Author

Tömegoktatás, elitoktatás és a minőség

Nemes az a szándék, amely az Alaptörvénybe illesztette azt a jogot, hogy minden állampolgárt megillet a tudáshoz való hozzáférés. Ezzel azonban élni, és nem visszaélni kell. Ellentétben a közbeszédben elterjedt hiedelmekkel, a tény az, hogy minél magasabb képzettségű valaki, annál nagyobb esélye van képességeinek és képzettségének megfelelő munkahelyet találnia.Az oktatásban, és különösképp a felsőoktatásban ehhez azonban mindkét fél együttes akarata és hozzáállása szükséges. Alapvető feltétel, hogy az oktatást minden szinten a lehető legmagasabb minőségben biztosítsuk, legyen az
alapképzés, mesterképzés vagy doktorképzés. Ehhez azonban egy alaposan átgondolt és a felsőoktatásban minden érdekelt fél által megvitatott, konszenzuson alapuló stratégia kidolgozása elengedhetetlenül szükséges. Voltak korábbi kezdeményezések, mint a felsőoktatási pólusok kialakítása, vagy az intézmények egymástól való korrekt elkülönítésének alapjaira építő elképzelés, de egyik se jutott el a teljes megvitatásig. A legutóbbi, 2014-es
kezdeményezés ígéretes indítása érthetően megakadt a közelgő áprilisi választások miatt, hiszen nem szabad megkockáztatni, hogy a felsőoktatás átalakítása kampánytémává silányodjon. Jobb egy kiérlelt középtávú stratégia, mint egy gyorsan összeállított, ellentmondásokkal terhelt program megvalósításának elindítása, ami biztos kudarchoz vezet. A felsőoktatás
nem a mának, hanem a jövőnek szól.
Az alábbiakban a magyar felsőoktatás néhány kulcsfontosságú kérdését emelem ki a címben jelzett megközelítésben.