A Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárának története az iskola alapításától az államosításig (1937–1948)

Felhasznált irodalom

Bényei Miklós (2004): Genius loci: a helyismereti tevékenységről. Budapest, Könyvtári Intézet. (Továbbképzés felsőfokon).

A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője az 1937–38. tanévről: I. tanév. Közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató, Budafok, 1938.

Kolumbán Virgil (1938): Beszámoló az Erzsébet Segítő Egyesület tevékenységéről. A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője az 1937–38. tanévről. I. tanév. Budafok

Kolumbán Virgil (szerk. 1941): A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője az 1940–41. tanévről. Az iskola fennállásának IV. éve. Budafok

Kolumbán Virgil – Zimándi Pius (szerk., 1947): A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának és Általános Iskolájának évkönyve az 1946–47. tanévről. A gimnázium fennállásának X. évében. Budafok

Nagy Istvánné (szerk., 1987): A Budai Nagy Antal Gimnázium jubileumi évkönyve. 1937–1987. [Budapest], [Budai Nagy Antal Gimnázium].

Marót Károlyné – Szakmári Klára (szerk., 1997): A Budai Nagy Antal Gimnázium évkönyve. 1937–1997. [Budapest], [Budai Nagy Antal Gimnázium].

Mészáros István (1994): Iskolai könyvtárak a magyar neveléstörténetben. [Budapest], Bod Péter Társaság. (Könyvtárostanárok füzete 1.)

Ugrin Gáborné (1994): Segédlet az iskolai könyvtárak történetének írásához. Budapest, Bod Péter Társaság.

Ugrin Gáborné (szerk., 2007): Az iskolai könyvtárak és a könyvtárostanárok 30 éve. 1958–1988. [Budapest], Bod Péter Társaság.

Virányi Ottó (1994): A Budafoki Premontrei Öregdiákok emlékkönyve. Budafok [gépirat]