tüntették ki.

Rendszeresen vesz részt konferenciákon, előadóként is. Számos publikációja jelent meg a nőnevelés témakörében. Például 2013 tavaszán a KSH könyvtárában a Könyvtári esték-sorozat keretében tartott Nők új pályán című rendezvényen dr. Czeke Mariannról, az első magyar könyvtárosnőről tartott előadást. 2018-ban az Országos Könyvtári Napokon az OPKM-ben a Család- és iskolatörténet összefonódása, avagy mire használhatók a közgyűjteményi források című tudományos konferencia egyik vendégelőadója volt.

Több írása szerepelt a 2019/2020-as Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny ajánló bibliográfiájában történelem – a nőnevelés és nőoktatás témakörében. Kutatásainak eredményeit rendszeresen publikálja a Könyv és Nevelés című folyóiratban. Közleményei közül – a már említett Czeke-tanulmányokon túl – meg kell említeni a magyarországi neveléstörténettel foglalkozókat, például az orsolyita iskolák történetét.

Iskolánk múzeumi és levéltári gyűjteményének vezetését fáradhatatlanul, önkéntesen végzi jelenleg is. Heti rendszerességgel személyesen is segíti a diákok és az iskolai könyvtárosok munkáját. Telefonon és e-mailben pedig bármikor elérhető. A könyvtári órákba is bekapcsolódik.

A jelentős iskolatörténeti gyűjteményünk összegyűjtése, megőrzése és feldolgozása Gráberné Bősze Klára több évtizedes elkötelezett munkájának köszönhető. Ez a különgyűjtemény alapot, kiindulópontot és lehetőséget is jelent a könyvtári órákon, és a tantárgyközi projektekben. Teljes mértékben számíthatunk Gráberné Bősze Klárára, aki fáradhatatlanul gondozza, építi a különgyűjteményt élő adatbázisként, mi pedig igyekszünk felnőni hozzá.

Klári néni a Veres Pálné Gimnázium „élő lexikona”. Projektmunkát vagy egyéb önálló kutatást végző diákjaink előszeretettel keresik fel őt mind a mai napig, kérnek tőle tanácsot, egyszersmind csodálják életkorát meghazudtoló szellemi frissességét.

Szerénysége, segítőkészsége, hatalmas tudása és kutatói elhivatottsága révén mindannyiunk számára általános tiszteletnek örvendő szakmai és erkölcsi példakép.

Felterjesztője: Korompay Bálint, a Veres Pálné Gimnázium igazgatója


Emléklap

2022-ben a KTE elnöksége emléklapban részesítette az alábbi, az életműdíjra felterjesztett kollégákat:

Bodánszky Ágota könyvtárostanár, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Czégény Márta Edit könyvtárostanár, Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

Jászai Béláné ny. könyvtáros, Komorói Általános Iskola

Pálinkás Györgyné könyvtáros, BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium

Pázmándi Józsefné könyvtárostanár, Bársony János Általános Iskola, Miskolc

Szalai Zsoltné könyvtárostanár, Szomódi Íriszkert Általános Iskola

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége elismerését fejezi ki a figyelemre méltó életútért, a pályán elért eredményekért és a szakma szeretetéért.


KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért – Szabóné Tóth Ildikó

Szabóné Tóth Ildikó 1961-ben született. Magyar–orosz szakos tanárként végzett a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán Egerben, majd később az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtáros szakán szerzett újabb diplomát.

1983 óta dolgozik a Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Kispesti Eötvös József Általános Iskolában. Magyar–orosz szakos tanárként kezdte pályafutását, a diákok oktatását pedig az orosz nyelv oktatásának megszűnése után magyartanárként folytatta. Immáron 22 éve végez színvonalas munkát a magyartanítás mellett az iskola könyvtárában. Kiemelkedő munkát végez osztályfőnökként.

