Verseny – értékelés – rangsorok

Jelen tanulmány szerzője arra vállalkozik, hogy rámutat olyan, még kevéssé ismert jelenségre és újabb fejleményre, amelyek – meglátása szerint – az Educatio folyóirat tematikus számának egy lehetséges értelmezési keretét adhatják.