A humán teljesítménytechnológia

IRODALOM

Ainsworth, D. (1979): Performance technology: A view from the fo’c’sle. NSPI Journal, 18. 4. 3–7.

Bényei Miklós (2011): A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II. –Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Letöltés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_05_muvtortenet_ii_sc... (2017. 04. 10.)

Briscoe, G. és De Wilde, P. (2006): Digital Ecosystems: Evolving service-oriented architectures. In Conference on Bio Inspired Models of Network, Information and Computing Systems. Letöltés: IEEE Press: http://arxiv.org/abs/0712.4102 (2017. 04. 10.)

Day, R. K. (1997): B. F. Skinner, Ph.D., and Susan M. Markle, Ph.D., the beginnings. In: P. J. Dean és D. E. Ripley (szerk.): Performance improvement pathfinders: Models for organizational learning systems (22–44). The International Society for Performance Improvement, Washington.

Gilbert, T. F. (1978): Human competence: Engineering worthy performance. McGraw-Hill, New York.

Geis, G. L. (1986): Human performance technology: An overview. In: M. E. Smith (szerk.): Introduction to performance technology (Vol. 2). National Society for Performance and Instruction, Washington.

Gyenge Zsolt (ante 2010): Gutenberg-galaxis. [elektronikus dokumentum]. In: Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia. Letöltés: http://ktnye.akti.hu/index.php/Gutenberg-galaxis. Idézi Racsko Réka (2010): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében: módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár. 117–126.

Herzog Csilla és Racsko Réka (2016): Táblagép az osztályteremben. Iskolakultúra, 26. 10. 3-22.ISPI (2012): What is Human Performance Technology? Letöltés: http://www.ispi.org/content.aspx?id=54 (2017. 04. 07.)

Langdon, D. (1991): Performance technology in three paradigms. Performance and Instruction Journal, 30. 7, 1–7.

Leignel, J. L., Ungaro, T. és Staar, A. (2016): Digital Transformation: Information System Governance. John Wiley & Sons, New York.

Pershing, A. James (ed. 2006.): Handbook of Human Performance Technology. Pfeiffer, San Francisco.

Racsko Réka (2016): Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról. Doktori disszertáció. Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger.

Racsko Réka (2014): Összehasonlító pedagógiai kutatások szükségessége az új tanulási környezetek bevezetésében a humán teljesítményt támogató technológiai kutatások szemszögéből. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): Változó életformák – régi és új tanulási környezetek: a 2013-ban, Egerben rendezett 13. Országos Neveléstudományi Konferencia válogatott anyaga. (Új kutatások a neveléstudományokban). EKF Líceum, Eger. 221-239.

Nádasi András (2013) Pedagógiai technológiai rendszertervezési és humán teljesítménytechnológiai modellek. Médiainformatikai Kiadványok, Eger.

Stolovitch, H. (1982): Performance technology: An introduction. Performance and Instruction, 21. 3, 16–19.