Tehetséggondozás a felsőoktatásban

IRODALOM

Barakonyi Károly (2014) Felsőoktatási versenyképesség és stratégia. Educatio, 23. pp. 555–566.

Demeter Endre (2012) A szakkollégiumok, a tehetség közege. Felsőoktatási Műhely, 4, pp. 53–72.

Forray R. Katalin (1988) Társadalmunk és középiskolája. Akadémai, Budapest.

Forray R. Katalin & Marton Melinda (2012) Egyházi szakkollégiumok. Iskolakultúra, XXII. 7–8, pp. 35–45.

Forray R. Katalin (2012) The situation of the Roma/Gypsy Communities in Hungary. HERA, 2, 2.

Göncz Árpád (1994) Gondolatok a NÉKOSZ-ról. In: Svéd László (ed) Megforgatott világmegforgatók. A magyar népi kollégiumi mozgalom ismeretlen dokumentumai. Politikatörténeti Alapítvány, Budapest.

Hrubos Ildikó (2012) Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Corvinus, Budapest.

Hordósy Rita (2008) A Népi Kollegiumok Országos Szövetsége. In: Gerő Márton (ed) Kötőjel. ELTE, TÁTK, Budapest.

Jánossy Ferenc (1966) A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Jankovics Miklós (1940) A fővárosi nevelés mai feladatai. Budapesti Tanítótestület Könyvei, I. kötet, Budapest.

Karády Viktor (1997) Zsidóság, modernizáció, asszimiláció. Cserépfalvy, Budapest.

Kardos László (2000) Amikor a népi kollégiumról vallanom kell. In: Pogány Mária: A NÉKOSZ utóélete. Püski, Budapest.

Kozma Tamás (2006) Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum, Budapest.

Nagy Péter Tibor (2000) Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Új Mandátum, Budapest. p. 320.

Papp István (2012) A magyar népi mozgalom története, 1920–1990. Jaffa, Budapest.

Papp István (2008) A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása vagy tudatos elitnevelési kísérlet. Napvilág Kiadó, Budapest.

Papp István (2001, 2002) A Nékosz legendája és valósága. Rubicon, 2001/10, 2002/1).

Papp István (2012) Tehetséggondozó intézmények a magyar felsőoktatás történetében, Felsőoktatási Műhely, 4, pp. 27–36.

Pataki Ferenc (2005): NÉKOSZ-legenda, Osiris. Budapest.

Pataki Ferenc (2010) Együttes élmény – kollektív emlékezet.

Polonyi István (2008) Tömegesedés és esélykiegyenlítés a felsőoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, aug-szept. 


HONLAPOK

Szakkollégiumok nyári találkozói (http://www.szakkoli.hu/oldal/szakkollegiumi-nyari-talalkozo).

Minősítések (http://www.szakkoli.hu/oldal/minosito-bizottsag)