Author

Választások és lehetőségek – a középfokú továbbhaladás statisztikai elemzése

IRODALOM

Fehérvári A. & Híves T. (2015) Tanulási Utak a kétezres években – A középfokú iskolák felvételi információs rendszere adatainak elemzése. In: Ercsei Kálmán (szerk.) Tanulási utak – pályautak. A szakképzésben tanulók pályakövetése. OFI. Bp. pp. 11-37.

Forray R. K. & Híves T. (2012) A középfokú szakképzés területi alkalmazkodása. Educatio No.. 3. pp. 342–358.

Híves T. & Kozma T. (2014) Az expanzió vége? Educatio vol. 24. No.2. pp. 239-252.

 

 

Liskó I. & Fehérvári A. (1998) Felvételi szelekció a középfokú iskolákban. Oktatáskutató Intézet, Bp. p. 75.

Mártonfi Gy. (2013) Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben.  http://www.observatory.org.hu/wp-content/uploads/2013/09/ReferNet_2013_ESL_HU.pdf]

Szemerszki M. (2012) A képzési szerkezet átalakulása – belépés a felsőoktatásba (2001-2011). Konferencia előadás, Corvinus Egyetem. 2012. 11. 30.