Author

Természettudományos attitűd vizsgálat egy pilot mérés tükrében

IRODALOM

Ballér Endre (1973) Tanulói attitűdök vizsgálata. Pedagógiai Szemle, vol. 23, No. 7-8, pp. 644–657.

Báthory Zoltán (1989) Tanulói kötődések vizsgálata négy tanulói korosztály körében. Pedagógiai Szemle, vol. 39, No.12, pp. 1162–1172.

B.Németh Mária & Habók Anita (2006) A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia, vol. 106, No. 2, pp. 83–105.

Csapó Benő (2000) A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia, vol. 100, No. 3, pp. 343–366.

Csapó Benő (2002) Iskolai osztályzatok, attitűdök, műveltség. In: Csapó Benő (ed) Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest.

Csíkos Csaba (2012) Melyik a kedvenc tantárgyad? – Tantárgyi attitűdök vizsgálata a nyíltvégű írásbeli kikérdezés módszerével. Iskolakultúra, vol. 22, No. 1, pp. 3–13.

Fekete Lilian (2014) Tantárgyi kedveltségi rangsorok a természettudományos tantárgyak tükrében. Szakdolgozat. Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Neveléstudományi Tanszék, Debrecen.

Fernengel András (2002) A kémia tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai.
Új Pedagógiai Szemle, No. 9, pp. 68–82.

Józsa, K. (1998) Science-related motives and attitudes in high school: An empirical study. Paper presentation at the 6th Workshop on Achievement and Task Motivation. Thessaloniki. 26–30. March 1998.

Józsa Krisztián (1999) Mi alakítja az énértékelésünket fizikából? Iskolakultúra, vol. 9, No. 10, pp. 72–80.

Korom Erzsébet (2002) Utószó a második kiadáshoz. Az iskolai tudás: újabb elemzések és eredmények. In: Csapó Benő (ed)
Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.

McKinsey & Company (2007) How the word’s best-performing school systems come out on top.

Papp Katalin & Józsa Krisztián (2000) Legkevésbé a fizikát szeretik a diákok? Fizikai Szemle, No. 2, pp. 61–67.

Takács Viola (2001) Tantárgyi attitűdök struktúrája. Magyar pedagógia, vol. 101, No. 3, pp. 301–318.