Author

A könyvtárosság mint segítő hivatás

IRODALOM

Bagdy Emőke (1999): Altruizmus, segítő hivatás, személyiség. In: Kállai János és Gál Béla: Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. Janus-Osiris, Budapest. 10-22.

Bikádi Katalin (2012): Felhasználóképzés az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59. 11-12. sz. 470-477.

Brandeis, Louis D. (1914): Business: A profession. Boston, Small Maynard.

Bruyns, Ruud (1994): A könyvtáros társadalmi státusza és a róla kialakult kép. A felmérés Magyarországra és Hollandiára vonatkozó részeinek összefoglalása. Könyvtári Figyelő, 40. 3. sz. 404-409.

Chopra, Hans Raj (1995): A könyvtáros hivatás Magyarországon. Könyvtári Figyelő, 41. 2. sz. 292-296.

Csík Tibor (2006): Információs műveltség és oktatásügy: Nemzetközi szemle. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.

Csorba Győző (2001): Vallomások, interjúk, nyilatkozatok. Pro Pannonia, Pécs.

Federer, Lisa (2013): The librarian as research informationist: a case study. Journal of the Medical Library Association, 101. 4. sz. 298-302.

Gereben Ferenc (1990): A magyar társadalom könyvtáros-képe. Könyvtári Figyelő, 36. 1-2. sz. 69-79.

Goda Beatrix (2010): A könyvtári és információs szakemberek szakmai kompetenciái. Könyv és Nevelés, 12. 2. sz.

Gulyás Enikő (2015): A biblioterápia kialakulása, fejlődése, helye a könyvtárban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24. 1. sz. 14-26.

Hosler, Aimee (2011): 10 'helping' professions and how to train for them (http://www.schools.com/articles/10-helping-professions-and-how-to-train-... - 2016.06.26.)

Juhászné Belle Zsuzsanna (2015): Könyvtár-pedagógia a gyakorlatban. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Koltay Tibor (2007): Információs műveltség: pedagógiai forradalom a könyvtárban? Könyvtári Figyelő, 17. 2. sz. 278-288.

Komlósi Piroska (2014): Buda Béla – a segítő szakmák kommunikációs mestere. Kapocs, 13. 5. sz. 12-18.

Kozmáné Sike Emese (2001): Könyvtárosok a változás viharában. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 10. 6. sz. 36-50.

Nagy Gyula (2010): PIM – Személyes információszervezés. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. 11-12. 458-474.

Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Nix, A. T., Huber, J. T., és Shapiro, R. M. (2016): Examining care navigation: librarian participation in a team-based approach?. Journal of the Medical Library Association, 104. 2. sz. 131-137.

Sáráné Lukátsy Sarolta (2014): A Betűországtól a Könyvkirályig : a szegedi gyermekkönyvtár története : 1964–2014. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged.

Schaufeli, W. B. és Salanova, M. (2014). Burnout, boredom and engagement at the workplace. In: Peeters, M. C., De Jonge, J. és Taris, T. W.: People at work: An introduction to contemporary work psychology, Wiley-Blackwell, Hoboken. 293-320.

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár (2016): Könyvtárhasználói felmérés. http://evasys.u-szeged.hu/evasys/index.php?mca=online/index/input&nLangI...width=0&ONLINEID=6553d147379a26d9fc4c0aa2c47aa61a (2016.06.26.)

Személyes közlések: Varga László, Molnár Sándor, Szűcs Judit, Seres Judit, Hódi Teréz és Harkai Daniella könyvtárosokkal készített interjúk. (http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00099/dmhelp/dm_video_help/tmp/kerdo... - 2016.06.26.)

Tummers, L. L., Bekkers, V., Vink, E. és Musheno, M. (2015). Coping during public service delivery: A conceptualization and systematic review of the literature. Journal of Public Administration Research and Theory, 25. 4. sz. 1099-1126.