Author

A Janikovszky szellemi hagyaték – átmentés a jövőnek

IRODALOM

Bárdos József – Galuska László Pál (2013): Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.

Komáromi Gabriella (2014): Janikovszky Éva – Pályakép mozaikokban. Móra, Budapest.

Trencsényi László (2013): Gyermekirodalom A-tól Z-ig. Fapadoskonyv.hu, Budapest.

Utasi Anikó Terézia (2015): Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva „gyermekprózájában”. Doktori értekezés, Újvidék. Letöltés: http://www.ff.uns.ac.rs/studije/doktorske/uvid_javnosti/AnikoUtasiTeza.pdf (2016. 10. 20.)

Várnagy Márta (2011): A női irodalom és a feminista irodalomkritika Magyarországon. Letöltés: http://tntefjournal.hu/vol1/iss1/03_varnagyi.pdf (2016. 10. 20.)