1–8. évfolyamon könyvtárhasználati foglalkozásokat tart magyar és osztályfőnöki órák keretében, amelyek a pedagóguskollégáival való szoros együttműködésben valósít meg. Az iskola könyvtár-pedagógiai programját következetesen, nagy körültekintéssel, az iskola tanári karával egyetértésben alakította ki és hajtja végre. Az alsó tagozat „tananyagában” szerepel a könyvtár használatának és a könyvtárban való viselkedésnek a megismerése, többek között a könyvek kiválasztása és kölcsönzése, a dokumentumainak csoportosítási szempontjai, valamint a korosztálynak megfelelő kézikönyvek használata. Különösen nagy hangsúlyt kapnak az iskola és a lakóhely szerinti közkönyvtár közti különbségek, ezért a tanulók személyes tapasztalatainak kialakítása érdekében könyvtárlátogatásokat szervez. Felső tagozaton az eddig tanultak elmélyítése a célja, így a foglalkozások során a könyvtári terek és állományegységek megkülönböztetésére, a téma szerinti keresésre, a tanulók önálló tájékozódási készségének fejlesztésére, az információkeresésre és a megfelelő, etikus és kritikus információhasználatra helyezi a hangsúlyt.

Iskolai szintű, illetve a könyvtárhoz kötődő rendezvényeket, ünnepségeket szervez. A teljesség igénye nélkül az ő nevéhez köthetőek az iskola 1848-as, 1956-os megemlékezései, a ballagások vagy a Magyar Kultúra Napjának ünneplése. Fáradhatatlan, ötletekkel teli, így neki köszönhetően az iskola életéből a különböző témájú projekthetek sem hiányoznak.

Az iskola tanulói és dolgozói által közkedvelt könyvtári rendezvények a Költészet napi teadélután, a Vakrandi egy könyvvel és a különféle író-olvasó találkozók. Neki köszönhetően járt már az iskolában Nógrádi Gábor, Telegdi Ágnes és Kertész Erzsi is. Emellett könyvajánlókat ír, hogy az iskola polgárait megismertesse a legújabb gyermek- és ifjúsági irodalommal. Rendezvényeit gyakran a pedagóguskollégák és a szülők bevonásával szervezi meg, erősítve ezzel az együttműködést, kohéziót teremtve ezzel az iskola és a család között.

A tehetséggondozásban jeleskedik. Rendszeres résztvevője a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenynek, ahol tanítványai több ízben jutottak már az országos döntőig. Döntőbe jutott tanítványa a Majoros Márta Könyvtárhasználati Versenyen 2014-ben is. Tanulókat nevezett a Kerületi Könyvtárhasználati Vetélkedőre is. Nevéhez kötődik többek közt a Rendhagyó múlt idő történelmi ifjúsági regényeket feldolgozó vetélkedő, a P. Howard & Co. Nyomozóiroda(lom) krimiken és kalandregényeken alapuló csapatjáték, az Olvasni jó évfolyamonként rendezett irodalmi vetélkedő, vagy a Holnapló-írd a jövőd sci-fi és fantasy műfajjal ismerkedő vetélkedő is. A tanulási nehézségekkel, szövegértési problémákkal küzdő gyerekeket segíti a könyvtárban tartott fejlesztésekkel, speciális, személyre szóló, felzárkóztató foglalkozásokkal.

Jó kapcsolatot ápol a Kispesti Szabó Ervin Könyvtárral, amelynek köszönhetően színes és változatos programokon vesznek részt az iskola tanulói. Éveken keresztül magas színvonalon vezette a kerületi könyvtár-munkaközösséget, kollégái mindig fordulhattak hozzá szakmai segítségért. 2017-ben előadást tartott a KTE Őszi Szakmai Napján az IFLA által kiadott Iskolai könyvtári útmutatóról, összevetve azt a kispesti iskolában szerzett gyakorlati tapasztalataival. Ezen gondolatait tanulmánykötetben is megjelentette. 2018-ban a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár keretében kerekasztal-beszélgetésen vett részt, 2019-ben pedig a Kossuth Rádió Vendég a háznál című műsorában adott interjút az iskolai könyvtár helyzetéről és az olvasóvá nevelés fontosságáról.

