Author

Tudásverseny és globalizáció

IRODALOM

AFONZO, N. & COSTA, E. (2009): The Influence of Programme for International Student Assesment (PISA) on policy decison In Portugal: educational policies of th 17th Constituonal Goverment Sísifo. OECD (1998) Educational Sciences Journal,No.10. pp. 53-63.

ARENDT, H. (1995): Múlt és jövő között. Osiris Kiadó – Readers International, Budapest.

BAJOMI, I. (2010): A közpolitika-barkácsolás szereplői és színterei. Educatio, No. 4., pp. 589–600.

BENGSTON, J. (2008): OECD’s Centre for Educational Research and Innovation –1968 to 2008. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40601796.pdf

BERÉNYI, E. & NEUMANN, E . (2009) Grappling with PISA . Reception and translation in the Hungarian policy discourse Sísifo. Educational Sciences Journal,No.10., pp. 41–52.

BERÉNYI, E. (2010): A mérési iskoláktól az iskolák megméréséig. Az Országos Kompetencia- mérés kialakulása és alakváltozásai. Educatio, No. 4., pp. 601–613.

CLARK, D. L. & AMIOT, M. A. (1981): The Impact of the Reagan Administration on Federal Education Policy The Phi Delta Kappan Vol. 63, No. 4, pp. 258-262.

COOMBS, P. H. (1968) . The world educational crisis : a systems analysis - International Conference on the World Crisis in Education Williamsburg, Va.: Oxford University Press, New York.

COOMBS, P. H. ( 1964): The Fourth Dimension of Foreign Policy Educational and Cultural Affairs Council on Foreign Affairs. Harper and Row.

DESECO ANNUAL REPORT 1998. http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/1998-annual-report.pdf.

FRIML A. dr. (fordította, bevezetéssel ellátta): (1913): Az 1777-iki Ratio Educationis. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Pedagógiai Könyvtár I. Szerk. Kornis Gyula.

GÁL, A. (2012): A Finnország-márka – Az arculatépítés és az oktatás Educatio No. 3. pp 372-447

HALÁSZ, G. & KOVÁCS, K.: Az OECD tevékenysége az oktatás területén http://halaszg.ofi.hu/download/OECD%20tanulmany.htm

HALÁSZ, G. & LUKÁCS, P. (1987): Az IEA magyarországi hatása: Oktatáspolitikai esettanulmány. Sáska Géza szerk.: Az Értékelési Központ közleményei 14. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. 40.

HAVAS, A. (2014): Mit mér(j)ünk? az innováció értelmezései – szakpolitikai következménye Közgazdasági Szemle, vol.lXI. , pp. 1022–1059.

KEMÉNY, F. (1934): Magyar Pedagógiai lexikon II. rész. Magyar Pedagógiai Társaság . Révai Irodalmi Intézet, Budapest.

KOZMA, T. (2012): Értékelés és politika? Educatio No. 3. pp 359-360.

LOCKHEED, M. E. & WAGEMAKER, H. (2013):International Large-Scale Assessments: thermometers, whips or useful policy tools? Research in Comparative and International Education, vol. 8.No. 3. pp. 296-305.

MEYER, H.-D. & BENAVOT, A. (2014): Introduction. PISA and the Globalization of Education Governance:some puzzles and problems In: MEYER, H.-D. & BENAVOT, A. (2014): PISA, Power, and Policy the emergence of global educational governance Oxford Studies In Comparative Education https://www.academia.edu/3582469/PISA_Power_and_Policy_The_emergence_of_global_educational_governanceNEUMANN E. & VIDA J. (2012): PISA-hatások Európában Educatio No. 3. pp. 361-371.

NORDIN, A. & SUNDBERG, D. (2014): The Making and Governing Knowledge int The Education Policy Field. In: NORDIN, A. & SUNDBERG, D. eds. (2014): Transnational Polcy Flows In European Education. The Making and Governing Knowledge in the Policy Field. Symposium Books Ltd. Southamton pp. 9-20.

OECD (2015): The Organisation for Economic Co-operation and Development: Our mission http://www.oecd.org/about/ Letöltve: 2015 május 14.

POLÓNYI, I. (2008): Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

PAPADOPOULUS, G. S. (1994): Education 1960-1990: The Oecd Perspective (Oecd Historical Series) Organization for Economic.

PORTER, T. & WEBB, M. (2008): Role of The OECD in The Orchestration of Golbal Knowledge Network In: MAHON, R.& MCBRIDE, S. eds. (2008): The OECD and Transnational Governance. UBC Press pp. 43-59.

RAUTALIN, M. & ALASUURATI, P. (2007): The Curse of Succes: The impact of The OESC’s Programme for International Student Assesment on The diccourses of The teaching profession in Finnland. European Educationak Research Journal. vVol. 6. No. 4. pp. 348-363.

RIZVI, F. & LINGARD, B.(2009):The OECD and Global Shifts in Education Policy International Handbook of Comparative Education Springer International Handbooks of Education. vol. 22. pp. 437-453.

SAHLBERG, P. & HARGREAVES, A.( 2015): The tower of PISA is badly leaning. An argument for why it should be saved http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2015/03/24/the-tower-of-pisa-is-badly-leaning-an-argument-for-why-it-should-be-saved/?utm_content=buffer18e8c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 SÁSKA, G. (1988): A tananyag-szabályozás kétfajta logikája és eszköze. Pedagógiai Szemle, No. 5.

SÁSKA, G. (2007): A nemzetállami ekvivalenciától a határokon átnyúló kompetenciákig. Educatio No.2.  pp. 173-189.

WEINERT, F. E. (2001):Concepts of Competence: A conceptual clarification. In: RYCHEN, D.S. & SALGANIK, L.H. (Eds.). Definding and selecting key competencies Göttingen, Hogrefe & Huber, Germany. pp.45-65.