Author

A bioakusztika mint az interdiszciplináris gondolkodásmód fejlesztésének egy lehetséges eszköze a közoktatásban

IRODALOM

Hock F., Huszty Cs., Szövényi G. és Vörös J. (2010): Magyarországi sárgahasú unka-populációk összehasonlító bioakusztikai vizsgálata. Állattani Közlemények 95(2): pp. 191-206.

Inbar, D. E. (szerk.) (1990): Second chance in education: an interdisciplinary and internation perspective. The Falmer Press, New York, pp. 312.

Lewis, B. (1983): Bioacoustics: A comparative approach. Academic Press, London, pp. 493.

McDonald, J. és Czerniak, C. (1994): Developing interdisciplinary units: Strategies and examples. School Science and Mathematics 94(1): 5-10. p.

Parthey, H. és Schreiber, K. (1983): Interdisziplinarität in der Forschung: Analysen und Fallstudien. Akademie-Verlag, Berlin, pp. 319.

Rittelmeyer, C. (1998): Interdisziplinäre pädagogische Begegnunger von Bio- und Geisteswissenschaften. Bildung und Erziehung 51(1): 93-100. p.

Walgenbach, W. (2000): Interdisziplinäre System-Bildung: Eine Aktualisierung bildungstheoreticher Ansätze mit Musterbeispielen, empirischen Studien und Implementationsstrategien. Frankfurt am Main, pp. 425.