A fantázia forrásai – Róma és a középkor

IRODALOM

Anonymous: Sir Gawain and the Green Knight. Weston, Jessie (trans. 1898), in: The Camelot Project, University of Rochester [on-line] http://d.lib.rochester.edu/camelot/text/weston-sir-gawain-and-the-green-... (2018. 09. 21.)

Apuleius (1959): Az aranyszamár. Ford. Révay József, Budapest, Magvető.

Armitage, Simon (2018): Sir Gawain and the Green Knight. An introduction. In: Discovering Literature: Medieval, (The British Library) [on-line] https://www.bl.uk/medieval-literature/articles/sir-gawain-and-the-green-... (2019. 09. 12.)

Baldwin, Anna (2016): An Introduction to Medieval English Literature: 1300–1485, Palgrave, London.

Benson, Larry D. (1965): Art and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight, New Brunswick. Rutgers University Press.

Beowulf szócikk. In: Encyplopædia Britannica [on-line] https://www.britannica.com/topic/Beowulf (2018. 10. 12.)

Buchanan, Alice (1932): The Irish Framework of Sir Gawain and the Green Knight. PMLA – Publications of the Modern Language Association. 47. 2. 1932. június, 315 – 338. p.

Burnley, John David (1973): The Hunting Scenes in Sir Gawain and the Green Knight. The Yearbook of English Studies. Vol. 3, 1–9. p. DOI: 10.2307/3506850; https://www.jstor.org/stable/3506850?seq=1#metadata_info_tab_contents (2019. 09. 12.)

Carpenter, Humphrey (2001): J. R. R. Tolkien élete, Ember a mű mögött. Budapest, Ciceró.

Carter, Lin (1973): Imaginary Worlds. New York, Ballantine.

Clute, John – Grant, John (1997): Encyclopedia of Fantasy. London, Orbit,

Cotterell, Arthur (1997): Képes mitológiai enciklopédia. Budapest, Glória.

Duriez, Colin (2016): Tolkien és C. S. Lewis. Egy híres barátság története. Budapest, Harmat

Galuska László Pál (2017): A hős útjai, Mesei és mítoszi karakterológiák és tipológiák Propp után. Gradus. 4. 1. 48 – 57. p. [on-line] http://gradus.kefo.hu/archive/2017-1/2017_1_ART_006_Galuska.pdf (2018. 09. 23.)

Galuska László Pál (2013): A szimmetria szerepe a tolkieni utópiában. Könyv és Nevelés. 15. 2. [on-line] http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/ki-a-gyuruk-igazi-ura (2018. 10. 11.)

Galuska László Pál (2014): Ki a Gyűrűk igazi Ura? A gyűrűk és Tolkien. Könyv és Nevelés. 16. 3. [on-line] http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/a-szimmetria-szerepe-a-tolkie... (2018. 10. 11.)

Galuska László Pál – Feleky Mirkó (2018): A fantasy irodalom hősei. Az orkok születése. Könyv és Nevelés. 20. 2. [on-line] http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/a-fantasy-irodalom-hosei-az-o... (2019. 08. 05.)

Galuska László Pál – Feleky Mirkó (2019): A másodlagos teremtés kulturális háttere – Beowulf és Gawain nyomában. Gradus, 6. 2. 129–138. p. [on-line] http://gradus.kefo.hu/current/2019-2/2019_2_ART_002_Galuska.pdf (2019. 08. 25.)

Galuska László Pál – Feleky Mirkó (2015): Typologia Phantastica, A fantasztikum rendszertana I., Könyv és Nevelés. 17. 3. [on-line] http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/typologia-phantastica (2019. 07. 05.)

Galuska László Pál – Feleky Mirkó (2015): Typologia Phantastica II., Könyv és Nevelés. 17. 4. [on-line] http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/typologia-phantastica-0 (2018. 10. 11.)

Falus Róbert (1980): Az antik világ irodalmai, Budapest, Gondolat.

Feleky Mirkó (2017): A másodlagos teremtés kulturális háttere – a kezdetektől Platónig. Gradus. 4. 58–64. p. [on-line] http://gradus.kefo.hu/archive/2017-1/2017_1_ART_007_Feleky.pdf (2019. 09. 12.)

Gardner, John (1971): Grendel. New York, Alfred A. Knopf.

Gawain szócikk, In: Encyplopædia Britannica [on-line] https://www.britannica.com/topic/Gawain (2018. 10. 12.)

