Tudományos diákkörök

IRODALOM

Anderle Á. (ed) (2011) A magyar tudományos diákköri konferenciák története (1951–2011). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. p. 29.; p. 48.; p. 50.

Bordás A. & Ceglédi T. (2012) A debreceni szakkollégiumok mint a tudásmegosztó és tudásteremtő tanulóközösségek színterei. In: Dusa Á.; Kovács K.; Márkus Zs.; Nyüsti Sz. & Sőrés A. (eds): Egyetemi élethelyzetek II. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Bugyik E., Gér A., Király P. & Tóbi I. (2013) Érmes életutak – gyorsjelentés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. p. 6.

Ceglédi T., Cziráki Sz., Harsányi Sz. G. & Tóbi I. (2015) A tehetségek útja kutatás eredményeinek bemutatása. In: Kónyáné Tóth Mária & Molnár Csaba (eds.): A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiája az oktatásban. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Sulisszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen. pp. 262–272.

Demeter E. (2012) Szakkollégiumok, a tehetség közege. In: Felsőoktatási Műhely, 4, p. 53.

Híves T. & Kozma T. (2014) Az expanzió vége? In: Educatio, 2, p. 241.

Kiss L. (2014) Diplomával a rendszerváltás előtt. A felsőoktatás intézményrendszerének átalakítása a második világháború utáni Magyarországon. In: Felsőoktatási Műhely, 2, p. 17.

Szendrő P. & Cziráki Sz. (2009) A tudományos diákkörök szerepe a felsőoktatásban. In: Educatio, 2, p. 155.

Tóbi I. (2016) A Pro Scientia Aranyérmesek életpályáját vizsgáló longitudinális kutatás eredményei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. p. 3.