Vannak-e tanárok?

IRODALOM

Biró Zs.(2002): Tanárok a 2002/2003-as tanévben. Educatio. No. 2. pp.  293-301.
Biró Zs. H. ( 2015): A tanárrá válás indikátorai az 1945 előtti Magyarországon. Educatio. No. 1.
Brezsnyánszky L. (2009): A tanári mesterképzés kialakult rendje és első jelentkezői. Educatio.  No. 3., pp.335-348.
Donáth P. (2008): Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960. Trezor, Budapest.
Falus I (2009): A hazai tanárképzés változásai európai mérlegen. Educatio. No. 3., pp. 360-370.
Falus I. (2004):  A pedagógussá válás folyamata. Educatio. No. 3., pp. 359-374.
Biró Zs.(2002): Tanárok a 2002/2003-as tanévben. Educatio. No. 2. pp.  293-301.
Biró Zs. H. ( 2015): A tanárrá válás indikátorai az 1945 előtti Magyarországon. Educatio. No. 1.
Brezsnyánszky L. (2009): A tanári mesterképzés kialakult rendje és első jelentkezői. Educatio.  No. 3., pp.335-348.
Donáth P. (2008): Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960. Trezor, Budapest.
Falus I (2009): A hazai tanárképzés változásai európai mérlegen. Educatio. No. 3., pp. 360-370.
Falus I. (2004):  A pedagógussá válás folyamata. Educatio. No. 3., pp. 359-374.
Ferge Zs. és mtsai (1972): A pedagógusok helyzete és munkája: Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata. MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest.
Hrubos I. (2002):  Az oktatást kutató diplomás. Educatio. No. 2.,  pp. 253-266.
Hunyady G. (2009): A Bologna-rendszerű tanárképzés hazai vitapontjai: a kilengő mérlegelés. Educatio. No. 3., pp. 317-334.
Kozma T.(2009): Tanárképzés a Bologna-folyamatban. Educatio. No. 3., pp. 273-278.
Ladányi A. & Szőke K. (2004): A pedagógusképzés a kétciklusú képzés rendszerében. Educatio. No. 3., pp. 406-414.
Liskó I. (2004): A pedagógus-továbbképzés hatékonysága. Educatio.  No. 3., pp. 391-405.
Nagy M. (2004): Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középső fázisa. Educatio. No. 3., pp. 375-390.
Nagy M.: (2009): Tanárképzés és a Bologna-folyamat. Educatio. No. 3., pp. 306-316.
Nagy P. T. (2009):  Egységesülő képzés – differenciált tanártársadalom. Educatio No.3., pp. 291-305.
Németh A (2009): A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18-20. században. Educatio.. No. 3., pp. 279-290.
Polónyi I:  (2004): A pedagógusképzés – oktatásgazdasági megközelítésben. Educatio. No. 3., pp. 343-358.
Sáska G.  (2009): Az egységes tanárképzés formálásának pedagógiai és politikai kultúrája. Educatio. No. 3., pp. 349-359.
Veroszta Zs.(2012):  A tanári pályaelhagyás szaktárgyi mintázata. Educatio, No. 4. pp. 607-618.
Virág I. & Brezsnyánszky L.(2004): Kontinentális tanárképzési hagyományokkal a bolognai úton. Educatio. No. 3., pp. 415-430.