A KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete), a KALOT népfőiskolái és a könyvkultúra

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A KALOT 1935-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a falusi ifjúság számára valláserkölcsi alapokon nyugvó közösséget hozzon létre. A grémium egyik fontos célkitűzése a fiatalok műveltségének emelése volt, melynek egyik eszközeként a könyvkultúrát szánták. A KALOT szorgalmazta a községekben megszervezendő „parasztkönyvtárakat”, mind a legények saját kicsiny gyűjteményét, mind a szervezet közös tékáját. A cél elérése érdekében megszervezte a Könyvosztályt, amely megkísérelte könyvekkel ellátni a falvakat. A KALOT komoly szerepet vállalt a népfőiskolák működtetésében is, az intézményeknek szintén volt könyvtáruk. A formálódó kicsiny könyvtárak részben a második világháború alatt, részben pedig az 1946-os, politikai indíttatású feloszlatás után szétszóródtak, részben megsemmisítették őket.