Henderson, Joseph L. (1997): Az ősi mítoszok és a modern ember. In: Carl Gustav Jung (szerk.): Az ember és szimbólumai. Budapest, Göncöl Kiadó. 105–156. p.

Hunt, Peter (ed. 2004): International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. Abingdon, Routledge Ltd Oxon.

Jope, James (2011): Interpretation and Authenticity of the Lucianic Erotes. Helios. 38. 1. 103–120. p. DOI: 10.1353/hel2011.0004

Kisantal Tamás (2003): Fantasztikum, horror és töredékesség H. P. Lovecraft szövegeiben. PRÆ. 1. 14–23. p. [on-line] http://www.prae.hu/prae/journals.php?jid=43&jaid=236 (2007. 10. 12.)

LaBossière, Camille R. - Gladson, Jerry A. (1992): Solomon. In: A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Grand Rapids (Michigan), William B. Eerdmans Publishing Company. 722. p.

Legend szócikk. In: Oxford English Dictionary [on-line], https://en.oxforddictionaries.com/definition/legend (2019. 01. 12.)

Litván Dániel (2013): Régészek fejtik meg a Beowulf-legenda titkát. Index. 2013. 10. 09. [on-line] https://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/10/09/regeszek_fejtik_meg_a_be... (2018. 11. 02.)

Lovecraft, Howard Phillips (2003): Természetfeletti rettenet az irodalomban, In: Howard Phillips Lovecraft összes művei. II. köt. (vál., szerk. Kornya Zsolt, ford. Bihari György et al.), Szeged, Szukits. 443 – 511. p.

Lovecraft, Howard Phillips: Természetfeletti rettenet az irodalomban, In: Magyar H. P. Lovecraft Portál [on-line] http://hplovecraft.hu/print.php?type=etexts&id=154&lang=magyar (2019. 02. 27.)

Magyar László András (szerk. 2003): A keresztény démonológia kistükre, Pandaemonium. Debrecen, Kairosz.

RHEWAA (2012): Yule, a téli napforduló ünnepe. Galaktika, 2012. 12. 20. [on-line] https://galaktika.hu/yule-a-teli-napfordulo-unnepe/ (2018. 11. 12.)

Sir Gawayne and the Grene Knight szócikk. In: Encyplopædia Britannica [on-line] https://www.britannica.com/topic/Sir-Gawayne-and-the-Grene-Knight (2018. 10. 12.)

Stableford, Brian (2005): Historical Dictionary of Fantasy Literature. (Historical Dictionaries of Literature and the Arts, No. 5.) The Scarecrow Press, Inc. Lanham (Maryland), Toronto, Oxford. [on-line] https://www.e-reading.club/bookreader.php/134970/Historical_Dictionary_o... (2019. 09. 12.)

Szent Ágoston hippói püspöknek az Isten városáról írt XXII. könyve. [...] ford. a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 3 kötet. Pest, Boldini Róbert Könyvnyomdája (1–2. köt), Emich Gusztáv, 1859–1861. [on-line] http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022402/1_0_1_pg_iii.html (2019. 02. 27.)

Takács Mária: Apuleius és az Aranyszamár. In: Új Akropolisz. [on-line] https://www.ujakropolisz.hu/cikk/apuleius-aranyszamar (letöltés: 2019. 05. 12.)

Todorov, Tzvetan (2002): Bevezetés a fantasztikus irodalomba. Budapest, Napvilág.

Tolkien, Christopher (szerk. 2015): J. R. R. Tolkien Beowulf fordítás és kommentár, Budapest, Európa.

Tolkien, Christopher (1996): J. R. R. Tolkien, Az elveszett mesék könyve I. Budapest, Holló és Társa.

Tolkien, J. R. R. (2002): A Gyűrűk Ura. Budapest, Európa.Tolkien, J. R. R. (2008): Húrin gyermekei. Budapest, Európa.

Tolkien, J. R. R. (2006): Sir Gawain és a Zöld Lovag. In: Koltay Gábor – Nagy Gergely (szerk., ford. 2006): J. R. R. Tolkien: Szörnyek és ítészek, Debrecen, Szukits. 117–166. p.

Tolkien J. R. R. & Gordon E. V. (ed. 1968): Sir Gawain and the Green Knight, Oxford University Press.

Old English Literature szócikk. In: Encyplopædia Britannica. [on-line] https://www.britannica.com/art/Anglo-Saxon-literature (2018. 10. 12.)