Author

A bioakusztika mint az interdiszciplináris gondolkodásmód fejlesztésének egy lehetséges eszköze a közoktatásban

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A bioakusztika tárgyköre kiterjed minden olyan hangjelenségre, illetve mechanikai rezgésre, amelyet az élőlények kommunikációs és/vagy tájékozódási célból keltenek, vagy erre irányuló funkció nélkül, egy élő szervezet valamely viselkedése során keletkezik és az adott csoportra jellemző. A definíció természetesen kiterjeszthető más vizsgált objektumokra (pl. kommunikációs és vezérlési feladatok elektronikus eszközöknél), ugyanakkor jelen formájában is jól szemlélteti a terület interdiszciplináris jellegét.

A különböző szaktudományokon átívelő gondolkodás képessége ma már nélkülözhetetlen nemcsak a kutató- és mérnöki munkákban, hanem mindennapjaink terén is. A szakképzés erősen specializált volta miatt az ehhez szükséges kompetenciafejlesztés, továbbá a megfelelően széles általános műveltség kialakítása a közoktatás feladata. Munkámban a bioakusztika témakörén keresztül ennek lehetőségeit mutatom be.