Author

A fantasy irodalom hősei: az orkok születése

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Mindenki, aki találkozott Tolkien világával, az orkokkal is szembetalálta magát. Ezek a durva félállati lények rendkívül visszataszítóak, ugyanakkor végzetesen vonzóak is a számunkra. Vajon miért van ez így? Tolkien orkjai „szelídíthetetlenek”, javíthatatlanok, mohók, durvák, erőszakosak, primitívek, és cseppet sem természetbarát lelkületűek. Önmagunk torzképei-e ők, vagy a vágyképeink a korlátozatlan immoralitás győztes tombolásáról? Van-e bennük a Sátán légióiból, Swift yehuiból, Wells morlockjaiból, a beowulfi világ emberevő ogréiból és goblinjaiból vagy csupán Tolkien mester csapatsportok iránti arisztokratikus megvetését tükrözik? Mindenesetre a Tolkien utáni fantasy képtelen megkerülni őket; újratermelődnek a másodlagos fantáziavilágokban. Dolgozatunk az orkok által felvetett kérdések némelyikére igyekszik válaszokat keresni. Jelen írásunkat egy hosszabb tanulmánysorozat bevezetőjének szánjuk.