A fent részletezett, több évtizedes munka során generációk sorát nevelte az irodalom, az olvasás, a könyvtárhasználat szeretetére. Tanítványai rendszeresen járnak könyvtárba, az olvasás mindennapjaik szerves része.

Felterjesztő Dufek János, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola intézményvezetője és Neuwirth Éva humán munkaközösség-vezető.

A felterjesztést támogatta: Varga Lilla, a Kispesti Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa.


Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj díjazottja 2022‑ben

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2021-ben, fennállásának 35. évfordulója alkalmából díjat alapított Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj néven.

A díj alapító okiratának értelmében 2022. október 15-ig bárki jelölhetett a közéleti sajtóban 2021-ben megjelent iskolai könyvtári témájú közleményt, publikációt. A KTE elnökségének előzetes gyűjtése így kiegészült a jelölésekkel, majd a KTE tagsága október 31-ig szavazhatott a 14 jelölt közül a szerinte 3 leghatásosabb sajtómegjelenésre. Az öt legtöbb szavazatot kapó jelöltből a KTE elnöksége választotta ki a díjazottat. Ennek értelmében:

Petőfis első helyezés az országos versenyen. In: Híradó. Pápa, Pápa Városi Televízió, 2021.05.17. 2:08 min https://www.facebook.com/varositelevizio.papa/videos/907303173456617/

A műsor Horváth Andrea riporter és Édl Krisztián operatőr munkája.

A 2 perces riportban a nézők megismerkedhetnek a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2021/2022. tanévi 9–10. évfolyamos győztesének és felkészítőjének könyvtárhasználati tudással kapcsolatos gondolataival. A Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumból Nagy Ákos tanuló és Varga Mária könyvtárostanár meggyőzően és közérthetően mutatták be a verseny lényegét és az ott szükséges tudást. A KTE tagjai és elnöksége is úgy látja, hogy ez a műsor egy fontos lépés afelé, hogy a helyi közösség, a szülők, a diákok lássák, hogy a könyvtárhasználati tudás milyen szerteágazó és az élet számos területén hasznosítható, sőt nélkülözhetetlen.

Bízunk abban, hogy a díj hatására a riport még többekhez jut el és más sajtómegjelenéseket is inspirál. A 2022-es médiamegjelenések már jelölhetők. A díjról bővebben: https://portal.ktep.hu/sajtodij_dijazott2022


Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának – Iskolai könyvtári különdíjának díjazottja 2022-ben

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2022-ben, fennállásának 25. évfordulója alkalmából díjat alapított Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának – Iskolai könyvtári különdíja néven.

A díj alapító okiratának értelmében 2022. október 15-ig bárki jelölhetett a szakmai sajtóban 2021-ben megjelent iskolai könyvtári témájú közleményt, publikációt. A KTE elnökségének előzetes gyűjtése így kiegészült a jelölésekkel, majd a KTE tagsága október 31-ig szavazhatott a 71 jelölt közül a szerinte 3 legfontosabb sajtómegjelenésre. Az öt legtöbb szavazatot kapó jelöltből a KTE elnöksége választotta ki a díjazottat. Ennek értelmében a 2021-es sajtómegjelenések alapján a Könyvtáros­tanárok Egyesülete 2022-ben az alábbi munkát díjazta:

Arany-Nagy Zsuzsanna: A köz- és iskolai könyvtárak oktatási és nevelési szerepének erősödése. Szemle a hazai és nemzetközi szervezetek iránymutatásaiból. In: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli (szerk.): Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2021, 421–427. p. URL: https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.2...

A díjátadóra Kovács Máté Emlékülés keretében került sor 2022. november 14-én az MTA könyvtárának dísztermében. A díjazott művet a szerző az emlékülésen és a KTE-OSZK Őszi Szakmai Napján is bemutatta.

A 2022-es publikációk már jelölhetők. A díjról, a bemutatókról bővebben:
ktep.hu/nivodij_dijazott2022